پایان نامه بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران


پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی علوم اقتصادی

موضوع:

بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

                                                         فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اولکلیات تحقیق 
1-1- مقدمه:2
2-1- بیان مسئله:4
3-1- اهداف تحقیق:8
1-3-1- هدف اصلی:8
2-3-1- اهداف فرعی:8
4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق:8
5-1- فرضیات تحقیق:9
1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق:9
2-5-1- فرضیات فرعی:9
6-1- سوالات تحقیق:9
1-6-1- سوال اصلی تحقیق:9
2-6-1- سوالات فرعی:9
  

            فصل دوم

        ادبیات و پیشینه تحقیق

 
1-2- مقدمه:12
2-2- تعریف تحریم اقتصادی و انواع آن17
3-2- تاریخچه تحریم های اقتصادی در دنیا:18
4-2- تحریم علیه ایران بعد از انقلاب اسلامی:19
 1-4-2- تحریم های اعمال شده توسط آمریکا بر ایران19
 2-4-2- تحریم های سازمان ملل:21
5-2- اثرات اقتصادی تحریم سازمان ملل:22
1-5-2- اثر بر بخش های اقتصادی:22
1-1-5-2-  اثر بر بخش صنعت:22
2-1-5-2- اثر بر بخش کشاورزی:24
3-1-5-2- اثر بر بخش سیستم مالی:24
4-1-5-2- اثر بر بخش خدمات:25
 5-1-5-2- بخش بازرگانی:25
2-5-2-اثربر متغییرهای کلان اقتصادی26
1-2-5-2- تورم:26
2-2-5-2- بیکاری:27
3-2-5-2- سرمایه گذاری:27
4-2-5-2- رشد اقتصادی:28
5-2-5-2- حجم تجاری و تراز بازرگانی28
6-2-5-2- نر خ ارز و ذخایر ارزی28
3-5-2- اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت:29
1-3-5-2- اثرات کوتاه مدت:29
2-3-5-2- اثرات میان مدت:29
3-3-5-2- اثرات بلند مدت:29
6-2- اثرات تحریم در ایران30
1-6-2-آثار تحریم بر هدفمندی یارانه‌ها30
2-6-2- شاید تحریم‌ها به داد تولید برسند30
3-6-2- 30 کشتی، بلاتکلیف روی آب31
4-6-2- تحریم‌ها بی‌اثر است31
5-6-2- تورم و نرخ رشد پایین، نتیجه تحریم32
6-6-2-  تاثیر تحریم‌ها، هم روانی هم واقعی32
7-6-2- تحریم های بین المللی ؛ ناقض حق توسعه33
7-2- تحریم از نگاهی دیگر35
8-2- راههای مقابله با  تحریم های  اخیر سازمان ملل:46
9-2- موفقیت، شکست و هزینه کل آثار تحریم بر ایران48
10-2- بررسی آثار تحریم اقتصادی علیه ایران52
1-10-2- بررسی تأثیرات تحریم اقتصادی بر بخش انرژی52
2-10-2- بررسی اثرهای تحریم در بخش تجارت کالا57
3-10-2- بررسی تاثیرات تحریم اقتصادی بر نظام بانکی ایران62
11-2- مبانی نظری و پیشینه64
فصل سومروش تحقیق 
1-3- روش تحقیق:69
2-3- جامعه آماری و نمونه آماری69
3-3- ابزار اندازه گیری و جمع‌آوری اطلاعات71
4-3- تهیه مقیاس لیکرت72
5-3- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)73
6-3- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)73
7-3- روش های آماری مورد استفاده74
1-7-3- آمار استنباطی و آمار توصیفی74
8-2- آزمون آماری و تخمین آماری75
9-3- جدول زمان‏ بندی (Time Table)76
فصل چهارمنتیجه گیری و پیشنهادات 
1-4- نتیجه گیری:78
2-4- پیشنهادات:85
منابع و مآخذ89

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید