پایان نامه بررسی آلودگی فاژهای لاکتوباسیل‌های بومی جدا شده از نمونه‌های لبنی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم داروئی

دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، گروه زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(( M.SC))

 

عنوان:

بررسی آلودگی فاژهای لاکتوباسیل‌های بومی جدا شده از نمونه‌های لبنی ایران

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید سعید میردامادی

 

اساتید مشاور:

سرکار خانم دکتر فرزانه عزیز محسنی

سر کار خانم مهندس فاطمه باقری

سال تحصیلی: 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

خلاصه فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول:کلیات

1-1-1- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1-2-ضرورت های خاص ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-1-3-اهداف عملی و کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-1-4-پرسش های اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-1-5-فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-2- غذاهای تخمیری و تاریخچه بشریت……………………………………………………………………………………………………….. 8

1-2-1- خصوصیات غذاهای تخمیری……………………………………………………………………………………………………………… 9

1-2-1-1- نگه داری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-2-1-2- تغذیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-2-1-3- عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-2-1-4- خواص ارگانولپتیکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-2-1-5- منحصر به فرد بودن…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-2-1-6- ارزش اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-3- باکتری های لاکتیکی …………………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-3-1- نقش باکتری های اسید لاکتیک در صنایع غذایی ……………………………………………………………………….. 13

1-3-2- متابولیسم باکتری های اسید لاکتیک …………………………………………………………………………………………… 14

1-3-2-1- باکتری های اسید لاکتیک هموفرمنتاتیو (همگن)……………………………………………………………………. 14

1-3-2-2- باکتری های اسید لاکتیک هتروفرمنتاتیو (ناهمگن)………………………………………………………………… 15

1-4- لاکتوباسیل ها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید