پایان نامه بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف


دانشگاه ادیان و مذاهب

 دانشکده مذاهب

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

 رشته تصوف وعرفان اسلامی

 

بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی

ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

 

استاد راهنما:دکترشهرام پازوکی

استاد مشاور: حجه الاسلام مرتضی کربلایی

 

زمستان1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: سیرمخالفت باتصوف… 1

1.مخالفت باتصوف تادوره صفویه. 2

2.وضعیت تصوف دردوره صفویه. 4

2-1.مخالفت باتصوف دردوره صفویه. 7

2-1-1.محقق‌کرکی.. 8

2-1-2.شیخ علی عاملی.. 8

2-1-3.شیخ حرعاملی.. 8

2-1-4.ملاصدرا 9

2-1-5.میرلوحی سبزواری.. 12

2-1-6.ملامحمّدطاهرقمی.. 12

فصل دوم: ملامحمّد طاهر قمی(زندگی نامه، آثار و آرا) 14

1.تولد. 15

1-1.محل تولد. 16

1-2.محل وفات ودفن.. 16

2.محمّد طاهر قمی در نگاه محدثین وعلمای شیعه. 16

2-1.صاحب امل‌الآمل.. 17

2-2.صاحب جامعالرواه 17

2-3. صاحب معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواه 17

2-4.میرزا عبدالله افندیاصفهانی.. 18

2-5.از زبان شاگرد 18

3.مناصب ملامحمّدطاهر‌قمی.. 18

4.اساتید ملامحمّدطاهرقمی.. 19

5.شاگردان. 21

6.معرفی‌آثار. 22

6-1.تألیفات‌ضدتصوفی.. 23

6-1-1.رساله رد صوفیه. 23

6-1-2.رجم الشیاطین.. 24

6-1-3.مونس‌الابرار. 24

6-1-4.تحفه الاخیار. 25

6-1-5.حکمه‌العارفین فی‌دفع شبهه المخالفین.. 25

6-1-6.الفوائد الدینیه. 26

6-1-7.مفتاح العداله. 27

6-1-8.تحفه العقلاء 28

6-1-9.بهجه‌الدارین فی الجبر والتفویض والامر بین الامرین.. 29

6-1-10.کشف الاسرار. 30

6-1-11.مقامات‎المحبین.. 31

6-2.تالیفات منسوب به ملامحمّدطاهر. 31

6-3.دغدغههای ملامحمّدطاهردرتألیفات ضدتصوفی.. 36

6-4.تألیفات کلامیواعتقادی.. 37

6-5.تألیفات مواعظیواخلاقی.. 40

6-6.تألیفات فقهی.. 41

6-7.تألیفات مناقبی وفضائل‌اهل بیت علیهم‌السلام وشعر. 43

6-8.تألیفات درفضائل قرآن وحدیث… 44

7.اندیشه‌های ضد تصوفی ملامحمّدطاهرقمی.. 44

7-1.بدعت‌ها 45

7-1-1.خانقاه 45

7-1-2.ترک واجبات ومستحبات… 47

7-1-3.ترک حیوانی.. 49

7-1-4.پیر. 49

7-1-5.خواندن شعرعاشقانه. 50

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد