پایان نامه : بررسي رابطه بين خواص مهم كيفي نخ پنبه كارد شده

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسي رابطه بين خواص مهم كيفي نخ پنبه كارد شده

– مقدمه

خواص فيزيكي و مكانيكي الياف ومشخصه هاي مختلف كيفي نخ در رفتار فرآيندي، راندمان توليد و بالاخره نخ و پارچه تأثير عمده اي دارد. همچنين تغييرات مشخصه هاي مهم نخ شامل نمره تاب، استحكام، ازدياد طول و عيوب نخ مخصوص براي نخ هاي بريده شده (Stuple) غيرقابل اجتناب است اين تغييرات در خصوصيات نخ در طول فرآيند توليد و هم بعد از توليد، باعث مشكلات زيادي مي شود. بنابراين ارتباط بين اين مشخصات براي جلوگيري از مشكلات مختلف بايد به طور واضح مشخص گردد. همچنين پيشگويي مشخصه هاي مهم كيفي نخ (خواص كششي، پرز وCV% جرمي نخ) از خصوصيات مواد خام، هدف اصلي بسياري از محققين در دو دهه گذشته بوده است به طور كلي دو روش اصلي، روش هاي آماري و روش هاي تحليلي و تئوريكي در مطالعات گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. يكي از روش هاي مهم استفاده از روش رگرسيون چندمتغيره بوده است و در اين مقاله سعي گرديده است اين ارتباط را به مشخصه هاي ديگر نخ از جمله عيوب نخ و تعداد الياف در سطح مقطع نخ نيز گسترش داده و سپس با بررسي كامل رگرسيون و استفاده از روش هاي آماري ديگر به نتايج دقيق تر و كاربردي تر به دست آيد.

 

2- مروري بر مطالعات قبلي

تا كنون مدل هاي رياضي و تحليلي زيادي براي تخمين استحكام نخ تكي از مشخصه مختلف الياف و نخ به دست آمده است [1و2و3و4]. هول [5] انواع مطالعات تجربي و رياضي در ارتباط با استحكام نخ را در بين سال هاي 1926 تا 1965 انجام داده است هانتر [6] بيشتر از 200 مقاله در مورد پيشگويي پارامترهاي كيفي نخ بخصوص خواص كششي تا سال 2004 منتشر كرده است.

مشخصه مهم ديگر نخ ازدياد طول تا حد پارگي است كه اين مشخصه نيز روي كارايي نخ‌ها، در دومين پيچي و بافندگي تأثير مي گذارد. ازدياد طول نخ نيز به خواص الياف، تاب نخ و نمره نخ بستگي دارد.

اگرچه تعداد مقالات در اين زمينه كمتر است ولي مدل هاي رياضي توسط اگروال [7]، فردريچ [3] و زرك [8] پيشنهاد شده است. همچنين مدل هاي آماري توسط هانتر [1] و مدل ANN توسط ماجمدر [9] ارائه شده است.

نايكنواختي نيز فاكتور مهمي در مورد كيفيت نخ و پارچه مي باشد، تغييرات تعداد الياف در سطح مقطع نخ، دليل اصلي نايكنواختي است. علاوه بر اين پارامترهاي ماشين، روش ريسندگي، نمره نخ و بعضي مشخصه هاي الياف اثر مستقيمي روي نايكنواختي نخ دارند هانتر [1] و اتريج و همكاران [10] چند مدل را براي مشخص كردن نايكنواختي از مشخصه‌هاي الياف ارائه نموده اند.

– پرزدهي، يك مشخصه قابل اندازه گيري ديگري از نخ است كه عموماً يك خصوصيت نامطلوب است كه مقالات كمتري در مورد برآورد پرزدهي نخ با استفاده از مشخصه هاي الياف تاكنون ارائه گرديده است.

اخيرا كليك [11] نيز مدل هاي مختلف رگرسيون چند متغيره خطي را براي تخمين استحكام نخ از مشخصه هاي ديگر نخ شامل قطر نخ، تغييرات قطر، تاب و تغييرات تاب، نايكنواختي جرمي و نايكنواختي نوري را با ضرايب همبستگي نسبتاً خوب به دست آورده است.

و بالاخره ارن و كادوگلا [12] مدل هاي آماري براي برآورد خواص كششي، نايكنواخت و پرزدهي نخ از خواص مختلف الياف (اندازه گيري شده با دستگاهHVI) و خواص نيمچه نخ با استفاده از مدل هاي رگرسيون و چند متغيره ارائه نموده است.

با توجه به اينكه معادلات مختلفي در مورد خصوصيات نخ ارائه شده است كه گاهي نتايج حتي متضاد هم نيز مي باشند و همچنين اهميت هر كدام از آنها نيز در اين مقالات متفاوت مي باشد. در اين مقاله سعي شده است تجزيه و تحليل كامل آماري همراه با بررسي فرضيات مورد نظر و استفاده از روش هاي آماري مناسب و نرم افزار پيشرفته SAS، نتايج دقيق تر و كاربردي تر (معادلات بهينه) حاصل گردد. همچنين از مشخصه هاي ديگر نخ يعنيعيوب نخ (نقاط نازك- كلف و نپ) و تعداد الياف در سطح مقطع نيز جهت پيشگويي خصوصيات نخ استفاده گرديده است.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بررسي رابطه بين خواص مهم كيفي نخ پنبه كارد شده