پایان نامه بررسي خودشناسي با عملكرد تحصيلي دانشجويان زبان دانشگاه ايذه


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چكيده :

هر فرد از افراد انسان ترکیبی از ویژگیهای نوعی و فردی است. هر یک از ما علاوه بر اینکه فردی از نوع انسان است، ویژگیهای فردی را نیز داراست. مقصود از خودشناسی چیست؟ آیا خودشناسی به معنای شناخت نوع انسان است؟ یا به معنای شناخت هر فرد از خویشتن است، خویشتنی که مرکب از ویژگیهای مشترک با دیگران و ویژگیهای اختصاصی هر فرد است؟ اگر خودشناسی به معنای شناخت جنبه‏های اختصاصی افراد نوع انسان باشد خودشناسی همان انسان‏شناسی است. و اگر مقصود از خودشناسی شناخت هر فرد از خویشتن باشد، خودشناسی با انسان‏شناسی متفاوت خواهد بود.

از خودشناسی به معنای اول با عنوان انسان‏شناسی یاد خواهیم کرد و خودشناسی به معنای دوم را «خودشناسی» یا «خودشناسی به معنای خاص» می‏خوانیم.

انسان‏شناسی به روشهای مختلفی انجام می‏گیرد. علومی چون روانشناسی تجربی، فیزیولوژی انسانی و انسان‏شناسی (آنتروپولوژی) با روش تجربی به شناخت انسان می‏پردازند. محصول کار این رشته‏ها علمی حصولی و مفهومی است.

علم النفس فلسفی برای شناخت انسان از روش عقلی – قیاسی پیروی می‏کند و علمی حصولی را پدید می‏آورد.

برای شناخت انسان می‏توان از روش نقلی نیز بهره برد. یعنی با رجوع به کتاب و سنت ابعاد وجود انسان را به کمک وحی‏شناسایی نمود.

 بيان مسئله

شناخت هر فرد از خویشتن اگر با درون نگری و از طریق علم حضوری صورت گیرد، نتیجه آن شناخت مجموع ویژگیهای نوعی و شخصی خواهد بود و تمییز ویژگی‏های نوعی و شخصی از یکدیگر فقط با مشاهده خصوصیات دیگران ممکن خواهد شد. بنابراین اگر پس از درون نگری بگوییم خودشناسی (به معنای خاص) کرده‏ایم. سخن درستی گفته‏ایم، ولی اگر بگوییم انسان‏شناسی کرده‏ایم، سخن ما نادرست است؛ زیرا برای تبدیل خودشناسی به انسان‏شناسی باید به مشاهده ویژگی‏های دیگران بپردازیم و با مقایسه خود و دیگران اوصاف مشترک و مختص خود را از هم باز شناسیم. در صورتی که این مرحله تکمیلی را انجام دهیم، انسان‏شناسی کرده‏ایم و انسان‏شناسی ما باز هم علمی حصولی را نتیجه داده است. انسان‏شناسی به روش اخیر را انسان شناسی شهودی می‏نامیم. مقدمه ضروری انسان‏شناسی شهودی، خودشناسی شهودی است. محصول خودشناسی شهودی علمی حضوری است.

با این توضیحات پاسخ سوال مذکور معلوم می‏شود: انسان‏شناسی به روش صد در صد شهودی و درون نگرانه امکان‏پذیر نیست، ولی می‏توان از روش درون نگری در شناختن انسان استفاده کرد.

همان گونه که می‏توان خودشناسی درون نگرانه را مقدمه‏ای برای انسان‏شناسی قرار داد، علم النفس فلسفی و انسان‏شناسی تجربی (روان‏شناسی، فیزیولوژی انسانی و انتروپولوژی) و انسان‏شناسی نقلی (یا وحیانی) را نیز می‏توان مقدمه‏ای برای خودشناسی قرار داد؛ یعنی با استفاده از نتایج این رشته‏های مختلف ویژگی‏های نوعی انسان را شناخت و با استفاده از روش درون نگری ویژگی‏های اختصاصی خود را شناسایی نمود و به خودشناسی نایل آمد.

 اهميت و ضرورت تحقيق

بدیهی است كه كشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به عملكرد تحصيلي و آموزشي نیاز فراوان دارد و در این میان لازم است به مسائل و مشكلات مهمی كه به نحوی به عملكرد تحصيلي دانشجويان لطمه می زند توجه لازم مبذول گردد.

لذا تحقیقاتی ارزنده و معضل گشا در این زمینه برای رسیدن به وضع نسبتا مطلوب و ضروری به نظر می رسد كه از طریق یافتن راههای پیشرفت تحصیلی از جنبه های عوامل موثر خانوادگی , آموزشی و پرورشی در این مسیر قدم های موثر و راهگشایی در جهت حل این مشكل بزرگ برداشته شود كه مهمترین و پر اهمیت ترین بررسی ها و دست آوردها از مسائل و عوامل خانوادگی در جنبه های پیشرفت تحصیلی از هدفهای عمده و اساسی ما در این تحقیق می باشد.

اهداف تحقيق:

هدف كلي تحقيق: رابطه خودشناسي با عملكرد تحصيلي دانشجويان زبان ورودي بهمن 87 دانشگاه آزاد ايذه در سال 90-89 در شهرستان ايذه بوده است.

اهداف جزئی :

1- تعیین میزان خوشناسي دانشجویان زبان ورودي بهمن87

2- مقایسه خودشناسي و عملكرد تحصيلي دانشجويان زبان ورودي بهمن87

فرضيه هاي تحقيق

1- میان خودشناسي و عملكرد تحصيلي دانشجويان زبان ورودي بهمن 87 رابطه معنی دار ي وجود دارد .

مواد و روش ها:

در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد 87 نفر از دانشجویان ورودي87 زبان دانشگاه آزاد ايذه 40نفر را بصورت روش نمونه گيري تصادفي سیستماتیک انتخاب شدند. برای انجام این مطالعه از دو ابزار خودشناسي و عملكرد تحصيلي استفاده شد

تعريف اصطلاحات مهم:

  1. عملكرد: در اينجا عملكرد تحصيلي مدنظر است، از نظر اصطلاحي و كاربردي عملكرد ميزان تغيير دانش آموزان در طول يك ثلث يا يك سال تحصيلي بوسيلة آزمونهاي معلم ساخته، ميزان تحصيل و پيشرفت يا افت دانش آموزان اندازه گيري   مي شود.

عملكرد در فرهنگ لغت عميد به معناي كاركرد، حاصل و نتيجه كار و در فرهنگ لغت معين به معناي حاصل و نتيجه كار ، ميزان كار.

  1. تحصيل: تحصيل يعني درس خواندن دانش آموزان در مدارس و درس خواندن دانشجويان در دانشگاه ها.

تحصيل در فرهنگ عميد به معناي حاصل كردن، فراهم كردن، بدست آوردن، درس خواندن و دانش آموختن و در فرهنگ معين به معناي بدست آوردن، حاصل كردن، كسب كردن، اندوختن، آموختن، علم آموختن، دانشجويي، دانش آموزي.

تعريف واژه خودشناسي

آنچه که امروز آن را خودشناسی می گویند و در حوزه اخلاق اسلامی مطرح است، ترجمه عبارتی است عربی با عنوان “معرفه النفس” که در این روایت معروف آمده است:”من عرف نفسه فقد عرف ربّه”. اصطلاح دیگری هم دربارة شناخت نفس داریم که آن را “علم النفس” می گویند که با اندکی تسامح آن را به روان شناسی ترجمه می کنند و آن را نباید با پزشکی که “علم الأبدان” نامیده می شود اشتباه کرد.

یعنی مطالعه در علت رفتارها و نیات و کردارها) بیشتر همخوان با علم النفس است که به بررسی رفتارها و نیات و کردار آدمی می پردازد، ولی اگر خود شخص به آن اقدام کند، جنبة تأمل در اعمال و نیات دارد که آن را در یکی از مراحل “مرابطه”، “مراقبه”، “محاسبه” و “معاتبه” که بخشی از خودشناسی، درج کرده اند.

خود شناسي نيز دو گونه تصور مي شود، يکي خودشناسي به معناي معرفت نفس که راه تحصيل آن علم حضوري و روش عرفاني است و ديگري به معناي انسان شناسي است که عمدتا از طريق علم حصولي بدست مي آيد.

     شناخت حضوري نفس اساسا از محور بحث هاي ما خارج است، زيرا چنين شناختي يک تجربه فردي به حساب مي آيد و نمي تواند به صورت يک علم جمعي که با تعليم و آموزش، قابل انتقال به ديگران باشد استفاده كرد. عبادت، ذکر، توجه، مراقبت از نفس و درون نگري اسبابي هستند که فرد را به چنين شناختي نايل مي کنند، نه پژوهش و تحقيق و استدلال و آزمون.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود کامل پایان نامه بررسي خودشناسي با عملكرد تحصيلي دانشجويان زبان دانشگاه ايذه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید