پایان نامه بررسي اعتبار حقوقی قطعنامه ها و و توهای شورای امنيت

  ** دانلود متن کامل  پایان نامه بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شورای امنيت با فرمت ورد  word **

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

مركز تحقيقات تكميلي حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد در رشته ي حقوق بين الملل

 

موضوع پايان نامه :

عنوان : بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پيشگفتار( تاريخچه و طرح بحث) ……………………………………………………………….. 1

مقدمه ………………………………………………………………………. 5

بخش اول : مباني و كليات

فصل اول : جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت سازمان ملل متحد …….. 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودي شوراي امنيت ………………………………………. 11

گفتار دوم : آيين كار شورا و نحوه ي رأي گيري ……………………………………….. 15

گفتار سوم : تشكيلات وابسته به شوراي امنيت ………….. 18

گفتار چهارم : شناسايي حق وتو ……………………………………………………………….. 21

مبحث اول : ديدگاه موافقين و مخالفين …………………………………………….. 24

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعديل حق وتو………………………. 26

فصل دوم : صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد ………… 31

گفتار اول : انواع صلاحيت شوراي امنيت …………………………………………………… 31

مبحث اول : صلاحيتهاي خاص ……………………………………………………….. 34

مبحث دوم : صلاحيتهاي مشترك ……………………………………………………. 36

گفتار دوم : نظريه هاي راجع به صلاحيت شوراي امنيت ……………………………… 37

مبحث اول : نظريه ي مبتني بر صلاحيت موسع شوراي امنيت…………….. 37

مبحث دوم : نظريه ي مبتني بر صلاحيت مضيق شوراي امنيت …………… 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقويت ديدگاه مربوط به صلاحيت موسع شوراي امنيت    45

مبحث اول : انطباق نظـريه مربوط به صلاحيت موسـع شوراي امنيت با

ماهيت حقوقي آن ………………………………………………………………………….. 47

مبحث دوم : نقد ماهيت صرفا حقوقي شوراي امنيت ………………………….. 48

گفتار چهارم : حدود صلاحيت شوراي امنيت در شناسايي موارد تهديد و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ………………………………………………………. 49

بخش دوم : ارزيابي عملكرد و تصميمات شوراي امنيت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آميز و قهري شوراي امنيت سازمان ملل متحد … 58

گفتار اول : نقش شوراي امنيت در حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي   60

گفتار دوم : اقدامات اجرايي و اجبار كننده ي شوراي امنيت …………………………. 62

مبحث اول : اقدامات اجبار كننده ي غيرقهري …………………………………… 66

مبحث دوم : اقدامات اجبار كننده ي قهري ……………………………………….. 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگيري از توليد و توسعه ي سلاح هاي كشتـار

جمعي (مصاديق عيني) ……………………………………………………………………………. 70

مبحث اول : در عراق …………………………………………………………………….. 72

مبحث دوم : در كره شمالي ……………………………………………………………. 75

گفتار چهارم : مداخله ي بشر دوستانه به منظور جلوگيري از نقض حقوق بشر

( نمونه هاي عيني) ………………………………………………………………………………….. 79

مبحث اول : در كردستان عراق ………………………………………………………. 81

مبحث دوم : در سومالي ………………………………………………………………… 86

مبحث سوم : در بوسني و هرزه گوين …………………………………………….. 88

مبحث چهارم: در رواندا ………………………………………………………………… 90

مبحث پنجم : در هائيتي ………………………………………………………………….. 91

فصل دوم : مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد   100

گفتار اول : اعتبار تصميمات و محدوده ي صلاحيت شوراي امنيت مطابق منشور   101

مبحث اول : محدوديتهاي كلي و عام ………………………………………………. 104

مبحث دوم : محدوديتهاي موردي و خاص ………………………………………. 107

گفتار دوم: مشروعيت اقدامات شوراي امنيت و اصل حاكميت دولت ها ………… 108

مبحث اول : ارزش حقـوقي اقدامات شـوراي امنيـت در تقابل با اصـل

حاكميت دولتها ……………………………………………………………………………….. 109

مبحث دوم : ارزش حقـوقي اقدامات شـوراي امنيـت در تقابل با اصـل

تساوي حاكميت دولتها …………………………………………………………………… 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها براي اعضاي سـازمان ملل ( تحليل

ماده‌ي 25 منشور) …………………………………………………………………………………. 119

مبحث اول : بررسـي ديدگاههاي مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ي 25

منشور…………………………………………………………………………………………………………………………….. 120

الف :برداشت موسع و مضيق از ماده ي 25 منشور ……………………. 121

ب: برداشت بينابين يا مختلط ( دلايل اثباتي) ……………………………….. 122

مبحث دوم : عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ي 25 منشور …… 125

فصل سوم : مكانيسمهاي نظارت بر تصميمات و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد           132

         گفتار اول : صلاحيت نظارتي مجمع عمومي سازمان ملل متحد…… 133

گفتار دوم : صلاحيت قضايي ديوان بين المللي دادگستري و امكان كنترل

اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت …………………………………………………… 135

مبحث اول : فرض رسيدگي همزمان شوراي امنيت و ديوان بين المللي

به يك مساله ي واحد ……………………………………………………………….. 138

مبحث دوم : مصلحت گرايي ديوان بين المـللي دادگســتري و معضـل

اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت …………………………………………….. 141

نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………….. 147

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………….. 156

 

 

 

چكيده

1- هدف پژوهش : با بررسي متون و منابع موجود در خصوص شوراي امنيت جايگاه حقوقي اين ركن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسي قرار داده و از اين رهگذر، تصميمات آن را كه در قالب قطعنامه هاي نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنين نقش آن در حفظ صلح وامنيت بين المللي را مورد تحليل و بررسي قرار خواهيم داد.

2- روش نمونه گيري افراد نمونه: در اين روش از نمونه گيري افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : كتابخانه اي و تحليل منطقي

4- ابزار اندازه گيري : چون روش مطابق با روش كتابخانه اي است نيازي به
اندازه گيري نمي باشد.

5- طرح پژوهش : با عنايت به اهميت قطعنامه هاي شوراي امنيت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنيت جهاني، بررسي عملكرد اين ركن سازمان ملل متحد وميزان التزام به تصميمات شورا و پيامدهاي ناشي از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتيجه ي كلي: شوراي امنيت سازمان ملل متحد، ركن اصلي و اجرايي سازمان ملل بوده و صلاحيت رسيدگي به كليه اختلافات، اعم ازسياسي يا غيرسياسي را داشته وقطعنامه هايي كه صادر مي نمايدبا پشتوانه ي دول قدرتمند( اعضاي دائم) داراي ضمانت اجرايي كافي نيز مي باشد. شوراي امنيت اين صلاحيت را مطابق اختياراتي كه در خود منشور براي آن لحاظ شده ، كسب نموده است ودولتهاي عضو ملل متحد با پذيرش آن ( منشور) در واقع چنين صلاحيتي را به شورا تفويض نموده اند.

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

دانلود پایان نامه بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شورای امنيت

فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید