پایان نامه بررسي اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پاية اول


« هوش »

موضوع تحقيق :

بررسي اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پاية اول ( دختر و پسر )

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

« مفهوم هوش » (1)

در طول دهه هاي گذشته تغيير بسياري كرده است و برطبق ديدگاههاي غالب و ارزشهاي رايج روز در هر دوره ، تعيين شده است و ابزاري كه براي اندازه گيري آن بكار رفته مي رود همچنان در حال تغيير خواهد بود . هوش جنبه اي ازجنبه هاي گوناگون تفاوتهاي فردي است كه هنوز درچارچوب كامل قرار نگرفته است ، از جمله‌هاي ويژگيهاي فردي فرآيندهاي ذهني هستند كه مشاهده مستقيم اين تفاوت در آنها بسيار دشوار و گاهي غير ممكن است و لذا ما فقط از روي اعمال كه اشخاص انجام مي دهند ، قادر هستيم كه به نيروهاي ذهني آنها پي ببريم ، مثلاً : كودكي كه مسائل را زودتر ياد مي گيرد كودك با هوش ناميده مي شود ، ولي كودك كه نمي تواند به آن سرعت فرا گيرد وقتي مهارتهاي ساده را هم به زحمت مي آموزد ، از لحاظ توانائيهاي ذهني داراي هوش ضعيف است بدين معني كه هر دو كودك استعداد ذهني دارند ولي اين استعداد در اوّلي بيشتر از دوّمي است[1] . ( اسدي ، 74 )

هوش بر خلاف تصور عامه يك جوهر يا ملكه نيست بلكه متضمن اعمال واكنشهاي ذهني پيچيده اي است كه در رفتار فرد ظاهر مي شود . از همين روست كه از هوش به خودي خود نمي توان تعريف جامعي ارائه دارد و سعي در تعريف ارائه هر تعريف مجددي از هوش ، نتيجه اش نامفهوم يا حداقل نارسا بودن تعريف است . لذا بسياري از روان شناسان ، روش غير مستقيم پيش گرفته و مثلاً از توضيح تفاوت ميان هوش و عادت ، هوش وغريزه ، هوش و استعداد براي نشان دادن و جوه افتراقي آنها ، استفاده كرد ، و به تعريف معنا.ي آن نزديك مي شود و آن گاه اين تعاريف كامل نشده را در هم ادغام كرده و با شناخت مجموعة ، اين فعاليت ، به تصور كلي و مفهوم هوش نامحدودي نزديك مي شوند . شناختي كه تنها از طريق تظاهراتش در رفتار ميسر مي شود .(اسدي ، 74 )

هوش معمولاً در فهرست ويژگيهاي فرد آمده و از جمله خصائص كم و بيش ثابت رفتار بشمار مي رود . توصيف و اندازه گيري هوش قسمت عمدة وقت روانشناسان را به خود اختصاص داده است .

مطالعات آنان در اين زمينه ارزش علمي و نظري دارد . ارزش علمي عبارت است از پي بردن به ميزان كارآمدي افراد و تعيين اينكه ايشان تا چه حدودي و درچه قسمتهايي مي توانند مفيد واقع شده و موفقيت بدست آورند و ارزش نظري تحقيقات روانشناسان در مورد هوش اين است كه مي توانند شناخت انسان را در مورد خودش بيشتر كنند و تا حدي موجب ارضاي كنجكاوي او شوند ( آستانبوس ، 74 )

وقتي ما از هوش انسان مي گوئيم در واقع به رفتار و كردار او در موارد مختلف ، كه از وضعيت هوش او حكايت مي كند توجه داريم . ( آستانبوس 74 )

هوش كلي :

هوش يعني سازگاري فعال ، سازگاري آگاهانه در معناي وسيع كلمه ، نه سازگاري

منفعل. به عبارت ديگر هوش يعني ايجاد اصلاحات در محيطي كه خود با آن سازگار مي شود . وقتي فرد هوش خود را بكار مي گيرد كه با موقعيتهاي نسبتاً جديد و تازه باشد سازگار شود. ( مومنين ، 74 )

مي توان هوش كلي را بصورت زير تعريف كرد :

توانايي سازگاري آگاهانه و فعال با موقعيتهاي تازه يا نسبتاً تازه اي كه خود با آن روبرو مي شود . از آنجائيكه اين موقعيتها ماهيت و پيچيدگي بسيار متغيري دارند بنابراين مي توان پيش بيني كرد كه انواع هوش نيز بايد همان تنوع و پيچيدگي موقعيتها را داشته باشد ، زيرا به كمك انواع سازگاريها و به كمك انواع آزمونهايي كه براي ما ارزشيايي عيني اين سازگاريها ساخته مي شود ، تعريف مي گردند . ( مومنين ، 74 )

جنبه هاي مورد توجه روانشناسان :

زمينه سازگاري : از آنجا كه هوش بعنوان يك استعداد كلي سازگاري به حساب مي‌آيد ما مي توانيم توجه خود را روي ماهيت نوع مسائل كه بايد حل شوند متمركز كنيم در اين صورت موارد زير را در دست خواهيم داشت ؛

موقعيتهاي ملموس

دنياي اجتماعي ، اشخاص ، انسانها . بنابر اين از هوش علمي و انتزاعي و اجتماعي صحبت خواهيم كرد .

هوش[2] :

« در توانايي كسب ، بازيابي و استفاده از دانش به شيوه اي معنا دار ، درك و فهم ايده‌هاي عيني و انتزاعي و درك مناسبات بين اشياء و ايده ها»   (مترجم ماهر،1371 )

هوش : در هوش را مي توان توانايي تشخيص براي « همگون سازي » [3] معلومات واقعي يادآوري حوادث گذشته دور و نزديك ، استدلال منطقي ساختن و پرداختن مفاهيم ، ( چه ارقام ، چه كلمات ) تبديل مفاهيم انتزاعي به لفظي : به انتزاعي ، تحليل و ساخت و داراي معني با مسائل و تقّدم هايي كه در يك موقعيت خاص مهم فرض مي شوند ، تعريف كرد .             ( كاپلان سادوك ، 1375 )

ابينگهاوس[4] :‌ « هوش عبارت است از قدرت تركيب كردن مواد »     ( بياني ، 1372 )‌

ثوراندايك4 « هوش عبارت از قدرت ابزار عكس العملهاي خوب از نقطه حقيقت و هوش معدل استعدادهاست »‌

وكسلر5 « هوش عبارت از مجموع يا كل استعداد فرد كه دو را به انجام كار با هدف تفكري و به بر خورد موثر با محيط منجر مي شود »‌

پياژه6 : «‌ هوش پيشرفته ترين نوع سازش ذهني است ، يعني اينكه فرد در اثر تماس با محيط عناصر جديد را در محيط گرفته و به درون خود مي برد وتوسط خويش بر محيط اثر مي گذارد و در اصل اين درون سازي و برون سازي سبب تعادل فردي مي‌گردد . »

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید