پایان نامه با نقش واسطه ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه خوارزمی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان:

ارتباط بین سبک­های هویت وسلامت اجتماعی: با نقش واسطه­ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان

استاد راهنما:

دکتر غلام­رضا صرامی

فهرست مطالب:

چکیده. ب‌

فهرست مطالب…. ت‌

فهرست جدول‌ها ج‌

فهرست تصاویر و نمودارها د‌

فصل اول: کلیات پژوهش…… 9

1-1. مقدمه. 10

1-2. بیان مسئله. 12

1-3. اهداف و فرضیه­های پژوهش….. 17

۱-4. اهمیت و ضرورت پژوهش….. 17

1-5. تعریف‌های نظری 20

1-6. تعریف‌های عملیاتی… 24

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش…… 25

2-1. مقدمه. 26

۲-2. سلامت…. 26

۲-3. سلامت اجتماعی… Error! Bookmark not defined.

2-4. هویت…. 31

– اریکسون.. 32

-مارسیا 35

-. برزونسکی… 39

2-5. رابطه سلامت اجتماعی و سبک­های هویت…. 42

2-6. تفکر انتقادی… 46

2-7. مهارت­ها و تمایلات تفکر انتقادی… 50

2-8. رابطه تفکر انتقادی و سبک­های هویت…. 53

2-9. پژوهش­های انجام شده در داخل و خارج از کشور. 53

2-10. جمع بندی… 63

فصل سوم: روش پژوهش…… 66

3-1. مقدمه. 67

۳-۲.جامعه آماری… 67

3-۳. نمونه آماری و روش نمونه­گیری… 67

۳-۴.نوع و روش پژوهش….. 67

3-5. ابزارهای اندازه­گیری   67

۳-6. پایایی پرسشنامه­ها 71

3-7. روش­جمع­آوری اطلاعات…. 73

۳-8. روش تجزیه و تحلیل داده­ها 73

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش…… 76

4-1. مقدمه. 77

۴-۲. مفروضه­ی نرمال بودن 78

4-3. مفروضه­ی خطی بودن تفکر انتقادی و سلامت اجتماعی… 78

۴-4. مفروضه­ی خطی بودن سبک­های هویت و سلامت اجتماعی 81

4-5. مفروضه­ی خطی بودن سبک­های هویت وتفکر انتقادی… 84

۴-6. بررسی فرضیه­ها 87

4-7. یافته­های فرضیه اول پژوهش….. 87

۴-8. یافته­های فرضیه دوم پژوهش….. 110

4-9. یافته­های فرضیه سوم پژوهش….. 134

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها. 160

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه آلیاژ های پلیمری بر پایه PP/EPDM
دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا...
پایان نامه ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی
پایان نامه ارتباط انگیزش با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی
پایان نامه رابطه عملکرد تحصیلی و راهبردهای شناختی یادگیری خودتنظیمی