پایان نامه با موضوع وندالیسم

مقدمه:

وندالیسم ( لازم به ذكر است كه ونداليسم عبارت است از آسيب وارد كردن يا از بين بردن اموال عمومي چه دولتي و چه غير دولتي است )، که بیش تر به قشر جوانان بر می‌گردد، یکی از مسائل اجتماعی مهم است. حال آن كه با پيشرفت جامعه هم افزايش و هم تنوع و پيچيدگي خاصي پيدا كرده است. و از آن جا كه قشر جوان؛ در سنين تحصيل به خصوص مقطع متوسطه قرار مي گيرند؛ لذا آموزش و پرورش مي تواند بستري جهت افزايش يا كاهش حركات ونداليستي جوانان محسوب شود. این مسأله از آن رو مهم است، که هم خسارات بعضاً هنگفتی بر بودجه ي عمومی یک کشور می‌رساند و هم در برخی مواقع زندگی اجتماعی و حتی روزمره ي انسان را دچار اختلال می‌نماید.

امروزه ونداليسم خصوصاً برای كسانی كه در شهرهای بزرگ و پرجمعيت زندگي مي كنند پديده ای ملموس و مشهود و واقعيتی تلخ و در عين حال گريز ناپذير است كه بعنوان يكی از نمودهای زندگی اجتماعی جامعه مدرن و ماشينی بروز و حضور دارد كه نه تنها سلامتی و امنيت جامعه را به مخاطره می اندازد، بلكه هزينه های مالی گزافی را تحميل ماليات دهندگان و ساكنين اين شهرها مي كند.

متأسفانه آمار دقيقي از هزينه ها ، رفتارها و نمونه ها ي رفتارهاي وندالستي در كشور ما وجود ندارد از سوي ديگر آگاهي و شناخت ناكافي از اين پديده ي اجتماعي كه نتيجه ي فقر پژوهشي در اين زمينه است، موجب گرديده است كه مسئولان، برنامه ريزان آموزش و متوليان امور اجتماعي، نتوانند از بروز رفتارهاي ونداليستي پيشگيري و يا آن را درمان كنند. ونداليسم نه تنها به عنوان كج روي و رفتاري بزه كارانه، بلكه به مثابه يك معضل يا مسأله ي اجتماعي در بسياري از جوامع از سوي صاحب نظران و آسيب شناسان مطرح شده است. ( محسني تبريزي ، 1383 : 34‌ )

توجه داشتن به این دو مورد یعنی، ضرر رساندن به بودجه ي عمومی و یا حتی خصوصی کشور که در اکثر قریب به اتفاق اعمال وندالیستی صورت می‌گیرد و اختلال جدی به زندگی روزمره انسان‌ها و پایمال شدن حقوق بعضاً اولیه ي آن‌ها، که از برخی اعمال وندالیستی ناشی می‌شود؛ نگارنده را بر آن داشت، تا به مطالعه ي وندالیسم به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی بپردازد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد