پایان نامه با موضوع نقش نگرش سرمایه¬گذاران وکسب بازده در بازار سهام


روش تحقیق

۱-۷-۱٫ مدل تحقیق

مدل بکارگرفته شده جهت بررسی رابطه بین نگرش سرمایه­گذاران و عوامل بنیادی شرکت شامل اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار عبارست از مدل چند عاملی کارهارت که به صورت زیر تبیین می­شود:

رابطه ۱-۱

که در آن:

J: تعداد سهام موجود در نمونه

T: تعداد مشاهدات موجود برای هر شرکت

: نشان­دهنده بازده مازاد دارایی j در دوره t

: نشان­دهنده بازده مازاد بازار در دوره زمانی t

Sentt: عامل نگرش سرمایه­گذاران در ماه t

Rsmb: عامل بازده ناشی از اندازه شرکت

Rhml: عامل بازده ناشی از ارزش شرکت

Rmom: عامل بازده ناشی از مومنتوم

۱-۷-۲٫ تعریف عملیاتی متغیرها

به منظور محاسبه نگرش سرمایه­گذاران از رابطه موسوم به EMSI یا Equity Market Sentiment Index که به صورت زیر است استفاده می­شود:

رابطه ۱-۲

که در آن:

Rir: رتبه بازده ماهانه سهام شرکت i

Riv: رتبه نوسان­پذیری تاریخی شرکت  iاست. برای محاسبه نوسان­پذیری تاریخی از انحراف معیار بازده ماهانه سهام طی پنج ماه قبل استفاده شد.

: میانگین رتبه بازده ماهانه سهام شرکت­های پرتفلیو

: میانگین رتبه نوسان­پذیری تاریخی سهام شرکت­های پرتفلیو

برای محاسبه بازده بازار از شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) استفاده شده است که از طریق رابطه ۳ قابل محاسبه است.

رابطه ۱-۳

TEDPIXt عبارتست از میزان شاخص کل در ماه t

: نشان دهنده بازده مازاد ناشی از اندازه شرکت

رابطه ۱-۴

که در آن

: سبد سهام شرکت های کوچک که به ترتیب دارای ارزش دفتری به ارزش بازار کوچک، متوسط و بزرگ می باشند

: سبد سهام شرکت های بزرگ که به ترتیب دارای ارزش دفتری به ارزش بازار کوچک و متوسط و بزرگ می باشند.

: نشان دهنده بازده مازاد ناشی از ارزش پرتفلیو

رابطه ۱-۵

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید