پایان نامه با موضوع نقش رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای


اعتماد :

تعریف نظری : پدیده ای پویا که به کنش متقابل و عامل های مختلف مانند پیامدهای شناختی بالقوه ، وابستگی و احساس امنیت در ساخت اعتماد مؤثر است(پناهی ، ۱۳۸۷، ص۸۹).

تعریف عملیاتی :عبارت است از متغیر همدلی ، که به سنک صبور بودن ، تلاش برای ایجاد روابط کاری مثبت و بهتر انجام شدن کار اشاره دارد .متغیر صداقت که به پذیرش دیگران به همان صورت ، حق مداری و انصاف در رفتار و گفتار اشاره دارد و متغیر قابلیت انعطاف ، که به مسئولیت پذیری ، پایبندی به اصول اخلاقی و پذیرش تفاوت ها اشاره می کند(ونگ و ژن،۲۰۱۴).

۴- گروه ساز :

تعریف نظری : مدیریت اثر بخش و موفقیت در انجام اهداف فردی و اداره کردن تعارض درون گروه ها می باشد(پناهی ،۱۳۸۷،ص۹۴).

تعریف عملیاتی : عبارت است از متغیر تفویض اختیار که اشاره به شریک کردن دیگران در اختیار و قدرت ، مسئول و پاسخگو دانستن ، افزایش حیطه نظارت و نفوذ ، متغیر تصمیم مشارکتی که اشاره به ،همکاری جایگزین رقابت کردن ، تشویق به مشارکت ، اجرای تصمیم های جمعی ، متغیر شناسایی قابلیت ها که اشاره به کمک به رشد دیگران ،محیطی مشوق یادگیری ، تلاش همکاران برای توسعه مهارت شان دارد(ونگ و ژن،۲۰۱۴).

۵- بصیر :

تعریف نظری : درک کلی از موقعیت و درک از محدودیت ها و واقعیت های موجود و نتایج احتمالی از تصمیمات آینده را مورد بررسی قرار دادن (باقر سلیمی و همکاران ،۱۳۸۹،ص۲۵).

تعریف عملیاتی : عبارت است از : متغیر دوراندیشی که اشاره به ترسیم چشم انداز روشن از آینده ،تأثیر همکاران در مقصد آینده و پایش به سوی مقصد و متغیر آگاهی بخش اشاره به کمک به توزیع اطلاعات ،راهنمایی از پیشکسوت ها، آسان بودن دسترسی به اطلاعات و آمار و متغیر مفهوم ساز ، اشاره به یکی بودن گفتار و اعمال ، روحیه توانستن ، آفرینش ارزش های ماندگار دارد(ونگ و ژن،۲۰۱۴).

۶- متواضع :

تعریف نظری : ترجیح دادن منافع خود فدای منافع دیگران و انجام دادن عملی از روی فروتنی بدون چشم داشت(قلی پور،۱۳۸۸).

تعریف عملیاتی :عبارت است از متغیر رفتار برابر که اشاره به پذیرش انتقاد با گشاده رویی ،احترام ویژه نداشتن در قبال رهبری ، مغرور نبودن و به دیگران که اشاره به کمک به دیگران در تحقق اهداف ،کار کردن در کنار دیگران ، توجه به ضعیف تر ها و متغیر الویت دادن به نیاز دیگران که اشاره به مقدم دانستن نیاز دیگران ، استفاده از قدرت و اختیار برای حل مشکل کارکنان ، ارجح دانن کارکنان به سازمان اشاره دارد(ونگ و ژن،۲۰۱۴).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید