پایان نامه با موضوع نقش رهبری خدمتگزار بر اعتماد شناختی مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای


تعاریف رهبری خدمتگزار

تعاریف متنوعی از رهبری خدمتگزار بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می شود

  • رهبری خدمتگزار عبارت است از درک و عمل به گونه ای که، رهبر منافع دیگران را بر تمایل و علاقه شخصی خود ترجیح دهد(نصر اصفهانی ،نصر اصفهانی،۱۳۸۹،ص۱۴۶).
  • گری لیف رهبر خدمتگزار را کسی می داند که دید مشترکی از موفقیت ترسیم می کند
  • رهبر خدمتگزار کسی است که بیشترین تأکید ش بر پیروان خوب است نه علاقه های آنان.
  • رهبری خدمتگزار یک نظریه مدرن با ارزش برای رهبری سازمانها می باشد. انگیزه اصلی برای رهبری ، خدمت به دیگران است . کمک به دیگران یکی از اصول رهبری است.
  • رهبری خدمتگزار گونه اى نوین از رهبری است که بر مبنای خدمت رسانى ارائه شده است(کسمایی و همکاران،۱۳۹۰،ص۳۷۷).

 

۲-۱-۸- خدمت عمومی

در رویکرد خدمات عمومی  نوین، خدمت به مردم و جامعه، مبنای انگیزش مدیران دولتی تشکیل است. از این رو می توان خدمات عمومی نوین دنهارت را نزدیک ترین بحث به رهبری خدمتگزار به شمار آورد. نظریه پردازان و مدیران حرفه ای اداره دولت، ایده خدمات دولتی نوین را هم در ادراک روابط میان شهروندان و مدیران حرفه ای حکومت و هم در رویکردشان به رهبری و مدیریت واحدهای اداری حکومت، مدنظر قرار داده اند! قابل تامل است که بر اساس دیدگاه دنهارت خدمات دولتی نوین با ریشه در دیدگاه انسانگرایی سازمانی و اداره دولتی نوین و تکیه فلسفی بر نظریه های کنش، نظریه انتقادی و فرانوگرایی، توسط تعداد قابل توجهی از خدمتگزاران مایل به تحول دولت شکل گرفته است(پور عزت، علی اصغر، ۱۳۸۷ ). در حالی که گرین لیف بر آن است که رهبری خدمتگزار بر فلسفه خدمت رسانی استوار شده است و رهبران خدمتگزار، توانمند سازی، اعتماد متقابل، روحیه همکاری، استفاده اخلاقی از قدرت و ارزش خدمت رسانی به پیروان را به هر چیز دیگری در سازمان ترجیح می دهند قابل تامل است که اعتماد نیز به شدت تحت تاثیر فرهنگ است. Joseph & Winston , 2005,P11))

 

۲-۱-۸-۱- نظریه انگیزه خدمت عمومی[۱]

که اولین بار به طور عمده توسط پری و وایز ( ۱۹۹۰ ) مورد توجه قرار (PSM) مفهوم انگیزه خدمت عمومی گرفت، برای تشریح تفاوت انگیزشی بین کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی به کار میرود. مفهوم اولیه انگیزه خدمت عمومی در تحقیقات بوخانان ( ۱۹۷۵ ) و رینی ( ۱۹۸۲ ) مطرح شد. در سال ۱۹۹۰ پری و وایز انگیزه تمایلی فردی برای پاسخگویی به انگیزه هایی تعریف کرده اند که اساساً یا منحصراً » خدمت عمومی را به عنوان« در نهادها و سازمانهای عمومی ریشه دارند(زاهدی، محمود آبادی،۱۳۹۰،ص۱۳)

اساس مفهوم انگیزه خدمت عمومی این است که انجام دادن شغلی که منجر به افزایش منافع عمومی شده و

برای دیگران مفید و سودمند است، برای کارکنان دولت هم مشوق و انگیزاننده است. نظریه انگیزه خدمت عمومی چنین فرض می کند که برخی از مدیران و کارکنان دولتی با انگیزه هایی به جز منافع فردی مانند دلسوزی، اجرای وظیفه شهروندی و فداکاری و ایثار به مشاغل دولتی علاقه مند و از این طریق برانگیخته می شوند. بر همین اساس پری انگیزه خدمت عمومی را در قالب یک الگو با چهار مؤلفه مطرح کرد. این مؤلفه ها عبارتند از: تمایل به خط مشی گذاری عمومی [۲]، تعهد به منافع عمومی [۳]، دلسوزی [۴]، و ایثار و فداکاری [۵](همان منبع).

 

[۱]-Public Service Motivation

[۲]– Attraction to policy making

[۳]– Commitment to the public interests

[۴] -Compassion

[۵] -Self-Sacrifice

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید