پایان نامه با موضوع نقش جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان


۶)فرضیه های تحقیق

برمبنای چهارچوب نظری تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:

فرضیه اصلی

بین جو اخلاق سازمانی و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی

فرضیه اول : بین جو اخلاقی خودخواهانه سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم : بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم :  بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان رابطه وجود دارد.

۱-۷)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق

۱-۷-۱)تعریف مفهومی وعملیاتی جواخلاقی سازمان :

تعریف مفهومی جواخلاقی سازمان:

جو کاری اخلاقی به عنوان ادراکات رایج از اعمال و رویه های خاص سازمانی تعریف می شود که محتوای اخلاقی دارد (احمدی وپناهی،۱۳۸۹). وابعاد آن به شرح زیر است:

جواخلاقی خودخواهانه سازمان:

این نوع جو مستلزم معیار خودبینی و خودستایی است و بر اساس حداکثر نمودن نفع شخصی قرار دارد. افراد معتقدند که تصمیماتی اتخاذ شود که به منافع سازمان خدمت کند یا منافع شخصی را فراهم کند.

جو اخلاقی مبتنی برمسئولیت اجتماعی:

این نوع جواخلاقی بر روی معیار اخلاقی خیر خواهی، و علاقه به دیگران تمرکز دارد. در این جو، افراد دارای علاقه صادقانه و بی غل و غش به رفاه و سعادت همدیگر، علاوه بر سایر افراد در درون و برون سازمانی هستند که ممکن است  توسط تصمیمات اخلاقی شان متأثر شوند.

جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای:

دراین جو اخلاقی، کارکنان قوانین و قواعد و مقررات حرفه شان را رعایت می کنند. در موقعیت های تصمیم گیری در درون این جوقاعده و قانون درک شده است که کارکنان باید تصمیمات را بر اساس اختیار و حکم برخی سیستم های برونی مانند قانون، یا رفتار حرفه ای اتخاذ کنند(ازخورشید ومحسنی،۱۳۸۹ ).

تعریف عملیاتی جواخلاقی سازمان

جهت عملیاتی کردن متغییرجو اخلاقی وابعادآن در سازمان از پرسشنامه ای حاوی ۱۱سوال که در طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است استفاده خواهد شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش رابطه بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش رابطه بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید