پایان نامه با موضوع نقش بین تحریک ذهنی و میزان خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش


۲  نظریه مسیر- هدف[۱]

این نظریه در سال ۱۹۷۰ توسط رابرت هاوس و مارتین ایوانز ارائه شد. این دیدگاه ریشه در نظریه انتظار دارد. و بیانگر این مفهوم است که انگیزه فرد به انتظاراتی بستگی دارد که وی برای نوع اندازه و جذابیت پاداش قائل است. گرچه مدیران از منابع قدرت فراوانی می توانند از نفوذ در کارکنان استفاده نمایند اما از نظر ایوانز مهم ترین عامل نفوذ پاداش می باشد و اینکه زیر دستان باید بدانند، که چگونه باید به این پاداش ها برسند. از این رو مدیران می توانند هدفها (پاداشها) را تعیین کنند و مسیر های رسیدن به آنها را مشخص نمایند.

در این مدل علاوه بر شناسایی ویژگی های فرودستان یا مرئوسین و ماهیت مهم کار، درک زیر دستان از سبکهای رهبران بسیار تعیین کننده می باشد که عبارتند از:

الف) دستوری یا ابزاری: که مبتنی بر پایه هدایت زیر دستان بر هدایت مستقیم توسط رهبران است. در این سبک جنبه های مختلف رفتار از جهت برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج ومنابع کنترل توسط رهبران اعمال و مشخص می شود.

ب) حمایتی: رهبر تلاش می کند، نیاز های رفاهی و پشتیبانی را برای زیر دستان فرآهم آورد. این سبک برای کارکنان مستاهل و نگران ، مطلوب می  باشد.

ج) مشارکتی: رهبر برای زیر دستان امکان مشاوره و مشارکت در اخذ تصمیمات را با حق رای جهت انگیزش بیشتر آن ها فراهم می سازد.

د) توفیق گرائی: رفتار رهبر بر پایه پیشرفت کارکنان و سازمان و بر اساس  بهبود عملکرد و اعتماد به زیر دستان در کسب اهداف همراه است. و سبک متناسب رهبری بر اساس موقعیت انتخاب می گردد (سید جوادین۱۳۸۹، ۶۶۹).

نمودار۲-۵ نظریه مسیر- هدف

( سید جوادین۱۳۸۹، ۶۷۰)

 

 

۲-۲-۱۰-۳-۳ نظریه دور ه زندگی [۲]

بر اساس این نظریه، که از سوی هرسی و بلانچارد [۳]ارائه شد، دو سبک رهبری “وظیفه مدار” و “رابطه مدار” در قالب چهار سبک با هم ترکیب می شوند و به عنوان متغییری موقعیتی نیز، میزان ابلاغ زیر دستان (ناشی از مسئولیت پذیری،تحصیلات و توفیق طلبی) در نظر گرفته می شود. این چهار سبک عبارتند از:

الف) سبک آمرانه (وظیفه مداری قوی و رابطه مداری ضعیف) برای زیر دستان کاملاً نابالغ؛

ب) سبک متقاعد کننده یا تصمیم فروشی (وظیفه مدار قوی و رابطه مداری قوی) برای زیر دستان نسبتاً نابالغ؛

ج) سبک مشارکتی (وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار قوی) برای زیر دستان نسبتاً بالغ؛

د) سبک تفویضی (وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار ضعیف) برای زیر دستان کاملاً بالغ.

۲-۱-۱۰-۴ نظریه شبکه مدیریت سه بعدی

این الگو حاصل توسعه شبکه مدیریت بلیک و موتون است که در آن با مطرح کردن عامل “موقعیت و شرایط” در کنار دو عامل قبلی، سبک های موثر رهبری شناسایی می شوند.

  1. Path-Goal theory
  2. Life Cycle

۲٫hersy & belanchard

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید