پایان نامه با موضوع نقش الزامات و وضعیت حمل‌ونقل چندوجهی در ایران


۱            هدف از اجرای طرح و سؤالات

انتظار می‌رود پس از انجام این پژوهش مشخص شود که سیستم حمل‌ونقل دریایی کشور نیازمند اقدامات خاصی برای اجرای مؤثر حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشد تا با بالا بردن کیفیت حمل‌ونقل داخلی، تسهیل نمودن جریان حمل‌ونقل میزان بهره‌برداری اقتصادی در بنادر را افزایش داد. همچنین این انتظار می‌رود که ایجاد توسعه و بهبود سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بندر شهید رجایی تأثیر بسزایی در تسهیل جریان در داخل و خارج از کشور دارد. هدف اصلی تحقیق، بیان ارتباط سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در عملکرد کسب و کار بنادر می‌باشد. متغیرهای این مدل در درون موضوع مورد بحث مطالعه حاضر می‌باشد و با استفاده از پیشینه تحقیق به ارتباط بین متغیرها پرداخته می‌شود بر اساس توسعه مدل‌های پژوهش این مدل نیز با توجه به پیشینه و ارتباط بین متغیرها توسعه یافته است.

در نتیجه می‌توان هدف از مطالعه این پژوهش به‌صورت زیر بیان نمود. با توجه به اهمیت و ضرورت وجود سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بندر شهید رجایی جهت بهبود بندر و تسهیل حمل‌ونقل ترانزیت کالا و کانتینر، اهداف مطالعه به‌صورت زیر بیان می‌گردد:

  1. بررسی الزامات و وضعیت حمل‌ونقل چندوجهی در ایران
  2. بررسی ابعاد سیستم حمل‌ونقل چندوجهی
  3. تأثیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در عملکرد بندر
  4. شناسایی فاکتور های تأثیر گذار در جهت اجرای سیستم حمل‌ونقل چندوجهی

۱-۲            مدل پژوهش

مدل پژوهش حاضر در مرحله اول بیانگر اثر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی و آماده سازی پذیرش آن در بندر می‌باشد. در نتیجه اولین متغیر مورد بحث در این پژوهش سیستم حمل‌ونقل چندوجهی با سه شاخص حمل و نقل، تسهیلات و ارتباطات و پس از آن دومین متغیر، عملکرد کسب و کار بندر جهت ارزیابی آن در ورود بندر به سیستم حمل و نقل چندوجهی نیز شناسایی شده است.

شکل ‏۱‑۱: تعیین متغیرهای مدل پژوهش

 

سومین متغیر مورد بحث، مجری اصلی این سیستم یعنی خود بندر می‌باشد بنادر کشتیرانی از دو بعد سخت افزارهای بندر و نرم افزارهای بندر تشکیل شده است. پس می‌توان این متغیر را به دو متغیر مجزا تقسیم نمود. اما با توجه به پیشینه تحقیق صرف نظر از انواع سیستم‌های خدماتی و عملکردهای یک مجموعه سیستمی، بدون روابط مؤثر، تلاش برای مدیریت سیستم و اطلاعات و هماهنگی بین مجموعه با شکست رو برو خواهد شد .(Lambert, Knemeyer, & Gardner, 2004) همچنین ایجاد یک رابطه یکپارچه با متصدیان حمل‌ونقل یک جز لازم و ضروری در سیستم حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشد و یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی سیستم حمل‌ونقل چندوجهی ارتباط درست و مؤثر بین بازیگران شبکه‌های حمل‌ونقل و اپراتورهای حمل‌ونقل می‌باشد. (TRB, 1999) در نتیجه آخرین متغیر لازم جهت اندازه گیری ابعاد مدل یعنی متغیر کیفیت ارتباط شناسایی شده است. شکل (۱-۲) مدل اولیه پژوهش را نشان می‌دهد.

شکل ‏۱‑۲: مدل اولیه پژوهش

شکل (۱-۳) در زیر نشان دهنده مدل پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر سیستم حمل و نقل چندوجهی در ورود آن به بندر شهید رجایی با تأثیر آن بر عوامل سخت افزاری و نرم افزاری بندر با توجه به کیفیت روابط بازیگران حمل و نقل با استفاده از روش معادلات ساختاری جهت ارزیابی فرضیه‌ها می‌باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید