پایان نامه با موضوع نقش ارتباط مثبت میان تعهد مستمر وتعهد سازمانی


اهمیت تعهد سازمانی

دلایل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد (استیرز و پورتر، ۱۹۹۲، ص ۲۹۰) [۱]. اولاً تعهد سازمانی یک مفهوم جدید بوده و به‌طور کلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد. برای مثال، پرستاران ممکن است کاری را که انجام می‌دهند دوست داشته باشند. ولی از بیمارستانی که در آن کار می‌کنند، ناراضی باشند که در آن صورت آنها شغل‌های مشابه‌ای را در محیط‌های مشابه دیگر جستجو خواهند کرد. یا بالعکس پیشخدمت‌های رستورانها ممکن است، احساس مثبتی از محیط کار خود داشته باشند، اما از انتظار کشیدن در سر میزها یا به‌طور کلی همان شغل‌شان متنفر باشند (گرینبرگ و بارون، ۲۰۰۰، ص ۱۸۲) [۲].

ثانیاً تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی با پیامدهای از قبیل رضایت شغلی (باتمن و استراسر،۲۰۰۱، ۱۹۸) ، حضور (ماتیو و زاجاک ۱۹۹۰، ۵۸) [۳] . رفتار سازمانی فرااجتماعی (اریلی و چتمن، ۱۹۸۶، ۷۳)[۴]. و عملکرد شغلی (می‌یر، آلن و اسمیت ، ۱۹۹۳، ۶۰) [۵]. رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل (مودی و همکاران ، ۱۹۸۲، ۱۲۷) [۶]. رابطه منفی دارد (شیان چنج و همکاران، ۲۰۰۳، ص ۳۱۳) [۷]. (فرهنگی و حسین‌زاده،۱۳۸۴،ص۱۴) [۸] .

درک و ارتقاء تعهد سازمانی  می تواند به عنوان عاملی اصلی و ضروری در راستای بالا بردن میزان کارائی و اثربخشی  به کار گرفته شود (گریفین و هپ برن،۲۰۰۵،ص۶۱۲) [۹].

تعهد میزان اثربخشی سازمانی و رضایت و خشنودی پرسنل را تحت تأثیر قرار داده و سبب می‌شد که کارکنانی که از تعهد بالاتری برخوردار هستند نسبت به کارکنانی که تعهد کمتری دارند از شانس بیشتری جهت ادامه خدمت برخوردار باشند (لوک و کراوفورد، ۱۹۹۹،ص ۳۶۸) [۱۰].

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

عوامل تاثیر گذار برتعهد سازمانی شامل پنج دسته به شرخ زیر می با شند.

الف – ویژگی‌های شخصی

 

  • سن
  • جنسیت
  • آموزش
  • وضعیت تاهل
  • موقعیت و سابقه در سازمان
  • ادراک از لیاقت شخصی
  • قابلیت ها
  • حقوق و دستمزد
  • سطوح شغلی(ماتیو و زاجاک،۱۹۹۰،ص۱۷۹-۱۷۷) [۱۱].

ب – خصوصیات شغلی

۱). غنی سازی شغل

۲). مهارت

۳). استقلال

۴). چالشی بودن شغل

۵).محدوده شغلی

۶). پیچیدگی ( همان منبع،ص۱۷۹) [۱۲] .

ج). – روابط رهبر-گروه

۱). انسجام گروهی

۲). وابستگی متقابل وظایف

۳). ساختار و ملاحظات رهبر

۴). رهبری مشارکتی(همان منبع ،صص۱۷۹-۱۸۰) [۱۳] .

د). – خصوصیات سازمانی

۱).اندازه سازمان

۲). تمرکز سازمانی (همان منبع ،ص۱۸۰) [۱۴] .

ن). – وضعیت نقش

۱).تضاد نقش

۲). ابهام در نقش

۳). تعدد نقش  (ماتیو و زاجاک،۱۹۹۰،ص۱۸۰) [۱۵].

[۱].Stirz & Porter,1992,290

[۲].Grinberg & Baren ,2000,182

[۳].Mathieu, J.E& Zajac,1990,58

[۴].Erily & chetman,1986,73

[۵].Meyer& J.P Allen,N.j.&Smite ,1993,60

[۶].Mowday et al,1982,127

[۷].Shiyan chenj ,2007,313

[۹].Griffin, & Hepburn, J,2005,612

[۱۰].Lok,P. & Crawford,J,1999,368

[۱۱].Mathieu, & Zajac,1990,177-179

[۱۵].Mathieu, & Zajac,1990,180

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل