پایان نامه با موضوع روش های مختلف اکتساب تکنولوژی


۱- ۱-  استراتژی های اکتساب تکنولوژی

الف) استراتژی ساخت (تحقیق و توسعه (R&D)) :این راه توسط بنگاه هایی قابل پیمودن است که به واحدها یا مراکز تحقیق و توسعه ی قادر به خلق تکنولوژی مجهز هستند.(Khalil Tarek, 2000)

ب) استراتژی خرید: که بیشتر به انتقال تکنولوژی اشاره دارد، یکی از روش های آشنا و متعارف دستیابی به تکنولوژی های مورد نیاز است. از دیدگاه نظری این راه تقریباً توسط تمام بنگاه ها قابل پیمایش است، اما بنگاه هایی موفق ترند که این راه را به کمک یک “فن بازار” می روند و بی گدار به آب نمی زنند (Khalil Tarek, 2000).

پ) استراتژی ساخت یا خرید(همکاری های تکنولوژیک): همکاری تکنولوژیک که تلفیقی از دو روش قبلی است و عموماً مزایای دو روش قبلی را در خود دارد، نوعی سرمایه گذاری مشترک بین بنگاه، یک بنگاه و یک دانشگاه، و یا یک بنگاه و یک مرکز تحقیقاتی برون بنگاهی برای خلق و توسعه ی یک تکنولوژی جدید است . پاره ای از تکنولوژی ها که آن ها را تکنولوژ های عام می نامند از طریق ایجاد کنسرسیوم های تحقیقاتی نیز قابل دستیابی هستند. بدیهی است کنسرسیوم های تحقیقاتی، نوعی از همکاری های تکنولوژیک چندجانبه (چند بنگاهی) به شمار می آیند. ( به هر حال بنگاهی که واحد یا مرکز تحقیق و توسعه دارد، باید تکنولوژی های مورد نیاز خود را از جهت راه دستیابی به آن ها تحلیل “هزینه  منفعت ” کند. این تحلیل که اصطلاحاً مبتنی بر تحلیل “ساخت یا خرید” (بسازیم یا بخریم) است، نشان می دهد که برای دستیابی به کدام تکنولوژی ها، تحقیق و توسعه به مصلحت است، برای کدام ها انتقال تکنولوژی، و در چه مواردی نیز همکاری تکنولوژیک ترجیح دارد. در این جا باید خاطرنشان شود که فرض “فروش تکنولوژی” نیز می تواند در تحلیل “هزینه  منفعت ” روش های اکتساب تکنولوژی موثر باشند، بدین معنا که برخی از بنگاه ها فرض می کنند که پاره ای از تکنولوژی ها را پس از مدتی مصرف می توانند بفروشند، و بخشی از هزینه های اکتساب آن را از این طریق جبران نمایند. به هر روی هر راهی که برای اکتساب یک تکنولوژی انتخاب شود، ملاحظات و گاه چالش های خاص خود را دارد. به این جهت است که نمی توان هیچ یک از راه های کسب تکنولوژی را فی نفسه بر دیگری مقدم دانست. و تنها مصالح تکنولوژیک بنگاه است که این راه ها را تعیین می کنند(آصف، ۱۳۸۸).

استراتژی های خرید و استراتژی های ساخت یا خرید از این پس در این پژوهش برون سپاری گفته می شود.

۱- ۲-  شناسایی معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی

مطالعات تجربی نشان می دهد که عوامل موجود در بررسی های بدست آمده اکتساب تکنولوژی از حیث اثرگذاری، در دنیای واقعی روایی بالایی ندارد(Lee,H et al, 2008). محققین بر روی معیارهای اثرگذار بر استراتژی های اکتساب تکنولوژی تلاش های بسیاری انجام داده اند. برخی از پژوهشگران در مطالعات خود نشان داده است که موقعیت تکنولوژیک، منابع موجود برای تحقیق و توسعه، فوریت اکتساب، میزان اهمیت برای سازمان، چرخه عمر تکنولوژی معیارهای تاثیرگذاری هستند(Ford, 1988). برخی دیگر در مطالعات خود به نقش موقعیت تکنولوژیک، نیروی انسانی تحقیق و توسعه، عدم قطعیت در فضای بازرگانی، اندازه بازار، شدت رقابتی اشاره نموده است(Cho,D H, et al, 2000). گروهی دیگر از پژوهشگران به تاثیر موقعیت تکنولوژیک تاکید زیادی داشته است(Roberts, E.B, et al,1985). دو پژوهشگر به تاثیر موقعیت تکنولوژیک، منابع تحقیق و توسعه، اندازه شرکت، دارایی های مکمل و شدت رقابت و پویایی محیط توجه نموده اند(Lowe, L, et al, 1998). یکی دیگر از محققین بر تاثیر تجربه موجود در تحقیق و توسعه توجه زیادی نشان داده است.(Moenaert,R K, et al, 1990). محقق دیگری به تجریه تحقیق و توسعه توجه زیادی نشان داده است.( Nelson,R.R, et al,1982) پژوهشگر دیگری بر تجربه موجود در تحقیق و توسعه و شدت رقابت تاکید کرده است. فردی دیگر به اندازه شرکت توجه نموده است(Hung,S W, et al, 2007) (Poon, J,et al.,2005). دارایی های مکمل، هزینه توسعه و مهیا بودن منبع خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته اند (Chiesa, V.2001). تناسب با استراتژی کسب و کار، شدت رقابتی و پویایی محیط نیز مورد اشاره بوده اند(Allred, B.B, et al.,2004). میزان اهمیت تکنولوژی برای شرکت های خصوصی نیز عامل مهم دیگری است (Teece, D.J, 1986).

برخی دیگر به چرخه عمر تکنولوژی، مرتبط بودن تکنولوژی، شدت رقابتی، تناسب استراتژی کسب و کار اشاره کرده است(Teece, D.J,1986). چرخه عمر تکنولوژی نیز زیاد مورد اشاره بوده است(Canez, L, et al, 1999). پژوهشگر دیگری به هزینه توسعه به عنوان عامل مهم در انتخاب روش اکتساب تکنولوژی اشاره کرده است(Croisier, B,1998). برخی از پژوهشگران به شایستگی تکنولوژی، پیشرفت تکنولوزی، نوآوری تکنولوژی، کلید تکنولوژی، متعلقات تکنولوژی، عام بودن تکنولوژی, ارتباطات تکنولوژیک، قابلیت توسعه تکنولوژی، اثر کسب و کار، بازگشت بالقوه سرمایه گذاری، اثر بر سهم بازار موجود، پتانسیل بازار جدید، اندازه بالقوه بازار، زمانسنجی تکنولوژی، پتانسیل توسعه تکنولوژی، مهیا بودن منابع فنی، پشتیبانی تجهیزات، فرصت موفقیت فنی، ریسک، ریسک بازرگانی، ریسک فنی و مشکلات فنی اشاره کرده است(Katukiza, A Y,2010).

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید