پایان نامه با موضوع رابطه یادگیری و اضطراب دانش آموزان


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

توصيف داده ها:

در مورد نمره كل اضطراب كل دانش آموزان در دو مدرسه مورد آزمودني مدرسه راهنمايي مصلي نژاد با ميانگين ۳/۴۳ و مدرسه راهنمايي تحقيقي با ميانگين ۸/۴۲ مشاهده مي شود كه هر دو مدرسه تفاوت چنداني ندارند.

 

۸/۴۲عاديX ميانگين
۳/۴۳تيزهوشX ميانگين

 

متغير وابسته: اضطراب

متغير مستقل A: تيز هوش و عادي

متغير مستقل B : پايه هاي تحصيلي اول ، دوم و سوم راهنمايي

F مشاهده شده در مورد مستقل  A برابر است با دانش آموزان تيز هوش (مدرسه مصلي نژاد) با ۸۳/۲=  F كه با درجه آزادي ۳ با احتمال ۹۵ درصد از عدد جدول (۱۸/۳) كوچكتر است، لذا بين نمره اضطراب و مقطع از لحاظ آماري تفاوت معنا داري وجود ندارد.

اما در مدرسه راهنمايي تحقيقي (عادي) عدد نتيجه جدول كي دو ۹۰/۶
مي باشد كه با درجه آزادي ۳ با احتمال ۹۵ درصد (۱۸/۳) جدول و ۹۹ در صد جدول (۸۴/۵) بزرگتر است پس در دانش آموز عادي از لحاظ آماري در سطح مقطع و پايه ها تفاوت معنا دار وجود دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا در بین دانش­آموزان دختر تیزهوش و عادی از نظر اضطراب در مقطع راهنمایی تفاوت معنا داری وجود دارد ؟
  • آیا بین دانش­آموزان دختر عادی و تیزهوش در پایه­های مختلف تحصیلی (دوره راهنمایی) تفاوت معناداری وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید