پایان نامه با موضوع رابطه بين خوداثربخشي کارکنان با تعهدسازماني


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

مدل توانمندسازي بيل هارلي[۱]

براساس پژوهش هايي که هارلي در سال ۱۹۹۷ انجام داد، بسياري از تعاريف بيان شده در خصوص توانمندسازي فاقد تعريف دقيقي از معنا در کاربرد است .

هارلي به نقل از کانينگهام معتقد است که پيشينيان همواره به توانمندسازي به منزله يک پديده قابل قبول عمومي نگريسته و نگاهي سطحي و نه منتقدانه به موضوع داشته اند . وي معتقد است توانمندسازي نوعي راهبرد است که بر پايه ان مدير مي تواند تعهد کارکنان را درقبال اعطاي مقداري کنترل به آنان به دست آورد.

همچنين جوهره توانمندسازي ، تغيير در نحوه توزيع و اعمال قدرت در درون سازمان است و قدرت نيز يکي از مولفه هاي تعريف عنصر مديريت است .قدرت مولفه اي است پيچيده ، ولي در توانمندسازي مي توان قدرت را کنترل بر چگونگي توليد دانست . به نظر هارلي ، قدرت متاع يا کالايي در جيب يک مدير نيست که آن را بتوان همانند پول به ديگري داد ، بلکه قدرت در ساختار سازماني و الگوهاي آن نهفته و مستتر است .هارلي در تشريح اين موضوع ، مهم ترين عنصر در ساختار را سلسله مراتب مي داند و بر اساس ديدگاه هاي کلاوسون معتقد است که سلسله مراتب ، کليد اصلي کنترل مديريتي و هماهنگي توليد و نيز مهم ترين عامل در تعريف قدرت در سازمان است .

به نظر او ديوان سالاري خصوصيتي کليدي در سازمانهاي مهم امروزي است .در حالي که سازمان با ساختار عمودي ، به صورت ستون فقرات سازمانها باقي مانده است .اشتباه نخست طرفداران سازمانهاي غير ديوان سالار ، اعتقاد آنان بر چايگزيني تقسيم بندي عمودي رابطه رئيس و مرئوس با گونه هاي افقي هماهنگي است ؛ در صورتي که ساختار عمودي به صورت ستون فقرات سازمانها باقي مانده است .

هارلي همانند فوي [۲]  بر اهميت قدرت در توانمندسازي و نقش مديران در اعطاي اين قدرت تاکيد دارد و به مديران توصيه مي کند تا کارکنان را در اين قدرت سهيم کنند .

[۱] Bill Harley

[۲] Foy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید