پایان نامه با موضوع تجزيه وتحليل وپياده سازي سيستم مكانيزه كتابخانه


اين پايان نامه شامل يك سيستم مكانيزه شده كتابخانه مي باشد كه درمحيط c# درست شده است

اين سيستم قادرمي باشد كليه اطلاعات ثبت شد ه درسيستم را درهرزماني نمايش دهد واگر اطلاعات موجود نيازبه ويرايش و اصلاح داشته باشد كابران به راحتي قادربه انجام آن خو اهند بود.

ازويژگي هاي ديگر اين سيستم اين است كه تمام اطلاعات راروي كليدها وفرم ها به فارسي نوشته شده واستفاده ازسيستم كارچندان مشكلي نيست .

اين سيستم داراي امكانات زيراست :

امانت كتاب – ثبت كتاب – ثبت عضو جديد – تمديد كتاب – جستجو ( مو ضوعي – نويسند ه – عنو ان ) و راهنما براي كاربران مي باشد.
مقدمه :

كتابخانه ها درطول تاريخ به عنوان يك سازمان پويا نقش اطلاع رساني خود را بااستفاده از ابزارها وتكنولوژي هاي موجود در هر زماني ارايه كرده و خواهند كرد .

در كتابخانه ((آشور بانيپال )) چون كه تمدن بين النهرين ازلوح هاي گلي براي كتابت استفاده مي كردندكتابخانه ها حاوي لوح هاي گلين ودر كتابخانه ((اسكندريه )) به علت شيوع پاپيروس كتابخانه ها حاوي طومار پاپيروس بودند و اين هماهنگي كتابخانه ها با محيط و تكنولوژي رايج ميا ن جوامع مختلف تا به امروز ادامه دارد .

اصولا كتابخانه به محلي گفته مي شود كه درآن مجموعه كتابها و ديگر موارد مشآبه اعم از چاپي,ديواري ,شنيداري , براي مطالعه و تحقيق و مراجعه به گونه اي گرد آوري شده باشد.

تاچيزي مكتوب نباشد امكان نگهداري آن ممكن نيست ودر طول تاريخ از آن كاسته يا برآن افزوده مي شود. پس مي توان اولين انقلاب فرهنگي بشررا اختراع خط دانست كه با توجه به نياز مردم آن اعصار بوجود آمد ودر طول زمان تكامل يا فت كه اين روند تكامل تا به امروزادامه دارد.
اولين مصنوعي كه بطوردقيق مي توان آن را به عنوان خط به حساب آورد حدود 5500 سال پيش در ناحيه بين النهرين يافت شد .

با بررسي خطوط اوليه مي توان به نقش محيط و پيرامون در نوع ماده براي ضبط و نگهداري نوشته ها پي برد .

مثلا براي قديمي ترين خط سوري كه نوعي خط اوليه ازنوع تصوير نگاري است به علت فراوان بودن گل رس در آن منطقه به عنوان ماده اصلي كتابت در آن خطو به كار رفته است .و به نام لوح شناخته مي شود.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید