پایان نامه با موضوع بررسي پديده انتقال حرارت در کره ی چشم انسان

ارسال شده در سایت پایان نامه

1- چکيده

مدلسازي حرارتي کره ي چشم انسان به منظور بررسي اثر منابع حرارتي خارجي و همچنين پيش بيني ناهنجاري هاي چشمي و اختلالات بينايي حياتي جلوه مي نمايد. درک بهتر پاسخ حرارتي قسمت هاي مختلف چشم به شار حرارتي اعمال شده، مي تواند در بهينه سازي ليزر درماني و يا عمل جراحي چشم سودمند واقع گردد. با اين مطالعه، انتقال حرارت در کره ي چشم انسان به روش عددي و با استفاده از نرم افزار فلوئنت براي مقادير مختلف ورودي شبيه سازي شده است و نتايج حاصله به منظور تأييد اعتبار با يکديگر و نيز با مدل هاي پيشين مقايسه گرديده اند.

هندسه ي کره ي چشم انسان در دو و سه بعد، با استفاده از نرم افزار گمبيت[1] مدلسازي شده است. سپس اين مدل ها به منظور شبيه سازي پديده ي انتقال حرارت در کره چشم براي شرايط مختلف به محيط نرم افزار فلوئنت[2] وارد شده اند. همانند بسياري از کارهاي پيشين در اين زمينه ، جريان حرارت در زلاليه درشبيه سازي هاي مقدماتي ناديده گرفته شده است. پس از حل معادله ي انتقال حرارت در کره ي چشم، نتايج به دست آمده با مقالات و ژورنال هاي مشابه مقايسه گرديده اند. پس از احراز اعتبار، مدل جهت در نظر گرفتن اثر جريان سيال زلاليه در توزيع دماي چشم، توسعه يافته است. نتايج بدست آمده از اين مطالعه مي تواند امکان ارائه يک ايده ي کيفي در مورد آثار دمايي جريان زلاليه در کره ي چشم انسان و اهميت آن در تجزيه و تحليل حرارتي کره ي چشم انسان را فراهم کند. با در نظر گرفتن نتايج به دست آمده از الگوهاي جريان در داخل زلاليه براي مدل سه بعدي، ضروري است که اين ناحيه را در سه بعد طوري که جريان در جهات مختلف حرکت مي نمايد، مدلسازي نماييم.

1-1- کلمات کليدي انگليسي:

Bio heat transfer, human eye heat transfer, aqueous humour fluid flow, laser surgery, numerical simulation.

1-2- کلمات کليدي فارسي:

انتقال حرارت زيستي، انتقال حرارت در چشم، جريان سيال زلاليه، جراحي ليزر، شبيه سازي عددي
مقدمه :

انتقال حرارت در کره ي چشم انسان يکي از موضاعات جالب توجهي است که اخيراً توسط محققان مورد بررسي قرارگرفته است. چشم عضو حساسي از بدن انسان مي باشد که اختلالات و يا حتي تغيير کوچکي در دماي داخلي آن مي تواند براي اين عضو مضر باشد. علاوه بر آن، تغييرات دمايي در کره ي چشم طي عمل جراحي ليزر و يا حين کار با منابع حرارتي مضر مثل جوشکاري به روش قوس الکتريکي و يا حين کار با کوره براي تجزيه و تحليل بسيار اهميت دارند. بنابراين مطالعه ي مشخصات دمايي چشم به منظور تشخيص ناهنجاري هاي اوليه در چشم، طراحي مکانيزمي جهت حفاظت چشم و جلوگيري از آسيب ديدگي آن حياتي مي باشد. هدف اصلي، تجزيه و تحليل انتقال حرارت در کره ي چشم انسان مي باشد که به روش عددي و با استفاده از نرم افزار فلوئنت به ازاي مقادير مختلف ورودي در دو و سه بعد مدل شده است. نتايج با يکديگر ونيز با نتايج تجربي و محاسباتي بدست آمده از کار هاي پيشين مقايسه شده اند.

دماي چشم انسان در حضور منابع انرژي مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. نرم افزارهايي که براي شبيه سازي مدل هاي چشم مورد استفاده قرار گرفته اند، عبارتند از پلات ديجيتايزر،گمبيت و فلوئنت. مکانيزم حل در فلوئنت به روش حجم کنترلي محدود مي باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه جلوه‌های عرفان در دیوان فیض کاشانی
پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکار...
پایان نامه بررسی فلسفه تدوین مقررات استرداد در ورشکستگی
پایان نامه رتبه بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار بهنجارشده در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱
پایان نامه ارتباط مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکزآموزش مجازی با رضایت تحصیلی آنها