پایان نامه با موضوع ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل


چکيده :

از دير باز متخصصين صنايع مختلف سعي بر آن داشته اند تا بتوانند بيشتر موضوعات و حوادث را قبل از به وجود آمدن پيش بيني نمايند تا جلوي ضررهاواز بين رفت فرصت ها را بگيرند، امروزه اين تلاش وارد حوزه ي رفتاري واحساسات انسان ها نيز شده است . علم نساجي در اين ميان نيز سهيم مي باشد .زير دست پارچه خصوصيتي از پارچه است كه معمولا خريداران پوشاك اين خصوصيت را در هنگام تهيه البسه ، از لمس بين انگشتان تشخيص داده و با توجه به احساس خوشايندي كه از آن دارند آن البسه را براي خريد انتخاب مي كنند . در اين پروژه سعي بر آن شده است تا اين احساس را به خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه ارتباط داده و در انتها فرمولي منطقي و رياضي با استفاده از نرم افزار spss بدست آورده كه باتوجه به داشتن چند خصوصيت مورد آزمايش پارچه ، نمره اي به زير دست پارچه داده مي شود.

در تحقيق حاضر روش بيرون کشيدن پارچه از درون يک حلقه مورد بررسي قرار گرفته و براي اولين بار از يک حلقه لاستيکي انعطاف پذير همراه با يک نازل صلب فلزي استفاده شده است. منحني نيرو-ازدياد طول حاصل از استفاده از نازل لاستيکي داراي شکل يکنواخت تري بوده است. به کارگيري رگرسيون چند متغيره نشان از امکان پيش گوئي زيردست پارچه توسط معادله اي که در آن مواردي چون زاويه اصطکاک ، نمره ي تار ، نمره ي پود ، تجعد پود ، نوع بافت ، شيب نمودار بدون لاستيک ، شيب انطباق دو نمودار کاربرد نازل لاستيکي و صلب اثر داده مي شوند با ضريب همبستگي 933/0 قابل پيش بيني مي باشد.

سير تاريخي بررسي زير دست [1]

1-1-1- بررسي زير دست پارچه توسط پيرس

اولين اندازه گيري ها در رابطه با خواص پارچه به سال 1943 برمي گردد که توسط پيرس بر روي خواص خمشي و فشاري به عنوان زير دست پارچه انجام گرفت .

پيرس براي اندازه گيري سختي پارچه از روشي استفاده کرد که تا به امروز نيز استفاده مي شود وآن اندازه گيري طول خمشي پارچه است . اين کميت را مي توان به صورت طولي از پارچه که در اثر وزن خود خم مي شود تعريف کرد . اين پارامتر خود نشاندهنده ي آويزش پارچه سخت تر بوده و هر چه پارچه سخت تر باشد ، طول خمش پارچه بيشتر است

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید