پایان نامه با موضوع ارائه چارچوبی برای ارزیابی استراتژی های مختلف کسب تکنولوژی


۱- ۱- ۱-  ویژگی اندازه

در مورد اندازه شرکت مشتری، این یافته ها متناقض می باشد. از ۱۱ رابطه که در ادبیات تجربی بررسی شده است، شش رابطه نشان می دهد که اندازه شرکت مشتری مهم نیست (Grover, V., Cheon, M., Teng, J., 1994)، این دو پژوهشگر توانستند نشان دهند که شرکت های بزرگ مشتری احتمال بیشتری دارد که برون سپاری کنند (Grover, V et al.,1996)، برخی دیگر از محققین نیز متوجه شدند که شرکت های کوچکتر، بیشتر احتمال دارد که برون سپاری نمایند (Ang, S., Straub, D., 1998). مطالعات در مورد اندازه واحد فناوری اطلاعات نیز نتایج مختلفی را نشان می دهد. از هفت رابطه ای که بررسی شد، سه رابطه نشان می داد که واحد فناوری اطلاعات بزرگتر به احتمال بیشتری، برون سپاری انجام می دهد. برخی بیان نمود که واحد فناوری اطلاعات کوچکتر با احتمال بیشتری به برون سپاری اقدام می کند (Hal & Liedtka, 2005). دو محقق دیگر نشان دادند که هیچ ارتباط معناداری بین اندازه واحد فناوری اطلاعات سازمان ها و استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات برای برون سپاری وجود ندارد (Miranda, S., Kim, Y., 2006).

۱- ۱- ۲-  ویژگی صنعت

۱۴ رابطه بین صنعت مشتری و استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات بررسی شده است. پنج رابطه نتوانستند نشان دهند که صنعت متغیر معناداری است (Barthélemy, J., Geyer, D., 2005). نه رابطه نشان دادند که صنعت معنادار است، اما شناسایی یک الگوی مشخص دشوار است. برخی از محققان استفاده از طبقه بندی استاندارد صنعت (SIC)  را تجویز نموده اند. بعضی از محققان با استفاده از طبقه بندی های دوگانه از جمله عمومی در مقابل خصوصی (Slaughter, S.A., Ang, S., 1996) و یا طبقه بندی های خدماتی در مقابل صنعتی تلاش هایی نموده اند (Loh, L., Venkatraman, N., 1992). بعضی از محققان استفاده از طبقه بندی های رایج در صنایع مانند تولیدی، مالی و بهداشت صنعتی را پیشنهاد نموده اند (Grover, V., Cheon, M., Teng, J., 1994).

۱- ۱- ۳-  حیطه عمل

برای مجریان، این تحقیق بهترین روش ها را مشخص نمی کند اما درک عمیقی از ویژگی شرکت هایی که فناوری اطلاعات را برون سپاری می کنند فراهم می نماید. کدام نوع از شرکت ها به احتمال زیاد فناوری اطلاعات را برون سپاری می کنند؟ به طور کلی، شرکت هایی احتمال بیشتر دارد به دنبال استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه در مقیاس بزرگ بروند که در سلامت مالی کمتری در مقایسه با شرکت های مشابه هستند. برخی از صنایع  نیز هستند که با احتمال بیشتری نسبت به صنایع دیگر برون سپاری می کنند، با طبقه بندی صنایع مختلف، فهرست روشنی از صنایع خاص برای گزارش وجود دارد. اندازه شرکت مشتری و اندازه واحد فناوری اطلاعات شرکت هیچ الگوی واضحی را برای گزارش نشان نمی دهد.

تحقیقات دانشگاهی نیز برای تعیین عوامل تعیین کننده تصمیم گیری برای استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات انجام شده است (Whitten, D., Leidner, D., 2006).  به عنوان مثال ، برخی دریافتند که ساختارهای اقتصادی و ارتباطات از عوامل مهم تصمیم گیری در برون سپاری هستند (Whitten et al, 2006). مشتریانی که به تجدید قراردادهای فناوری اطلاعاتشان اقدام می کنند سطوح بالایی از رضایت از محصول،کیفیت، خدمات و ارتباطات بالاتر را تجربه کرده بودند. مشتریانی که تامین کنندگان خود را تغییر داده اند، محصولات و خدمات با کیفیت، اما کیفیت کم ارتباطات و هزینه های جایگزینی را ذکر کرده اند.

۱- ۲-  سوالات کلیدی در برون سپاری فناوری اطلاعات

چگونه استراتژی های برون سپاری بر استراتژی های شرکت و عملکرد شرکت تاثیر می گذارد و یا تاثیر می پذیرد. محققان سوالات زیر را مطرح کردند:

هدف استراتژیک در تصمیم گیری برون سپاری در چیست؟

اثرات استراتژیک برون سپاری فناوری اطلاعات چه هستند؟

۱- ۲- ۱-  اهداف استراتژیک حامیان برون سپاری در فناوری اطلاعات

نتایج تجربی در شناسایی عوامل تعیین کننده در تصمیمات برون سپاری، به طور کلی نشان داده است که این تصمیمات در عملکردهای ضعیف مالی انجام می شوند، هرچند که پیشنهاد می شود که مجریان حوزه فناوری اطلاعات بیشتر بنا بر دلایل استراتژیک اقدام به این امر کنند تا به سبب کاهش هزینه ها.

برای به دست آوردن مشخصات دقیق تر، انگیزه های لازم برای استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات برای شرکت های مشتری استخراج می گردد. پژوهش در مورد آنچه انگیزه سازمان مشتری در برون سپاری نامیده می شود، یک لیست طولانی از انگیزه های آشکار یا انتظارات حاصل از استراتژی های اکتساب تکنولوژی (نگاه کنید به جدول (۲-۸)) را نشان می دهد. کاهش هزینه، رایج ترین انگیزه شناسایی شده توسط محققان است ( et al. 1994 Lacity) (Fisher et al. 2008).

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید