پایان نامه بازنمایی اعتماد اجتماعیِ بین ­نسلی در سریال­های تلویزیونی: مطالعه موردی سریال ستایش


دانشگاه‌ کردستان

     دانشکده­ ادبیّات و علوم انسانی             

گروه جامعه ­شناسی

 

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی، گرایش جامعه­ شناسی

عنوان

بازنمایی اعتماد اجتماعیِ بین ­نسلی در سریال­های تلویزیونی: مطالعه موردی سریال ستایش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر تحلیل تصویری از اعتماد اجتماعیِ بین­نسلی است که در سریال تلویزیونی ستایش بازنمایی و روایت می­شود. ستایش در مقام یکی از پر مخاطب­ترین سریال­هال تلویزیونی می­کوشد با تمسک به انواع شگردها و تمهیدات بصری و روایی، و انواع رمزگذاری­های فنی و اجتماعی و ایدئولوژیکِ متن، تصویر خاصی از وضعیت اعتماد اجتماعی، به طور عام، و اعتماد اجتماعیِ بین­نسلی، به طور خاص، در جامعۀ ایران ارایه دهد. تحقیق حاضر کوشیده است با تکیه بر ایده­های منتج از نظریۀ بازنمایی رسانه­ایِ پدیده­های اجتماعی ( در آرای هال، فیسک و مک­کیب ) و نیز به مدد روش تحلیل نشانه­شناسی، دلالت­ها، مضامین، برجستگی­ها، سکوت­ها، تناقض­ها و ناسازه­های این تصویر بازنموده را برملا سازد؛ و سپس با استناد به رویکرد نظری پیوتر زتومکا دربارۀ اعتماد اجتماعی ( و مؤلفه­ها، شاخص­ها، ابعاد و سطوح آن ) و تحقیقات انجام­شده دربارۀ وضعیت اعتماد اجتماعی در جامعۀ ایران، تصویر اعتماد اجتماعیِ بازنمایی­شده در این سریال را به شیوه­ای جامعه­شناختی انتقادی تفسیر کرده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که سریال ستایش سعی دارد پدیدۀ اعتماد اجتماعی را به سطح پدیده­ای فردی فروکاهد، یعنی ریشه­های تضعیف یا تقویت آن و فاصلۀ میان شکل موجود با شکل مطلوب آن را به مکانیسم­های روانی پیوند زند. فزونتر، این متن به انحاء مختلف در صدد ساده­سازی روابط پیچیدۀ اجتماعی و به حاشیه­راندن امر اجتماعی بر می­آید، راهکار احیای همبستگی­های اجتماعیِ مبتنی بر اعتماد متقابل را در تقویت خلق­وخوهای اخلاقی فردی جستجو می­کند و نقش تعیین­کنندۀ ساختارهای اجتماعی را نادیده می­گیرد.

کلیدواژه: اعتماد اجتماعی، بازنمایی، روایت، تیپ­ایده­آل، ایماژ، رمزگان، امر استعلایی، مکانیسم­های روانی.

  

فهرست

 چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….3

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………….. 6

  1-1 : طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2-1 : اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 9

3-1 : پیشینۀ تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 10

4-1 : اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 13

5-1 پرسش­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 14

فصل دوم: مبانی نظری………………………………………………………………………………………………. 15

1-2 : مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2 : مفهوم شکاف­ بین­نسلی……………………………………………………………………………………………………………. 16

3-2 : مفهوم اعتماد اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………17

4-2 : مفهوم اعتماد اجتماعیِ بین­نسلی……………………………………………………………………………………………….18

5-2 : اعتماد اجتماعی نزد نظریه­پردازان اجتماعی………………………………………………………………………………19

1-5-2 : گئورگ زیمل………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-5-2 : آنتونی گیدنز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

3-5-2 : نیکلاس لومان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

4-5-2 : پیوتر زتومکا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

6-2 : مفهوم بازنمایی…………………………………………………………………………………………………………………………..28

7-2: نظریه­های بازنمایی……………………………………………………………………………………………………………………..29

1-7-2 : نظریۀ استوارت هال……………………………………………………………………………………………………………………………………….31

2-7-2 : نظریۀ جان فیسک و کالین مک­کیب…………………………………………………………………………………………………………….35

8-2 : چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………….36

فصل سوم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….40

1-3 : مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-3 : تحلیل نشانه­شناختی………………………………………………………………………………………………………………41

3-3 : میدان مطالعه و شیوۀ نمونه­گیری………………………………………………………………………………………….43

4-3 : تیپ­ایده­آل اعتماد اجتماعیِ بین­نسلی…………………………………………………………………………………..43

فصل چهارم: یافته­های تحقیق…………………………………………………………………………………..45

1-4 : مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….46

2-4 : خلاصۀ داستان سریال ستایش…………………………………………………………………………………………….48

3-4 : تحلیل نشانه­شناختی سریال ستایش…………………………………………………………………………………..51

4-4 : تحلیل جامعه­شناختی اعتماد اجتماعیِ بین­نسلی در سریال ستایش…………………………………65

فصل پنجم:  نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………….72

منابع………………………………………………………………………………………………………………………76

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید