پایان نامه بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)


دانشگاه هرمزگان

دانشکده علوم انسانی

گروه علوم اجتماعی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی

گرایش پژوهش علوم اجتماعی
 

عنوان:

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی به بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی در میان ساکنان شهرستان رودبار جنوب از منظر جوانان و بزرگ‌سالان آن منطقه می­پردازد. برای گردآوری داده­های کیفی از تکنیک مصاحبه­ی عمیق و جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی از روش نظریه­ی زمینه­ای استفاده‌شده است. بر اساس روش نمونه­گیری کیفی- هدفمند و نیز معیار اشباع نظری 15 نفر از جوانان 18- 29 ساله و همچنین 12 نفر از بزرگ‌سالان 40 سال و بالاتر شهرستان رودبار جنوب در این مطالعه شرکت کردند. مقولات عمده­ی مربوط به درک و تفسیر ارزش‌های جوانان عبارت‌اند از: فشار هنجاری سنتی، افزایش سطح توقع خانواده­ها، نفوذ رسانه­های جمعی، مقایسه گرایی، رقابت‌جویی، خوداتکایی، تمایل به مدرن شدن، رفتار فراغتی، روحیه­ی نوگرایی و احساس نارضایتی و نهایتاً ارزش رفاه­طلب به‌عنوان مقوله هسته انتخاب گردید. همچنین مقولات مربوط به درک و تفسیر ارزش‌های بزرگ‌سالان شامل مقولات، فقدان آینده‌نگری، خویشاوند گرایی، تمایل به حفظ ارزش‌های سنتی، خیرخواهی، همگرایی با باورهای دینی، ابراز ناخوشایندی از وضعیت موجود، رسانه­های جمعی و مقوله­ی هسته بازاندیشی ارزشی انتخاب گردید. مقوله­ی هسته نهایی در این پژوهش، ارزش رهایی‌بخش انتخاب گردید که با توجه به این مقوله جوانان و بزرگ‌سالان ارزش‌های بین نسلی را به‌مثابه‌ی ارزش‌های رهایی‌بخش درک و تفسیر کرده­اند. ازیک‌طرف جوانان ارزش‌های خود را به‌مثابه‌ی رفاه‌طلب و از طرف دیگر بزرگ‌سالان با ابراز ناخوشایندی از وضعیت موجود و افول ارزش‌های سنتی سعی در بازاندیشی ارزشی خوددارند. مقوله­ی هسته نهایی مذکور در قالب یک مدل زمینه‌ای شامل، شرایط، تعاملات (استراتژی‌ها) و پیامدها ارائه‌شده است.

واژگان کلیدی: ارزش­ها، جوانان و بزرگ‌سال، ارزش رفاه­طلب، بازاندیشی در ارزش­ها، نظریه زمینه­ای، شهرستان رودبار جنوب.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4 اهداف پژوهش… 6

1-5 سؤالات اساسی تحقیق. 6

1-6 تعریف مفاهیم اساسی تحقیق. 7

1-6-1 ارزش­ها 7

1-6-2 نسل. 8

1-6-3 ملاک­های تمایز نسل­ها از یکدیگر در ایران. 9

فصل دوم: مبانی نظری

2-1 پیشینه تحقیق. 11

2-1-1 پژوهش­های خارج از کشور. 11

2-1-2 پژوهش‌های داخل کشور. 16

2-1-3 جمع‌بندی پیشینه تجربی. 21

2-2 مروری بر رویکردهای نظری. 22

2-2-1 نظریه­های جامعه­شناختی. 23

2-2-1-1 رویکرد اجتماعی شدن مارگارت مید. 23

2-2-1-2 تئوری ساختی ـ کارکردی پارسنز. 24

2-2-1-3 رهیافت تاریخی کارل مانهایم. 25

2-2-1-4 تئوری تناقض در پرورش اجتماعی اولیه و ثانویه برگر و لاکمن. 27

2-2-1-5 تئوری پیوند اجتماعی جورج زیمیل. 29

2-2-1-6 تئوری تعارض سنت و تجدد 29

2-2-1-7 رویکرد دگرگونی فرهنگی رونالد اینگلهارت.. 30

2-2-1-8 پییر بوردیو. 32

2-2-1-9 رویکرد نسلی کریستوفر بالس… 35

2-2-1-10 رویکرد نسلی ویلیام اشتراوس و  نیل هاو. 36

2-2-1-11 رویکرد نسلی وایت.. 38

2-2-2 نظریه‌های روانشناسی و روان‌شناسی اجتماعی. 38

2-2-2-1طبقه­بندی روکیچ از ارزش­ها 38

2-2-1-2 طبقه­بندی شواتزر از ارزش­ها 39

2-2-1-3 تئوری حشو ارزشی گودنو. 40

2-2-1-4 آلپورت.. 41

2-3 چارچوب مفهومی پژوهش… 42

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 46

3-2 مشخصه­های عمده روش­شناسی کیفی. 46

3-3 نظریه زمینه­ای. 46

3-4 میدان موردمطالعه. 47

3-5 نمونه­گیری. 49

3-6 روش­های گردآوری داده­ها 51

3-7 روش تجزیه‌وتحلیل داده­ها 52

3-7-1 کدگذاری باز. 53

3-7-2 کدگذاری محوری. 53

3-7-3 کدگذاری گزینشی یا انتخابی. 53

3-8 اعتبار و پایایی تحقیق. 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه. 57

4-2 یافته­های سؤال اول. 58

4-3 یافته­های سؤال دوم 67

4-4 یافته­های سؤال سوم 73

فصل پنجم:نتیجه­گیری

5-1 نتایج عمده پژوهش… 77

5-2 نتیجه­گیری. 79

5-3 پیشنهادات پژوهش… 82

5-4 محدودیت­های تحقیق. 84

منابع. 86

ضمائم. 91

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول 4-1: مقوله­های استخراج‌شده‌ی عمده­ی مربوط به درک و تفسیر ارزش‌های جوانان………….52

جدول 4-2: مقوله­های عمده و مقوله هسته ارزش‌های جوانان…………………………………………………62

جدول 4-3: مقوله­های عمده مربوط به درک و تفسیر ارزش‌های بزرگ‌سالان…………………………….64

جدول 4-4: مقوله­های عمده و مقوله هسته ارزش‌های بزرگ‌سالان…………………………………………..68

جدول 4-5: مقوله­های عمده مجدا کدگذاری شده به تفکیک ابعاد شرایطی، تعاملی و پیامدی………70

فهرست مدل­ها

عنوان                                                                                                     صفحه

مدل 4-1: مدل زمینه­ای درک و تفسیر ارزش‌های جوانان در قالب ارزش رفاه­طلب…………………….67

مدل 4-2: مدل زمینه­ای درک و تفسیر ارزش‌های بزرگ‌سالان………………………………………………….73

مدل 4-3: مدل نهایی زمینه­ای درک ارزش‌های بین نسلی به‌مثابه‌ی ارزش‌های رهایی‌بخش………….75

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید