پایان نامه : بازتاب وقايع سياسي از صدور فرمان مشروطيت تا پايان سلسلة قاجاريه در شعر شاعران دوران

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بازتاب وقايع سياسي از صدور فرمان مشروطيت  تا پايان سلسلة قاجاريه در شعر شاعران دوران

پس از تلاش ها و آويز و گريزهاي بسيار مجاهدان و علماي ديني و ملت ايران سرانجام در سيزدهم مرداد 1285 خورشيدي مظفرالدين شاه قاجار فرمان حكومت مشروطه را امضا و صادر كرد و سه روز پس از آن دستخط ديگري در تأييد فرمان مشروطيت صادر نمود كه در آن فرمان صريح نسبت به تأسيس مجلس منتخبين ملت داده شد. از آن تاريخ تا پايان سلطنت وي وقايع سياسي زير به ترتيب در اشعار شاعران انعكاس يافته است.

1285 خورشيدي

  • آغاز مشروطيت و مجلس شوراي ملي:
شاد باش اي مجلس ملي كه بينم عن قريب از توآيد درد ملت را درين دوران طبيب…

(اديب الممالك فراهاني، ديوان، ص 137)

… دولت و ملت چو هر دو دست بهم داد پاي به دامن كشد عدوي سبك سر…

(محمدتقي بهار، ديوان، ص 56)

… غريو شعف رفت تا آسمان كه مشروطه شد سرزمين كيان

(نظام وفا، ديوان، ص203)

  • نكوهش از وزيران و مجلس شوراي يكم:
… وزيرا وقت آن آمد كه امروز   بياموزي ره رسم تدين…
براري ريشة انصاف از بيخ   براندازي اساس عدل از بن
كني خاموش چراغ دين اسلام   كني خاموش چراغ دين اسلام

(اديب الممالك فراهاني، ديوان، ص 386)

  • مدح مظفرالدين شاه به سبب صدور فرمان مشروطيت:
شه مظفر داور گيتي خديو كامران   آن كه ذاتش مستطابستي1 و خلقش مستطيب2

(اديب الممالك فراهاني، ديوان، ص 138)

… شاه جهان مظفر كش فرمان   بر مهر و ماه در خور و زيبنده است…

(اديب نيشابوري، ديوان، ص 186)

… شه مظفر كه پي چاكري اش پادشهان   خط نوشتند و نهادند بر آن خاتمشان…

(ايرج ميرزا، ديوان، ص 47)

… پادشه دادگر مظفرالدين شاه   آن كه زعدلش بناي ظلم برافتاد…

(محمدتقي بهار، ديوان، ص 55)

بر سر در عمارت مشروطه، يادگار   نقش به خون نشسته عدل مظفر است…

(شهريار، ديوان، ص 105)

4- مرگ مظفر الدين شاه:

… چو زين باغ شد شهريار كهن   بخشيد شاخ مرا بيخ وبن…

(اديب الممالك فراهاني، ديوان، ص 724)

اديب الممالك فراهاني را بايد به عنوان سياسي ترين شاعر دوران پادشاهي مظفرالدين شاه معرفي كرد.

پس از مرگ مظفرالدين شاه، در روز بيست و هشتم دي ماه 1285 خورشيدي فرزند وي، محمدعلي شاه قاجار، طي مراسم با شكوهي تاجگذاري كرد و به دستور شاه جديد در جشن تاجگذاري از نمايندگان مجلس دعوت به عمل نيامد و از همين جا عداوت وي با مجلس و مشروطه نمايان گشت و حوادثي در پي آن آمد كه به عزل وي از سلطنت انجاميد وسرانجام در مردادماه 1288 خورشيدي دوران سلطنت وي به پايان رسيد. از بين وقايع دوران پادشاهي محمدعلي شاه قاجار حوادث زير در شعر شاعران بازتاب داشته است:

1285 خورشيدي

1- به تخت نشستن محمدعلي شاه قاجار:

… اي ملك از فرة جلوس تو امروز   نور الهي به تاج تابد و بر تخت …

(اديب الممالك فراهاني، ديوان، ص 844)

… المنه لله كه جهان باز جوان شد   وين شاه ملك مرتبه سلطان جهان شد…

(محمدتقي بهار، ديوان، ص 62)

2- صدر اعظمي اتابك اعظم ميرزا علي اصغرخان اتابك:

… اي خرگه وزارت، رو بر فلك بناز   وي مسند صدارت، شو بر جهان ببال…
كامد به فر بخت دگر باره سوي تو   صدر فلك مقام و عميد ملك خصال …

(محمدتقي بهار، ديوان، ص 64)

1286 خورشيدي

4- قرارداد 1907 م . روس و انگليس مبني بر تقسيم ايران:

… شاهد روسي نخست از ره بيداد   كردعيان حيله هاي سر و علن را…
ليك بت انگليسي از در اخلاص   آمد و وارونه كرد طرح سخن را…

(اديب الممالك فراهاني، ديوان، ص 96)

سوي لندن گذر اي پاك نسيم سحري   سخن از من برگو به سر ادوارد گري3
اندر آن عهد كه با روس ببستي زين پيش   غبن ها بود و نديدي تو ز كوته نظري…

(محمدتقي بهار، ديوان، ص 174)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

پایان نامه : بازتاب وقايع سياسي از صدور فرمان مشروطيت تا پايان سلسلة قاجاريه در شعر شاعران دوران