پایان نامه ايجاد ارتباط روشن، متقاعدسازي، شكستن مقاومت در كودكان خياباني

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

 

چكيده

از آنجايي كه موضوع كودكان خياباني و چگونگي ارتباط برقرار كردن با آنها يكي از مسائل مهم و معضلات اساسي افرادي است كه با آنها ارتباط دارند، هدف اين تحقيق شناسايي مؤلفه‌ها و راهكارهاي مددكاران برتر در برقراري ارتباط مؤثر و مقايسة آنان با ساير مددكاران در انجمن حمايت از كودكان خياباني شعبة ناصرخسرو در سه زمينة ايجاد ارتباط روشن، متقاعدسازي و شكستن مقاومت مي‌باشد. بررسي حاضر تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده مربوط به كودكان خياباني و مددكاراني كه در ارتباط با آنها مي‌باشند است. روش تحقيق توصيفي است و جامعة آماري اين پژوهش 26 نفر از كودكان خياباني خانة كودك ناصرخسرو بود كه بصورت كاملاً تصادفي انتخاب شدند. اين كودكان به عنوان گروه نمونه انتخاب شده و جمع‌آوري اطلاعات از طريق مصاحبة نيمه‌ساختاريافته صورت گرفت و توسط سؤالاتي خاص مددكاران برتر از ساير مددكاران تمييز داده شدند و پرسشنامه‌اي در زمينة برقراري ارتباط مؤثر بصورت بازپاسخ و محقق‌ساخته در سه زمينة فوق در اختيار كلية مددكاران NGO قرار گرفت كه پاسخ سؤالات كدگذاري شد و اعتبار پاسخها و كدهاي مورد نظر توسط كدگذاري ديگر بدست آمد كه بطور تقريبي 94% بوده است. و براي تجزيه و تحليل گفته‌هاي مددكاران و كودكان از تحليل محتوا بصورت كيفي و كمي استفاده شد.

مصاحبة انتخاب مددكار برتر شامل 5 سؤال و پرسشنامة تكنيكها و مؤلفه‌هاي مهم برقراري ارتباط مؤثر شامل 9 سؤال بود.

نتيجة اين تحقيق نشان مي‌دهد كه مددكاران برتر بيش از ساير مددكاران به عوامل دروني و روحيات كودكان توجه مي‌كنند و تأكيد زيادي به نقاط مثبت و قوي آنان دارند در صورتيكه ساير مددكاران به عوامل بيروني و محيطي كودكان توجه مي‌كنند و تأكيد بيشتري به مشكلات و نقاط ضعف آنان دارند.

در پايان نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش ديگري كه در خانة كودك شوش انجام گرفته مقايسه شد.

نكات و پيشنهاداتي از طرف پژوهشگر مطرح گرديده كه شامل برگزاري كلاسهاي آموزشي در ايجاد برقراري ارتباط براي مددكاران و تحقيق در اين زمينه توسط پژوهشگران ديگر و … مي باشد.

مقدمه

انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را کسب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می‌توان بهبود بخشید. هرفردی، برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده‌تر؛ مودبتر، صمیمی‌تر، بیریاتر، آزاد اندیش‌تر، صریح‌تر و عینی‌تر رفتار کند، از ظرفیت بالایی برخوردار است. ارتباط سبب می‌شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش‌های متقابل و هماهنگي با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می‌شوند. ارتباط، از طریق پیامهای خود، مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می‌کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها، اطلاعات مروبط به عکس العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می‌رساند. اندیشمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.

اصولاًمددکاران و کسانی که با کودکان خیابانی در ارتباط می باشنداز این موضوع شکایت می کنند که نمی توانندبا این کودکان ارتباط موثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنندو کمک کنند تا از بحران ها جان سالم به در برند.

ما بواسطة این پژوهش و به کمک مجموعه مستحکمی از دانش نظری، الگوی مناسب و فرصتهای تجربة شخصی، می توانیم فرایند انسان کاملتر شدن را تا حد زیادی تسریع نماییم. و سعی برآن داریم تا بتوانیم ارتباط موثر و بهتری را با کودکان خیابان برقرار کنیم تا بدین طريق در راستای اهداف خود کمک شایانی به مدد کاران و این کودکان کرده باشیم.

 در این پژوهش پس از بیان مسئله و اهداف و اهمیت موضوع ارتباط با کودکان خیابانی به پیشینه و تاریخچه پیدایش آنها می‌پردازیم و همچنین تاملی بر نظریه های ارتباط می کنیم و راهکارهای مفیدی را برای ایجاد ارتباط موثر با این کودکان عنوان می‌کنیم و سپس در بخش سوم به وسیله پرسشنامه و مصاحبه به جایگاه عملی می‌رسیم و نتیجهگیری حاصل از این پژوهش را عنوان خواهیم کرد.

بیان مسئله

ارتباط برقرارکردن با کودکان خیابانی می‌تواند عاملی باشد موثر در جهت رفع مشکلات این کودکان تا بتوانند تعامل با دیگران و اعتمادکردن را بیاموزند. از این جهت به جوابگویی سوال ذیل اقدام گرديد :

چگونه می‌توان با کودکان خیابانی شرکت‌کننده در NGO ناصرخسرو ارتباطي موثر در راستای ایجاد یک ارتباط روشن، متقاعدسازی، شکستن مقاومت برقرار کرد؟ برای جوابگویی به سوال فوق راه مقایسه مددکاران برتر و سایر مددکاران را در پیش گرفته شد و به سه سوال ذیل در رابطه با مهمترین مولفه‌ها و راه کارهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان اهمیت خاصی داده شد .

  • چه تفاوتی در زمینه راهکارها و مولفه های مهم و موثر در ایجاد ارتباط روشن با کودک بین مددکاران برتر و سایر مددکاران وجود دارد ؟
  • چه تفاوتی در زمینه راهکارها و مولفه‌های مهم و موثر در متقاعدکردن کودک بین مدد کاران برتر و سایر مددکاران وجود دارد؟
  • چه تفاوتی در زمینه راهکارها و مولفه‌های مهم و موثر در شکستن مقاومت کودک بین مدد کاران برتر و سایر مدد کاران وجود دارد؟

لازم به ذکر است که یکی از مهمترین موارد در ایجاد ارتباط موثر راپورت مناسب می باشد که متاسفانه به خاطر بروز مسائلی در اجرای پژوهش، اين مفهوم در بخش عملياتي حذف گرديد.

هدف تحقیق

این تحقیق با هدف تشخیص مولفه‌ها و راه کارهای مهم مورد استفاده بوسیله مددکاران برتر در ایجاد یک ارتباط موثر با کودکان خیابانی در NGOها طراحی شده و این راه کارها و مولفه ها در سه زمینه (ایجاد ارتباط روشن، متقاعد سازی ، شکستن مقاومت) مد نظر می باشد.

برای چه تحقيق

هدف نهايي اين تحقيق كمك به مسير آموزش اين كودكان است، كه پيش زمينه برنامه ريزي اصولي و علمي براي ساماندهي كودكان كار و خيابان در
NGOهاي مربوطه در تهران همچون خانه حمايت از كودكان خياباني ناصرخسرو، خانه حمايت از كودكان كار و خياباني شوش، خانه حمايت از كودكان كار و خياباني مولوي و … فراهم مي‌نمايد، چرا كه كودكان خياباني يكي از معضلات بزرگي است كه نهادهاي دولتي و خيريه بايد به آن توجه زيادي بكنند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

در رابطه با پرورش کودکان خیابانی این پرسش مهم برای ما مطرح می شود که (چگونه می‌توان با کودکان خیابانی ارتباط موثری بر قرار کرد؟) به نظر من هرچه این مسئله اساسی‌تر و دقیق‌تر و روشن‌تر شناخته شود، توفیق ما در امر شناسایی و کمک بیشتر می‌شود و در موقعیتی قرار می‌گیریم که مشکلات کودکان خیابانی را بشناسیم و با درک مناسب به رفتار و برخورد درست با آنها رو به رو می‌شویم.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه با فرمت ورد

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند 

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه ايجاد ارتباط روشن، متقاعدسازي، شكستن مقاومت در كودكان خياباني

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید