پایان نامه انگیزش فکری(انگیزش هوشی)رهبر و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی

ارسال شده در سایت پایان نامه

مقدمه

هدف از این فصل مطالعه تحقیقات مرتبط با زمینه رهبری تحول گرا و دانش سازمانی می باشد.در این بخش با تحقیقات و پژوهش های قبلی و همچنین موضوع مورد مطالعه آشنا می شوید.این فصل به دو بخش تقسیم می شود.در بخش اول به مطالعه مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در زمینه رهبری تحول گرا پرداخته می شود و در بخش دوم به مبانی نظری در خصوص دانش یازمانی اشاره می شود.در نهایت مدل مفهومی تحقیق ارائه شده و به جمع بندی فصل پرداخته می شود.

۲-۱-بررسی نظریه های پیرامون رهبری تحول گرا

۲-۱-۱- مفهوم وتعاریف رهبری

امروزه اداره سازمانهای عظیم و پیشرفته مرهون زحمات مدیران لایق، مطلع و با کفایتی است که با به کارگیری دانش و فنون مدیریت در انجام این امر مهم توفیق یافته‌اند. پیشرفت روز افزون تکنولوژی و کاربرد روبه تزاید آن در سازمانهای مختلف، وظایف دشواری را بر عهده مدیران گذارده است. یکی از وظایف اساسی مدیر در فرایند مدیریت، رهبری سازمان است(مورهد گریفین،۱۳۸۴). در واقع عصاره رهبری، آن نفوذ قابل توجه و روبه افزایشی است که توسط رهبر بر روی زیردستان اعمال می‌شود و در رأس وظایف رسمی و سازمانی یک مدیر قرار دارد. این خصیصه رهبری یکی از ویژگیهای برجسته و جوهره اصلی هر مدیر واقعی است(لاکت،۱۳۷۴). مدیران برای موفقیت وایفای نقش مؤثر در سازمان علاوه بر دارا بودن نگرش اقتضایی نسبت به متغیرهای محیطی، باید سازمان و مدیریت را به عنوان یک سیستم مدنظر قرار دهند و با این نگرش به بررسی رفتار کارکنان بپردازند و شیوه و سبک رهبری خود را بر اساس واقعیت و شرایط، ماهیت کار و وظایف و خصوصیات کارکنان انتخاب کنند. امروزه مدیران با چالشهای متعددی مواجه اند، بنابراین سازمانهای موفق به رهبرانی نیازمند هستند که با ژرف‌نگری، جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند، افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند.

از نقطه نظر سازمانی، رهبری به عنوان یک فرایند، به معنی استفاده از نفوذ بدون زور برای هدایت و هماهنگی فعالیتهای اعضای یک گروه وبه عنوان یک صفت، به معنی مجموعه ای ازویژگیهاست(مورهد گریفین،۱۳۸۴). رهبری نفوذ قدرتمندی بر رفتار فرد و گروه در سازمان دارد. هر چه سازمانی از نظر رهبری نیرومندتر باشد، موفقیت آن سازمان بیشتر خواهد بود.

واژه رهبری بنا بر تحقیقات به ۱۳۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد و سابقه ای دیرینه دارد(علوی، ۱۳۷۶ ، ص  ۲۶۵). رهبری، نفوذ در مردم است ، به منظور همراه کردن آن ها برای رسیدن به یک مقصود مشترک(کونتز و ادانل، ۱۹۵۹ ، ص ۴۳۵). رهبری، کار تاثیرگذاری بر مردم است برای وادار کردن آن ها به کوشش دلخواه به سوی هدف های گروهی (تری، ۱۹۶۰ ، ص۴۳۹).

مروری به نوشته های دیگر نویسندگان روشن می کند که بسیاری از نویسندگان مدیریت توافق دارند که رهبری عبارت است از فرآیند نفوذ در فعالیت های فرد یا گروه به منظور کوشش برای رسیدن به هدفی در موقعیتی شخص.

حداقل ۶۵۰ تعریف از رهبری در ادبیات مدیریت صورت گرفته است (بنیس، ۱۹۸۵ ، ص۱۹۲). استفاده از فرآیند ارتباط در موقعیتی خاص برای اعمال نفوذ در میان افراد و جهت دادن آن به سوی مقصد یا مقاصدی خاص (تنن بام و دیگران، ۱۹۹۰ ، ص ۲۰۵). رهبری مورد خاص از تاثیر شخصی فرد بر یک گروه یا یک شخص است که آنان را وادار می سازد که آنچه رهبر میخواهد، انجام دهند (هورن، ۱۹۷۷ ). رهبری فراگرد نفوذ در زیر دستان است که تلاش و کوشش داوطلبانه و مشتاقانه آنان را در جهت تحقق اهداف سازمان برمی انگیزاند (ساعتچی، ۱۳۷۵ ، ص ۲۳).

در نهایت در  یک تعریف ساده و  کلی می توان عنوان نمود که

رهبری اعمال نفو ذ در افکار ، رفتار  و تصمیمات دیگران به گونه ای که از روی میل و رغبت برابر انتظار، عمل بکنند.

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی آثار مترتب برموت فرضی در فقه و حقوق ایران
پایان نامه:سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران
پایان نامه بررسی احوال و آثار نظامی گنجوی
پایان نامه بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسا...
دانلود پایان نامه ارشد:مقايسه ويژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدايی معتاد به اينترنت و ع...