پایان نامه انطباق توربوشارژ مناسب با موتور گازسوز تنفس طبیعی به منظور کنترل راندمان حجمی و نسبت تراکم


دانشکده صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش نیرو محرکه خودرو

عنوان

انطباق توربوشارژ مناسب با موتور گازسوز تنفس طبیعی به منظور کنترل راندمان حجمی و نسبت تراکم

استاد راهنما

دکتر جزایری

مرداد 89

 

چکیده

در این پایان نامه که تحت عنوان انطباق توربوشارژ مناسب برای موتور EF7 به منظور بهبود راندمان حجمی ارائه می‌گردد، ابتدا به تاریخچه ابداع و استفاده از توربوشارژر پرداخته می‌شود. سپس موتور تنفس طبیعی و توربوشارژ شده مقایسه می‌شود که نتیجه آن روشن شدن هدف استفاده از این سیستم است. پس از آن مرور کوتاهی بر عملکرد، اجزا و انواع سیستم های توربوشارژری انجام می‌شود. سپس تغییرات موتور برای تجهیز به توربوشارژر به منظور دستیابی به بهترین حالت عملکرد، مشکلات توربوشارژینگ و روش های کاهش آن بیان می‌شود. در بخش های بعدی ابتدا به معادلات حاکم بر توربوشارژر، انتخاب و انطباق توربوشارژر مناسب پرداخته می‌شود و پس از ارائه تئوری لازم، معادلات و روش مدلسازی موتور و توربوشارژر در نرم افزار GT POWER توضیح داده می‌شود که نتیجه آن مدلسازی موتور EF7توربوشارژ شده گاز سوز  با استفاده از عملکرد امواج فشاری بصورت یک بعدی و با استفاده از نرم افزار ذکر شده می‌باشد. این مدل رفتار موتور را در شرایط ورودی متفاوت پیش بینی می‌نماید. سپس برای اطمینان از صحت عملکرد این مدل، نتایج بدست آمده در حالت تمام بار و بار جزئی در زمانی که 25 درصد دریچه گاز باز می‌باشد، کالیبره شده است بطوریکه تمامی پیش بینی های مدل از عملکرد موتور با نتایج تست از تطابق خوبی برخوردار شده است. در همین راستا روش کالیبراسیون توضیح داده می‌شود و نتایج آن با نتایج تست های تجربی مقایسه می‌شود. سپس با انجام برخی تغییرات در مشخصات هندسی و طراحی، توربوشارژری مناسب که در ناحیه ی بازده بالا کار می‌کند و همچنین افزایش توان و گشتاور مورد نیاز را فراهم نماید انتخاب می‌گردد. از آنجا که برای انجام هر گونه تغییرات به منظور بهبود عملکرد موتور و همچنین رعایت محدودیتهای موجود، لازم است تا میزان حساسیت پارامترهای مختلف موتور را نسبت به تغییر اعمال شده بدانیم، در ادامه برای موتورEF7 آنالیز حساسیت انجام شده است که در آن میزان تاثیر هر یک از متغیرهایی مانند شرایط هوای ورودی، تایمینگ سوپاپ ها، زمان بندی جرقه، وجود دریچه تخلیه توربین، راندمان خنک کن، نسبت هوا به سوخت، نسبت تراکم و تغییر هندسه سیستم مکش و تخلیه بر روی پارامترهای عملکردی موتور و توربوشارژر سنجیده می‌شود. در آخر سوپرشارژ کردن موتور توربوشارژ شده به منظور افزایش فشار تقویتی در دورهای پائین موتور که توربوشارژ قادر به تامین آن به دلیل سرعت پائین خود نمی‌باشد توضیح داده می‌شود، سوپرشارژ مناسب انتخاب می‌شود و پس از آن نتایج سوپرتوربوشارژ کردن موتور EF7 گازسوز نشان داده می‌شود.

فهرست مطالب

قدردانیچکیدهالفب
فهرست مطالبفهرست جداول

فهرست اشکال

فهرست علائم

دک

م

ر

مقدمه1
فصل اول-مقدمه و مرور بر تحقیقات انجام شده در گذشته3
1-1- تاریخچه4
1-2- تجربیات انجام شده در زمینه موتور گازسوز5
1-3-اقدامات انجام شده برای نصب توربوشارژر7
1-4-معرفی پروژه حاضر10
فصل دوم- توربوشارژ کردن موتورهای احتراق داخلی11
2-1- هدف توربوشارینگ12
2-2- روشهای پرخورانی12
2-3-  مقایسه موتورهای توربوشارژ شده و تنفس طبیعی15
2-3-1- انواع سیستمهای توربوشارژری16
2-3-2- توربوشارژر فشار ثابت16
2-4 توربوشارژینگ با سیستم ضربانی17
2-5- سیستم‌های تک توربوشارژری19
2-5-1- سیستم‌های ترتیبی21
2-5-2- سیستم‌های دومرحله‌ای21
فصل سوم-تغییرات موتور برای تجهیز به توربوشارژر23
3-1- استفاده از توربوشارژر برای موتور گازسوز24
3-2- تغییرات موتور برای تجهیز به توربوشارژر24
3-3- کاهش مشکلات توربوشارژینگ25
3-3-1- جلوگیری از تولید کوبش25
3-3-1-1- روش های جلوگیری از تولید کوبش26
3-3-2- کنترل افزایش فشار در توربوشارژر28
3-3-3- زمانبندی سوپاپ های ورودی و خروجی30
3-3-6- تأثیر توربوشارژر بر آلودگی خروجی30
فصل چهارم- انطباق توربوشارژر31
4-1- انطباق موتور و توربوشارژر32
4-2- تعیین پارامترهای توربین و کمپرسور32
4-3- انتخاب توربوشارژر34
4-4 نواحی کاری کمپرسور35
4-5- دریچه کنترل توربین37
4-6- تاخیر در عملکرد توربوشارژر37
4-7 تغییر در شرایط ورودی38
4-8- فصل پنجم-مدلسازی موتور40
5-1- مقدمه41
5-2- تحلیل جریان در راهگاههای موتور با استفاده از رفتار موج فشاری41
5–3 محاسبه پارامترهای عملکردی موتور43
5-3- 1- فشار موثر متوسط اندیکاتوری و ترمزی43
5-3-2- توان و مصرف سوخت ویژه44
5-4- مدلسازی بازده حجمی44
5-5- مدلسازی اصطکاک موتور45
5-6- مدل اصطکاک جریان سیال46
5-7-محاسبه ضریب جریان47
5-8- محاسبه دبی جریان عبوری از سوپاپ48
5-9-مدل انتقال حرارت بین سیال و راهگاههای جریان49
5-10-مدلسازی انتقال حرارت در داخل سیلندر49
5-11- مدلسازی پرخورانی موتور با استفاده از عملکرد پرخوران5-11-1- انتخاب کمپرسور

5-11-2-انتخاب توربین

5151

52

فصل شش – مدلسازی موتور EF7 با استفاده از نرم افزار GT-POWER54
6-1- مدلسازی پورت های ورودی و خروجی55
6-2- مدلسازی منیفولد و دریچه گاز55
6-3- مدلسازی انژکتور58
6-4- مشخصات سیلندر59
6-5- مدلسازی توربوشارژر60
6-6- مدلسازی خنک کن میانی60
6-7- مدلسازی کاتالیست61
6-8- مدلسازی احتراق61
فصل هفت- نتایج توربوشارژ کردن موتور EF763
7-1- تغییرات اعمال شده به موتور تنفس طبیعی64
7-2- تعیین هدف66
7-3- نکاتی در مورد انتخاب توربوشارژر67
7-4- مشخصات توربوشارژرهای انتخابی68
7-5- اصطکاک موتورEF769
7-6- انتقال حرارت در داخل سیلندر70
7-7- کالیبراسیون مدل موتور پرخورانی شده70
7-8- پارامترهای عملکردی موتورEF7 در حالت بار کامل84
7-9- مقایسه عملکرد دو توربوشارژر با استفاده از نتایج مدل80
7-10- تعیین بهینه پارامترهای طراحی موتور پرخوران شده با استفاده از مدل85
(فصل)هشتم-آنالیز حساسیت موتور EF795
8-1- آنالیز حساسیت96
8-1-1-  فشار موثر متوسط ترمزی98
8-1-2-مصرف مخصوص ترمزی سوخت99
8-1-3- راندمان حجمی101
8-1-4-سرعت توربین102
8-1-5- راندمان کمپرسور104

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید