پایان نامه اندازه اثر متغیرهای برون سازمانی در مطالعات حوزه استرس شغلی


تعاریف نظری:

استرس شغلی : طبق تعریف موسسه ملی سلامت وامنیت کار حرفه ای[۱] ،استرس شغلی وقتی رخ میدهد که بین نیازهای شغلی با توانایی ها ، قابلیت ها و خواسته های فرد هماهنگی  نباشد.

فراتحلیل:   فرا تحلیل تحلیل آماری مجموعه بزرگی از یافته های پژوهشی به منظور یکپارچه سازی این یافته ها است.) گلاس (۱۹۷۶(، نقل از دلاور، ۱۳۸۹ ص ۲۸۸) فراتحلیل یک شیوه آماری برای بررسی روند میزان تاثیرات مشاهده شده در یک سری از پژوهشهای کمی پیرامون یک مساله خاص است

اندازه اثر: اندازه اثربه بزرگی یک اثر آزمایشی اشاره داردو نشان دهنده میزان پدید در جامعه است. به عبارت دیگر اندازه اثر میزان نادرست بودن فرضیه صفر را نشان می دهد(بورنشتین وهمکاران  به نقل از کوهن ۱۹۸۸ مترجمان دلاور وگنجی ۱ ۱۳۹  ص۹)

تحلیل همگنی: محاسبه احتمال اینکه واریانس اندازه های اثر تنها بواسطه خطای نمونه گیری به وقوع پیوسطه باشد(بورنشتین وهمکاران ترجمه دلاور وگنجی ۱ ۱۳۹  ص۱۹)

متغیر تعدیل کننده یا میانجی: ویژگی های که ناهمگونی اندازه اثر ها را تبیین می کنند متغیر های تعدیل کننده (میانجی )هست

[۱] National institute for occupational safety and health

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید