پایان نامه انتقال حرارت جابه¬جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی تحت جریان مغشوش در میکرولوله

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خمینی­شهر

دانشکده مکانیک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc

مهندسی مکانیک – گرایش تبدیل انرژی

انتقال حرارت جابه­جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی تحت جریان مغشوش در میکرولوله

استاد راهنما:

دکتر بابک مهماندوست

استاد مشاور:

دکتر داود طغرایی

زمستان 93

 

چکیده:

در این تحقیق، جریان مغشوش یک نانوسیال غیرنیوتنی در یک میکروکانال با مقطع دایره­ای شبیه­سازی شده است. ابتدا انواع طبقه‌بندی میکروکانال­ها، روش­های ساخت میکروکانال­ها و همچنین مزایا و چالش­های استفاده از میکروکانال­ها بیان شده است. در ادامه مدل‌های مختلف در توصیف رفتار سیالات غیرنیوتنی و سپس مفهوم نانوسیال، نحوه تولید نانوذرات و تهیه نانوسیال، مدل‌های مختلف برای بیان خواص ترموفیزیکی نانوسیال­ها از قبیل چگالی، ضریب گرمایی ویژه، ضریب هدایت حرارتی و لزجت دینامیکی تشریح شده است. همچنین مدل‌های مناسب برای استفاده در این تحقیق انتخاب شده‌اند. با استفاده از نرم‌افزار CFX، معادلات بقای جرم، بقای مومنتم و بقای انرژی برای جریان مغشوش سیال غیرنیوتنی محلول آبی 5/0 درصد وزنی کربوکسی متیل سلولز و همچنین برای نانوسیال حاوی ذرات اکسید مس در سیال غیرنیوتنی مذکور حل شده است. میدان‌های سرعت، فشار و دمای نانوسیال­ها به دست آمده­اند و با تحلیل نتایج ضریب انتقال حرارت جابه­جایی و عدد ناسلت نانوسیال­ها محاسبه شده­اند. همچنین اثرات کسر حجمی یا غلظت نانوذرات، عدد رینولدز و قطر نانوذرات بر نتایج بررسی شده­اند که بیانگر افزایش ضریب انتقال حرارت جابه­جایی و عدد ناسلت با استفاده از نانوسیال غیرنیوتنی نسبت به سیال غیرنیوتنی پایه است. یک رابطه مستقیم بین این افزایش با کسرحجمی نانوذرات و عدد رینولدز وجود دارد. همچنین با کاهش قطر نانوذرات، ضریب انتقال حرارت جابه­جایی افزایش می‌یابد.

 

کلیدواژه‌ها: میکروکانال، نانوسیال، غیرنیوتنی، انتقال حرارت جابه­جایی، جریان مغشوش، عدد ناسلت

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان  صفحه
فهرست مطالبهفت
فهرست جدول­هاده
فهرست شکل­هایازده
فهرست علائمسیزده
فصل اول- مقدمه1
1-1 میکروکانال­ها2
1-2 تغییر خاصیت رئولوژیکی سیال2
1-3 مواد افزودنی به مایعات2
فصل دوم-میکروکانال­ها4
2-1 چکیده4
2-2 تاریخچه میکروکانال­­ها5
2-3 معرفی میکروکانال­ها5
2-4 طبقه‌بندی میکروکانال­ها و مینی­کانال­ها6
2-5 مزایا و چالش­های میکروکانال­ها7
2-6 روش‌های ساخت میکروکانال­ها8
2-6-1 فناوری متداول9
2-6-2 تغییر شکل میکرو9
2-6-3 اره کردن میکرو (برش‌کاری میکرو)10
2-6-4 تکنولوژی مدرن10
2-6-5 MEMS (سیستم میکرو الکترومکانیک)10
2-6-6 ماشین‌کاری میکرو لیزر10
2-7 جریان تک فاز در میکروکانال­ها11
2-8 روابط افت فشار11
2-9 روابط انتقال حرارت13
2-9-1 جریان مغشوش13
2-10 کاربردهای میکروکانال­ها14
فصل سوم- سیالات غیر نیوتنی15
3-1 طبقه‌بندی سیالات غیر نیوتنی15
3-1-1 سیالات غیر نیوتنی مستقل از زمان16
3-1-2 مدل قاعده توانی18
3-1-3 مدل کراس18
3-1-4 مدل کارئو19
3-1-5 مدل الیس19
3-1-6 سیالات غیر نیوتنی تابع زمان19
3-1-7 سیالات ویسکوالاستیک21
فصل چهارم- نانوسیالات22
4-1 مفهوم نانوسیالات22
4-2 مزایای نهان نانوسیال24
4-3 تهیه نانوسیال26
4-4 خواص ترموفیزیکی نانوسیالات28
4-4-1 چگالی28
4-4-2 گرمای ویژه28
4-4-3 لزجت29
4-4-4 ضریب هدایت حرارتی31
4-5 فناوری نانو37
4-6 تولید نانوذرات38
4-6-1 فرآیندهای حالت بخار38
4-6-2 فرآیند حالت مایع و حالت جامد39
4-6-3 تولید نانوذرات با استفاده از روش سیال فوق بحرانی40
4-7 نانولوله­ها41
4-8 انتقال حرارت جابه­جایی در نانوسیالات42
4-8-1 جابه­جایی اجباری در نانوسیالات43
4-8-2 مدل‌های ریاضی تعیین ضریب انتقال حرارت جابه­جایی نانوسیالات43
4-8-3 انتقال حرارت جابه­جایی طبیعی47
فصل پنجم- اغتشاش48
5-1 مقدمه48
5-2 ویژگی­های جریان اغتشاشی سیالات50
5-3 مدل‌های اغتشاشی51
5-3-1 مدل k-e51
5-3-2 استفاده از تابع جریان در مدل k-e برای اعداد رینولدز بالا52
5-3-3 مدل k-e در اعداد رینولدز پایین53
5-3-4 مدل  RNG53
5-3-5 مدل k-w54
5-3-6 مدل تنش رینولدزی (RSM)55
فصل ششم- مطالعات آزمایشگاهی، عددی و تئوریک56
6-1 مقدمه56
6-2 مطالعات آزمایشگاهی57
6-3 مطالعات تئوریک60
6-4 مطالعات عددی63
فصل هفتم- بیان مسئله67
7-1 مقدمه67
7-2 تشریح مسئله68
7-3 تعیین خواص ترموفیزیکی نانوسیال69
7-4 استقلال شبکه و تعیین شرایط مرزی71
فصل هشتم- نتایج73
8-1 محاسبه خواص ترموفیزیکی نانوسیال73

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید