پایان نامه امید به زندگی در مادران کودکان ناشنوا


۱ـ۸ـ۲ـ تعاریف عملیاتی:

 تعریف عملیاتی کیفیت زندگی: برای سنجش میزان کیفیت زندگی از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی[۱] استفاده خواهد گردید. این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال می­باشد که کیفیت زندگی را در ابعاد ابعاد سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و محیط زندگی می­سنجد. سوالات در قالب گویه­های بسیار بد، بد، نه بد نه خوب، خوب، بسیار خوب و تعدادی از سوالات با گویه­های خیلی ناراضی، ناراضی، نه راضی  و نه ناراضی، راضی، خیلی راضی و اصلا و نیز یکسری از سوالات با
گویه­های یک کمی، اندازه متوسط، خیلی زیاد، حداکثر ممکن آورده است.

تعریف عملیاتی امید به زندگی: در این پژوهش برای سنجش امید به زندگی از پرسشنامه امیدواری؛ که توسط اشنایدر، هاریس، اندرسون، هولران، ایروینک و همکاران (۱۹۹۱) برای سنجش امیدواری ساخته شد، استفاده گردیده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ عبارت است و برای ۱۵ سال به بالا طرح­ریزی شده است.  از این عبارات، ۴ عبارت برای سنجش تفکر عاملی، ۴ عبارت برای سنجش تفکر راهبردی، ۴ عبارت انحرافی است. که در طیف پنج گزینه­ای کاملامخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کاملا موافقم آورده شده است.در این پرسشنامه سوالات ۵،۳،۷و ۱۱برعکس نمره گذاری شده است.

تعریف عملیاتی تاب آوری: در پژوهش حاضر، تاب­آوری  که شامل موارد ۱- مدیریت استرس ۲- مهارت کنترل خشم ۳- ارتباط موثر و همدلی ۴- مهارت تصمیم گیری وحل مسئله ۵- ارزشمندی و احترام به خود می­باشد، طی ۱۰ جلسه ۱٫۵ ساعته به مادران کودکان ناشنوا آموزش داده شده است.

[۱]– WHOQOL-BREEF

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید