پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: برنامه ریزی توریسم

 عنوان:

امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی

( مطالعه موردی: روستای دره زرشک- منطقه تفت)

استاد راهنما:

دکتر شوکت مقیمی

 استاد مشاور:

دکتر فرهاد حمزه

چکیده پایان نامه( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

توسعه پایدار، از جمله مسایل کلیدی و پرکاربرد دنیای نوین به شمار می رود. صنعت گردشگری نیز در پیوند مستقیم با جغرافیا، از این مقوله مستثنی نیست. تغییر کاربری سایت معدن متروکه (اعم از روباز و زیرزمینی)، در دهه های اخیر از اهمیت بسزایی در سطح بین المللی برخوردار بوده، چنانکه نمونه های متعددی از این دست در سرتاسر دنیا یافت می شود؛ در حالیکه در کشور ما هنوز در این راستا اقدام قابل توجهی صورت نپذیرفته است. در این پایان نامه نیز، سعی شده تا پیوند میان مثلث گردشگری و معدن و جغرافیا، از دیدگاهی نوین مورد بررسی قرار گیرد. استان یزد با برخورداری از اقلیم خاص و منابع سرشار معدنی از یک سو و اهمیت اجرای توسعه پایدار و ملاحظات زیست محیطی پس از معدن کاری از سوی دیگر، پتانسیل آن را دارد تا پذیرای گردشگران داخلی و خارجی بیشتری در سطح استان باشد؛ در این راستا با استفاده از نرم افزار Expert Choice و روش تحلیل سلسله مراتبی MADM(AHP)، سعی گردید تا در راستای اجرای گردشگری پایدار، امکان سنجی تغییر کاربری معدن متروکه روباز واقع در روستای دره زرشک(منطقه تفت)، به سایت توریستی مورد بررسی قرار گیرد ونتیجه به دست آمده نمایانگر برتری گزینه سایت توریستی نسبت به سایر گزینه هاست که معیارهای اقتصادی و اجتماعی در این وزن دهی بیشترین تاثیر را داشته اند. امید است تا این مقال راهگشایی باشد برای اجرای گردشگری پایدار در سایت های معدن متروکه که پراکندگی آنها در میهن عزیز ما ایران، بسی قابل تامل می باشد.

فهرست مطالبعنوان                                                                                                         صفحه
           فصل اول- کلیات طرح تحقیق_ 11-1 مقدمه 1

1-2 اهداف تحقیق_ 3

1-3 هدف اصلی_ 3

1-4 پیشینه تحقیق_ 3

1-5 سؤال ها و فرضیه های تحقیق_ 4

1-5-1 سؤال ها 4

1-5-2 فرضیه ها 4

1-6 متغیرها و شاخص های تحقیق_ 5

1-6-1 متغیرهای مستقل_ 5

1-7 متغیرهای وابسته 5

1-8 روش تحقیق و مراحل انجام کار 6

1-9 مفاهیم و واژه های کلیدی_ 7

            فصل دوم- مبانی نظری و ادبیات تحقیق_ 8

2-1 مقدمه 8

2-2 انواع گزینه های مدیریتی ممکن پس از بستن معدن 8

2-2-1 بازگردانی_ 10

2-2-2 احیا 11

2-2-3 اکوسیستم های جایگزین_ 12

2-2-4 چشم پوشی_ 12

2-3 مقایسه گزینه ها به روش سلسله مراتبی(AHP) 13

2-4 تحلیل برازندگی زمین معدنکاری شده 14

2-5 نمونه های تغییر کاربری معدن متروکه در سطح جهانی_ 16

2-5-1 معدن الماس کیمبرلی_ 16

2-5-2 گلدریف سیتی_ 18

2-5-3 پروژه ادن( Eden Project) 20

2-5-4 دستاوردهای پروژه ادن 21

2-5-5 سد باطله کنکات_ 22

2-5-6 معدن  مس آلاسکا 23

2-5-7 بازسازی کارخانه ذوب و محل انباشت باطله معدن مس نوادا 24

2-5-8 معادن آهن استیپ راک_ 26

2-5-9 معدن طلا و مس کاباکال 28

2-5-10 منطقه Cove3- پروژه AML_ 30

2-6 چشم انداز 32

2-7 مورفولوژی چشم انداز 34

2-8 اکولوژی چشم انداز 35

2-9 ارزش گذاری سبز  Green Accounting_ 36

2-9-1 ارزش گذاری منابع طبیعی در اقتصاد ملی_ 36

2-9-2 توسعه پایدار 37

2-10 گردشگری_ 38

2-10-1 انگیزه های سفر 40

2-10-2 گونه های گردشگری_ 41

2-10-3 گردشگری از نظر مکان مقصد 42

2-11 گردشگری پایدار 45

2-12 نمونه ای دیگر از اجرای توریسم پایدار 51

2-12-1 راهکارهای توریسم پایدار آفریقای جنوبی_ 51

2-13 اکوتوریسم و جوامع محلی_ 53

2-14 گردشگری روستایی_ 57

2-15 مدرنیته و گردشگری_ 60

2-16 برنامه ریزی گردشگری و فرآیند توسعه 63

2-17 مزایای گردشگری برای منطقه 68

2-17-1 اقتصادی_ 69

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید