پایان نامه امکان سنجی تبدیل میعانات گازی به سوخت های قابل مصرفی ( بنزین )

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دانشکده علوم پایه گروه مهندسی شیمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc

گرایش: مهندسی فرآیند

عنوان:

امکان سنجی تبدیل میعانات گازی به سوخت های قابل مصرفی ( بنزین )

استاد راهنما:

دکتر سید احمد حسینی

 

استاد مشاور:

دکتر مهری اصفهانیان

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 شماره صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-2- پارس جنوبی ………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-3- ترکیبات میعانات گازی ………………………………………………………………………………………………………….10

1-4- بنزین …………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-5- فشار بخار رید ……………………………………………………………………………………………………………………….11

1-6- عدد اکتان  …………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-7- کلیات  …………………………………………………………………………………………………………………………………17

فصل دوم: روش های تولید بنزین

2-1- واحدهای پالایشگاهی تولید بنزین  …………………………………………………………………………………………20

 • واحد نمک زدایی ………………………………………………………………………………………………..24
 • واحد جداسازی اتمسفریک و خلاء ………………………………………………………………………..24
 • واحد بهبود هیدروتریتور نفتا …………………………………………………………………………………24
 • واحد اصلاح کاتالیست …………………………………………………………………………………………24
 • واحد هیدروتریتور چگالشی …………………………………………………………………………………..24
 • واحد شکافت کاتالیستی.. ………………………………………………………………………………………25
 • واحد شکافت هیدروکراکر.. ……………………………………………………………………………………26
 • واحد اصلاح مراکس ……………………………………………………………………………………………26
 • واحد آلکیلاسیون ………………………………………………………………………………………………..27
 • واحد ایزومراسیون ……………………………………………………………………………………………….27

2-2- انواع روش های تولید بنزین  ………………………………………………………………………………………………….28

 • بنزین طبیعی یا تقطیر مستقیم ……………………………………………………………………………..28
 • بنزین حاصل از ریفرمینگ …………………………………………………………………………………..29
 • بنزین حاصل از شکست کاتالیستی ……………………………………………………………………….30
 • بنزین حاصل از آلکیلاسیون ………………………………………………………………………………..30
 • بنزین حاصل از ایزومراسیون………………………………………………………………………………….31

2-3- افزودنی های بنزین  ……………………………………………………………………………………………………………..34

2-4- کروماتوگرافی ……………………………………………………………………………………………………………………….35

فصل سوم: شبیه سازی

3-1- تکنولوژی DMD/DMC  …………………………………………………………………………………………………….38

 • استخراج CS2, D2S, COS و مرکاپتان های سبک …………………………………………….38
 • اکسیداسیون مرکاپتان های سبک ………………………………………………………………………..38
 • کاستیک مصرفی در مرحله استخراج …………………………………………………………………….38

3-2- فرآیند DMD ………………………………………………………………………………………………………………………39

3-3- فرآیند DMC  ……………………………………………………………………………………………………………………..39

 • معرفی فرآیند DMC ………………………………………………………………………………………….39

3-4- آنالیز ترکیبات میعانات گازی  …………………………………………………………………………………………………40

3-5- محصولات قابل حصول  ……………………………………………………………………………………………………….42

3-6- شبیه سازی برج  …………………………………………………………………………………………………………………..44

 • محاسبات ترمودینامیکی ………………………………………………………………………………………44
 • شبیه سازی برج تقطیر ………………………………………………………………………………………..46
 • انتخاب نوع فرآیند بهینه سازی …………………………………………………………………………….48
 • ریفرمینگ کاتالیستی …………………………………………………………………………………………..50
 • شبیه سازی واحد ریفرمینگ …………………………………………………………………………………52
 • شبیه سازی واحد تثبیت بنزین ……………………………………………………………………………..53

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- محصولات تولیدی  ………………………………………………………………………………………………………………56

 • نفت سفید ………………………………………………………………………………………………………….57
 • بنزین ………………………………………………………………………………………………………………..58

4-2- محاسبات اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………….59

 • تخمین سرمایه گذاری کل ……………………………………………………………………………………61
 • سرمایه در گردش ……………………………………………………………………………………………….63
 • درآمد کل پالایشگاه ……………………………………………………………………………………………63
 • هزینه های تولید ………………………………………………………………………………………………..64
 • نتایج محاسبات اقتصادی …………………………………………………………………………………….65

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………………………..67

5-2- پیشنهادات  …………………………………………………………………………………………………………………………..68

مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………70

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………73

             فهرست جداول

شماره جدول               عنوان جدول
1-1مشخصات بنزین بدون‌سرب مطابق استاندارد EN-228
2-1اجزای کلی تشکیل دهنده نفت
3-1ترکیب درصد اجزای میعانات گازی واحد 103 و 110 پارس جنوبی
3-2حداکثر میزان حذف مرکاپتان در واحد 112
3-3مشخصات ترکیبات گوگردی و مرکاپتانی در خروجی واحد 112
3-4شرایط و مقدار خوراک بکار رفته در این طرح
3-5مشخصات محصولات خروجی از برج تقطیر
3-6نتایج حاصله از واحد ریفرمینگ
4-1میزان محصولات نهایی شبیه سازی
4-2مشخصات نفت سفید تولیدی در نرم افزار شبیه سازی Petro-SIM
4-3مشخصات بنزین نهایی تولید شده
4-4تجهیزات مورد استفاده در شبیه سازی واحد ایجاد ارزش افزدوده میعانات گازی
4-5مشخصات کاتالیست مورد استفاده در ریفرمینگ
4-6فاکتورهای لازم جهت تخمین پارامترهای سرمایه گذاری براساس تجهیزات خریداری شده
4-7محاسبه درآمد فروش محصولات
4-8هزینه های تولید
             فهرست شکل ها
شماره شکل             عنوان شکل
1-1مراحل جداسازی میعانات گازی از گاز حاصله از میادین گازی
1-2میزان مصرف بنزین کشور در طی سال 1355 تا 1390 به میلیون لیتر در روز
1-3میزان واردات بنزین از سال 1383 تا شش ماهه اول 1389
1-4مقایسه شاخص قیمت بنزین و مصرف آن در ایران
1-5میزان سرانه اختصاص یافته به خودروها در کشور از سال 1355
1-6تعداد ناوگان خودروهای فعال بنزین سوز کشور از سال 1355
1-7نمایی کلی از پارس جنوبی
1-8استاندارد آلایندگی NOx و PM  برای اتومبیل های بنزینی
2-1شمایی کلی از یک واحد پالایشگاهی
2-2شمایی از آلکیل دار نمودن ایزوبوتان
2-3ایزومراسیون هپتان به وسیله کاتالیزور
2-4کاربرد کاتالیزور در افزایش عدد اکتان در فرآیند ایزومراسیون
3-1منحنی تقطیر میعانات گازی حاصل از واحد 112
3-2منحنی تقطیر میعانات گازی و سایر محصولات نفتی
3-3شمایی از برج تقطیر شبیه سازی شده توسط نرم افزار Petro-SIM
3-4مقایسه پارامترها در روش های مختلف بهینه ساز بنزین
3-5شمایی از واحد ریفرمینگ کاتالیستی
3-6هیدروژن زدایی از متیل سیکلوهگزان
3-7هیدروژن زدایی از نرمال هپتان
3-8ایزومراسیون نرمال اکتان
3-9هیدروکراکینگ نرمال هپتان
3-10 پالایشگاه تبدیل میعانات گازی به بنزین . طراحی شده به کمک نرم افزار Petro-SIM
 

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید