پایان نامه امکان برنامه ریزی برای گسترش بازار مالی بمنظور نیل به رشد تولید ملی


مقدمه

یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می‌باشد. در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی ‌شده و بر تشکیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید زیادی شده‌ است. همچنین امروزه ریسک ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و تمام بنگاههای کوچک و بزرگ پیوسته با انواع مختلف ریسک روبرو هستند.

بنابراین برای اینکه اقتصاد جامعه به رشد و توسعه برسد، لازم است هم در بخش تجهیز سرمایه و تامین مالی و هم در موضوع ریسک و مدیریت آن شرایط لازم فراهم شود. در کشورهای پیشرفته این وظایف را بازارهای مالی کارآمد بعهده دارند. بخش مالی کشور در دهه های اخیر تحولات زیادی داشته است. پس از ملی شدن بانک ها در اوایل انقلاب اسلامی و سپر ی شدن دوران جنگ، در برنامه پنج ساله اول، اصلاحات محدودی در بخش مالی انجام شد که بهبود برخی مقررات و کاهش برخی کنتر لها به منظور افزایش کارایی از جمله آنهاست. در برنامه پنج ساله دوم نیز این اصلاحات ادامه پیدا کرد. مهمترین این اصلاحات، تعیین نرخ سود بانکی مناسب با نرخ تورم، کاهش کنترل سقف اعتباری، انتشار گواهی سپرده، تشویق و صدور مجوز ورود مؤسسات مالی غیربانکی خصوصی و تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی در بورس تا ۱۰ درصد می باشند. در برنامه سوم اقدامات محدودی جهت بهبود ساختار سرمایه بانکهای از طریق انتشار اوراق مشارکت انجام شد. در برنامه چهارم، اصلاحاتی نظیر کاهش مداخله دولت در اداره نظام بانکی و بهبود کفایت سرمایه بانک های دولتی، تعدیل نسبی در اعضای شورای پول و اعتبار در راستای استقلال بانک مرکزی و افزایش سقف سرمای هگذاری خارجیان در بورس تا ۲۰ درصد مورد توجه قرار گرفته است. در برنامه پنجم انعطاف پذیری نرخ سود متناسب با متوسط نرخ تورم، اعتبارسنجی و مدیریت ریسک، توسعه ابزارهای مالی، بیمه سپرده ها و اجازه ورود بانکهای خارجی پیشنهاد شده است. با این حال اگر چه در نتیجه این اصلاحات، بخش مالی تا حدودی گسترش یافت، اما همچنان سرکوب مالی بر این بخش حاکم است.

پرسشی که مطرح می شود این است که دولتها برای توسعه بخش مالی چه سیاستهایی را می توانند اعمال کنند و عوامل مؤثر در اثربخشی این سیاستها کدا مند؟ در این تحقیق به بررسی تاثیرات توسعه در بخش مالی بر سایر بخشها در اقتصاد ایران پرداخته شده است. در فصل حاضر ابتدا بر مبانی نظری مروزی خواهیم داشت.

۲-۲ بازار مالی

بازار مالی مکانی است که درآن دارائی‌های مالی مورد مبادله قرار می‌گیرند. یکی از طبقه بندی‌های این بازار، تقسیم‌بندی این بازارها براساس سررسید حق مالی است. بازارهای مالی از این جهت، به بازار دارائیهای مالی با سررسید کوتاه مدت(بازارپول) وبازار دارائیهای مالی باسررسید بلندمدت (بازارسرمایه) تقسیم بندی می شوند.

بازار سرمایه به دو شکل بازار اولیه و ثانویه می‌باشد. بازار اولیه به بازاری اطلاق می شود که در آن اوراق بهادار جدید، برای اولین بار از طرف یک سازمان متتشر می شود. انتشار اوراق بهادار در این بازار با هدف تامین مالی صورت می گیرد. بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق می شود که از طریق آن خریداران و فروشندگان می توانند به روشی متفاوت و به قیمت‌های قابل قبول برای طرفین، اوراق بهاداری که دوره عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده را، معامله کنند. بازار ثانویه خود به دو بخش غیر سازمان یافته خارج از بورس (OTC) و سازمان یافته تقسیم می‌شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید