پایان نامه الگویی شایسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتیب نزول 30 سوره­ی ابتدای نزول


پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته تفسیر قرآن

   موضوع:

الگویی شایسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتیب نزول 30 سوره­ی ابتدای نزول

استاد راهنما:

عبدالکریم بهجت­پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

:چکیده

با وجود این­­که بسیاری از مستشرقان و دانشمندان اسلامی بر این نکته اصرار دارند که قرآن از گسیختگى ویژه­اى برخوردار است و همین امر موجب سردرگمى خواننده خواهد شد، لکن می­دانیم هدف‌داری و غایت­مندی قرآن، ساختار نظام‌مند لفظی و معنایی را برتافته است، چه از متن گسسته و نامنظم، هدف و غایتی سر نمی‌زند واندیشمندان گذشته و بخصوص متأخرین این نظام هندسی معنادار و هدف جو را هم در کلیت پیکره قرآن هم در درون اجزا و بخش‌های کوچک‌تر، چون سوره‌ها و آیات قابل اثبات می­دانند.به همین جهت بر آن شدیم تا به بررسی تفاسیر مختلف پیرامون هدف، موضوع و ساختار چندین سوره از قران که در واقع پیش زمینه و یا کلید فهم سوره‌ها و رهیافت به معنا و مفهوم یکایک آیات هر سوره  بستگی به تبیین آن دارد و بر هر مفسر قرآنی لازم است تا در مرحله نخست، غرض سوره را کشف و شناسایی کند تا مبنا و بستری برای فهم معارف سوره و سمت و سو دهنده تفسیر آیات آن باشد، بپردازیم.

روش پژوهشی در این پایان­نامه، براساس ترتیب نزولی است؛ زیرا در این روش، نقش هدایتی- تربیتی قرآن و حکمت نزول تدریجی آن، به خوبی نمایان می­گردد. به عنوان نتیجه­ی نهایی می­توان گفت: عامل انسجام هر سوره، مقصود آن است نه موضوعات بیان­شده در سوره. برای مثال مقصود سوره­ی قیامت، اثبات قدرت خداوند بر رستاخیز است. درحالی­که مفسران بدون درنظر گرفتن هدفی برای سوره مطالب را پراکنده و بی­تناسب بیان نموده­اند، در رساله­ی حاضر با توجه به هدف هر سوره، محتویات متنوع آن، در یک تقسیم هماهنگ، سازوار و منطقی، به­گونه­ای که خواننده بتواند از مجموعه­ی محتوا و چینش آن آگاهی یابد، ارائه گردیده است و تناسب منطقی و شایسته­ی هر سوره را این­گونه یافتیم که خداوند، این سوره­ها را در سیر تغییر و تحول جامعه­ی معاصر نزول، با مخاطب قرار دادن پیامبر9، مومنان و کافران نازل نموده­ است.

واژگان کلیدی

مقصود، موضوع، تناسب، ترتیب نزول.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

 

فصل اوّل: کلّیات.. 1

1-1- مقدّمه.. 2

1-1-1- بیان مسأله. 2

1-1-2- سؤال اصلی پژوهش… 5

1-1-3- سؤالات فرعی پژوهش… 5

1-1-4- فرضیه پژوهش… 5

1-1-5- پیش فرضهای پژوهش… 6

1-1-6- اهمیت موضوع. 6

1-1-7- سابقه پژوهش… 7

1-1-8- اهداف پژوهش… 7

1-1-9- روش پژوهش… 7

1-1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق.. 7

1-2-‌ مفهوم شناسی… 8

1-2-1-‌ غرض… 8

1-2-2- هدف.. 9

1-2-3-‌ مقصد. 9

1-2-4- موضوع. 10

1-2-5- محتوا 10

1-2-‌6- تناسب.. 10

1-3- تعریف علم مناسبت یا تناسب… 12

1-3-1- اهمیت و ضرورت علم مناسبت و نقش آن در تفسیر قرآن: 12

1-3-2- پیشینه علم مناسبت: 13

1-3-3- اقسام مناسبت در قرآن: 16

1-4- هدفمندی سوره‌ها. 19

1-4-1-‌ وحدت غرض یا وحدت موضوع ملاک وحدت سور. 22

1-4-2- سیر تطور تاریخی وحدت سور. 24

1-4-3- بستر و پایه نظریه وحدت غرض آیات سوره‌ها 28

‌ 1-4-4- ویژگی‌های نظریه هدفمندی سوره‌ها 29

1-4-5- ملاک دستیابی غرض… 31

1-5- چگونگی دستیابی به ترتیب نزول سوره‌ها. 34

فصل دوّم: تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری.. 22

نوشتار اوّل: سوره­ی علق… 22

1-1- شناسه­ی سوره. 22

1-2- مقصود سوره. 22

1-3- محتوای سوره. 25

1-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف.. 28

1-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول. 29

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید