پایان نامه البنیات الأسلوبیه فی دعاء کمیل بن زیاد

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه ایلام

دانشکده ادبیات

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ی ادبیات عرب

البنیات الأسلوبیه فی دعاء کمیل بن زیاد

 

استاد راهنما:

دکتر مینا پیرزادنیا

 

استاد مشاور:

دکتر مالک عبدی

 

شهریور1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

الفهرست

العنوان                                الصفحه

الملخص………………………………. د

المقدمه……………………………… 1

مختصر حول تاریخ الدعاء………………… 2

 

الفصل الأول :  الکلیات والمفاهیم

1-1-الکلیات………………………….. 4

1-2-المفاهیم :……………………….. 7

1-2-1-اللغه………………………….. 7

1-2-2-الدلاله…………………………. 8

1-2-3-الأسلوبیه………………………. 12

 

الفصل الثانی : الدلاله الصوتیه فی الدعاء

2-1-القسم الاول:النظام اللغوی………….. 17

2-1-1-المستوی الصوتی الفونولوجی:………. 21

2-1-2-دلاله اللفظ و المعنی…………….. 21

2-1-3-الدلاله الصوتیه…………………. 22

2-1-4-أبرز الدلالات الصوتیه فی الدعاء……. 24

2-2-القسم الثانی: الدلاله المقطعیه……… 34

2-2-1-النظام المقطعی فی اللغه العربیه….. 35

2-2-2-دلاله المقطع……………………. 36

2-2-3-دلاله النظام المقطعی فی الدعاء……. 39

2-3-القسم الثالث :النبر و التنغیم……… 53

2-3-1-تعریف النبر……………………. 54

2-3-2-دلاله النبر فی الدعاء……………. 57

2-3-3-تعریف التنغیم…………………………………………………………………………………..64

2-3-4- الفاصله…………………………………………………………………………………………65

2-3-5-دلاله التنغیم فی الدعاء……………………………………………………………………….66

الفصل الثالث: السیاق

3-1-تعریف السیاق ………………………………………………………………………………………75

3-2-السیاق فی الدعاء ………………………………………………………………………………….77

3-2-1-عامل الإستفهام………………………………………………………………………………..77

3-2-2-عامل الأمر……………………………………………………………………………………..80

3-2-3-عامل الطباق……………………………………………………………………………………82

3-2-4-عامل التکرار……………………………………………………………………………………83

3-2-5-نظره شامله …………………………………………………………………………………….87

الفصل الرابع : الحقول الدلالیه فی الدعاء

4-1-نظریه الحقول الدلالیه……………. ..93

4-2-تاریخ دراسه الحقول الدلالیه………… 97

4-3-أنواع علاقات الوحدات الدلالیه………. 101

4-4-أبرزالحقول الدلالیه فی الدعاء و تأویلاتها 108

النتائج………………………………………………………………………………………………………118

خلاصه…………………………………………………………………………………………………….120

المنابع…………………………………………………………………………………………… ……..124

الملخص الإنجلیزی……………………………………………………………………………………..130

الملحقات………………………………………………………………………………………………….130

 

الملخص

جاءت هذه الدراسه لتکشف عن بعض الدلالات فی دعاء کمیل بن زیاد فی ضوء دراسه أسلوبیه، حیث دُرِّست الدلالات الصوتیه، السیاق و البحث الحدیث فی علم الدلاله (الحقول الدلالیه) و ما توصَّلت له الرساله هو دلاله بعض الأصوات فی الألفاظ علی معانیها و دلاله الصیغ المقطعیه فی الدعاء علی المفاهیم الذی یحتویها الدعاء و أهمیه دور النبر و التنغیم فی تحضیر الأجواء الموسیقیه فی الدعاء حسب المفاهیم فی کل قسم، إکتشفنا عده عوامل أثرت فی سیاق الدعاء و منها ”  الأمر و الأستفهام و الطباق و التکرار ” إذ جعلت هذه العوامل  للدعاء سیاقاً متماسکاً و سَلِساً من البدایه حتی النهایه. الحقول الدلالیه  الخمسه عشر” الضعف و القوه،  الإلتفات …” فی الدعاء، من أبرز البنیات التی لَعِبَت دورُها فی تنسیق المفاهیم و الحالات المتغیره لدی الداعی بصوره مؤثره  و خلقت بإنسجامها صوره تمثیلیه من القضایا التی یتکلم حولها الداعی فی الدعاء .

 

الکلمات الرئیسیه: الدلاله الصوتیه، النبر، التنغیم، السیاق، الحقول الدلالیه.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه مقایسه علایق، اولویت­ها و نیازمندی­های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن
پایان نامه تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار...
پایان نامه عملکرد عصب روان شناختی قطعه پیشانی بیماران مبتلا به اسکیزوافکتیو
پایان نامه ارشد: مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان
پایان نامه ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل