پایان نامه اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

عنوان:

اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر فرشاد مومنی

 استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عباس شاکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- ضرورت تحقیق و بیان مساله…………………. 2

1-2- مرور ادبیات موضوع و سوابق مربوط…………………. 3

1-3- فرضیه‌ها یا سوالات تحقیق………………….. 4

1-4- اهداف تحقیق………………….. 5

1-5- روش تحقیق………………….. 6

1-6- تعریف واژگان کلیدی………………….. 6

1-7- مراجع فصل………………….. 7

فصل دوم: رانت نفتی ، کوته نگری و ساز و کارهای تاثیر بر دیالکتیک عرضه-تقاضای رانت

2-1- مقدمه…………………. 9

2-2- مفهوم رانت………………….. 9

2-3- رانت جویی………………….. 10

2-4- دولت رانتیر…………………. 10

2-5- افق دید کوته نگر(مومنی ، فرشاد ، 1390) …………………11

2-6- دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت : توزیع رانت در دولت ، رانت جویی در گروههای ذینفع…… 13

2-7- پیامدهای نظری و عملی دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت………………….. 14

2-8- جمع بندی و نتیجه گیری………………….. 40

2-9- مراجع فصل………………….. 42

فصل سوم: مکانیزمهای رشد گروه های نامولد در یک اقتصاد رانتی از منظر متغیرهای اقتصاد کلان      

3-1- مقدمه…………………. 45

3-2- از منظر متغیر نقدینگی………………….. 45

3-3- از منظر متغیر تولید…………………. 50

3-4- از منظر متغیر تورم…………………. 74

3-5- از منظر متغیر نرخ ارز………………… 79

3-6- از منظر متغیر نرخ رشد اقتصادی………………….. 89

3-7- خلاصه و جمع بندی………………….. 98

3-8- مراجع فصل………………….. 102

فصل چهارم: اقتصاد سیاسی سرمایه داری نامولد در ایران                                                            

4-1- مقدمه…………………. 105

4-2- سیر تحول سرمایه داری در ایران-یک مرور اجمالی تاریخی……… 105

4-3- چارچوبی برای اقتصاد سیاسی سرمایهداری نامولد ایران………. 116

4-4- وضعیت فعلی………………….. 134

4-5- سه شوک نفتی و سه نوع مواجهه…………………. 136

4-6- خروجیهای عینی کوته نگری………………….. 142

4-7- جمع بندی و نتیجه گیری فصل………………….. 145

4-8- مراجع فصل…………………..148

فصل پنجم: جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای آینده                                                      

5-1- آنچه گذشت………………….. 156

5-2- جمع بندی و پیشنهادهایی برای کارهای آینده…….. 158

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید