پایان نامه اصول کشورداری و سیاست خارجی هخامنشیان از کوروش تا داریوش اوّل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحـد شـاهـرود

دانشکده‏ی علوم انسانی ، گروه تاریخ

پایان نامه برای دریافت درجه‏ی کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: تاریخ ایران باستان

 عنـوان:

اصول کشورداری و سیاست خارجی هخامنشیان از کوروش تا داریوش اوّل

 استـاد راهنمـا:

دکتـر محمّـدرضـا بابایـی

 استـاد مشـاور:

دکتـر میـرزامحمّـد حسنـی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

علل موّفّقیّت و ظهور قدرتمندانه‏ی یک دولت و یا افول و عدم توفیق آن رابطه‏ای مستقیم با نحوه‏ی کشورداری و اجرای سیاست خارجی آن حکومت دارد. فلذا آشنایی با اسلوب‏های مختلف کشورداری و رعایت اصول این فنّ مهمّ و حیاتی توسّط حکومت‏های مختلف در گذشته و حال می‏تواند راهگشای خوبی برای تحقّق اهداف ملّی و منافع یک سرزمین یا دولت باشد، به ویژه اتّخاذ سیاست خارجی مناسب و منسجم که یکی از عوامل اصلی ثبات و دوام کشورها در صحنه‏ی بین‏المللی به شمار می‏رود. یکی از نمونه‏های بارز این حکومت‏ها که بررسی چگونگی به قدرت رسیدن، اوج‏گیری و در نهایت افول آن نشانگر تأثیر انکارنشدنی نحوه‎‏ی کشورداری و اجرای سیاست خارجی آن است، امپراتوری بزرگ هخامنشی است. هخامنشیان دوّمین سلسله‏ی پادشاهی ایران است که پس از زوال حکومت مادها، به وسیله‏ی کوروش هخامنشی به سال 550 ق.م بنیان‏گذاری شد و به مدّت 220 سال به حیات خویش ادامه داد. هخامنشیان در دوران اوّلیّه‏ی سلطنت خود و به دست پادشاهان موفّق و کارآمدی چون کوروش و داریوش اوّل به دستاوردهای گران‏بهایی در ابعاد گوناگون دست یافتند و به ویژه اصول کشورداری و سیاست خارجی موفّق آن قابل تأمّل است. آن‏ها با پایه‏گذاری اصل تسامح و مدارا با ملل مغلوب و همزیستی مسالمت‏آمیز و احترام متقابل به ملل مختلف و ادیان و مذاهب گوناگون در عرصه‏ی بین‏المللی انقلابی بزرگ در سیاست به وجود آوردند و با طرز تفکّر منطقی و تشکیلات منظّم کشوری و لشکری خود یکی از شکوفاترین تمدّن‏های بشری را به جهان عرضه کردند. لذا در این نوشتار به اصول کشورداری و سیاست خارجی هخامنشیان در دوره‏ی حکمرانی کوروش، کمبوجیه و داریوش اوّل پرداخته شده است.

واژه‎های کلیدی: کشورداری، سیاست خارجی، هخامنشیان، کوروش، کمبوجیه، داریوش اوّل.

مقدّمه

«منم کوروش، فرزند کمبوجیه، فرمانروای آسیا، که دولت پارس را بنا کردم. بر زمین کمی که تن مرا دربرگرفته رشک مبر.» (از سنگ‏نبشته‏ای در کنار آرامگاه کوروش هخامنشی)

اتّخاذ سیاست خارجی مناسب و منسجم از سوی هر دولتی، یکی از عوامل اصلی ثبات و دوام کشورها در صحنه‏ی بین‏المللی در مقابل رقیبان متعدّد به شمار می‏رود. تجربه‏ی تاریخی نشان داده که اتّخاذ سیاست خارجی غلط و نامناسب از سوی دولت‏ها در اکثر موارد به سقوط و از میان رفتن آن‏ها انجامیده است. آگاهی از چگونگی روابط و مناسبات خارجی دولت‏ها و سیاست‏های متّخذه‏ی آنان در صحنه‏ی بین‏المللی می‏تواند در فرآیند تصمیم‏گیری مسؤولان و مجریان سیاست خارجی کشورها در قبال واحدهای سیاسی دیگر و بازیگران متعدّد بین‏المللی مؤثّر افتد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد