پایان نامه اسطوره و طبیعت در اشعار منوچهر آتشی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد یاسوج

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی – گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد«M.A»

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

اسطوره و طبیعت در اشعار منوچهر آتشی

 استاد راهنما :

   دکتر نواز الله فرهادی

استاد مشاور:

دکتر مهدی فاموری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان:             صفحه:

 چکیده 1

فصل اول: کلیات……..2

1 ـ 1 ـمقدمه ‌ 3

2ـ1ـاهداف تحقیق 5

3ـ1ـپیشینه تحقیق.. 6

4ـ1ـروش تحقیق ‌ 7

فصل دوم:تاریخچه ی شعر جنوب… 7

2ـتارخچه ی شعر جنوب 8

1 ـ2ـمفاهیم و مضامین در شعر جنوب… 8

1ـ1ـ2ـمضامین طبیعی.. 9

2ـ1ـ2ـرنگ 10

3ـ1 ـ2 ـ مضامین معنوی ….10

فصل سوم:بررسی زندگینامه و آثار و افکار منوچهر آتشی… 13

3ـ مختصری از زندگینامه و افکار منوچهر آتشی.. 15

1 ـ3 ـبررسی زندگینامه و شعر منوچهر آتشی 15

2 ـ3 ـ آتشی و شعر نو نیمایی 25

3 ـ3 ـآثار منظوم و منثور منوچهر آتشی. 28

1ـ3 ـ3 ـ آثار منظوم آتشی 29

2ـ3 ـ3 ـآثار منثور آتشی  35

4 ـ3 ـویژگی های بارز اشعار منوچهر آتشی.. 33

فصل چهارم:اسطوره و تحلیل و بررسی اساطیر در اشعار منوچهر آتشی… 41

1 ـ4 ـ اسطوره و کارکرد های آن 42

2 ـ4 ـ جایگاه اساطیر درآثارادبی و شعرآتشی.. 49

3-4-اسطوره های انسانی… 54

1ـ3 ـ4 ـاساطیر ایرانی 54

2ـ3 ـ4 ـاساطیر یونان 117

3 ـ3 ـ4 ـاسطوره های پیامبران  155

4 ـ3 ـ4 ـاسطوره های دلدادگان 199

4 ـ4 ـاسطوره ی جانداران غیر انسانی… 211

1 ـ4 ـ4 ـ موجودات فرا طبیعی 211

2 ـ4 ـ4 ـ گیاهان اسطوره ای  234

1ـ2 ـ4 ـ4 ـ اسطوره ی گل ها 235

2ـ2 ـ4 ـ4 ـ اسطوره ی درختان 255

3 ـ4 ـ4 ـ حیوانات اسطوره ی 274

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید