پایان نامه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی


اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی

 1. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

 

۱-۴-۲- اهداف فرعی

 1. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 2. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
 3. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 4. پیش­بینی میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

 

۱-۴-۳- اهداف جانبی

 1. تعیین میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 2. تعیین میزان اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
 3. تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی در استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 4. تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه

 

۱-۵- فرضیات تحقیق

۱-۵-۱- فرضیه اصلی

بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی رابطه معنادار وجود دارد.

 

۱-۵-۲- فرضیه های فرعی

 1. بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی) رابطه معنادار وجود دارد.
 2. بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی) رابطه معنادار وجود دارد.
 3. بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)رابطه معنادار وجود دارد.
 4. میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک توسط ابعاد اعتماد عمومی قابل پیش­بینی است.

 

۱-۶- سؤال‏های جانبی

 1. استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه به چه میزان است؟
 2. اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه به چه میزان است؟
 3. نقش متغیرهای جمعیت‏شناختی در استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه چگونه است؟
 4. نقش متغیرهای جمعیت‏شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه چگونه است؟

 

۱-۷- تعریف واژه‌های تحقیق

۱-۷-۱-تعریف نظری واژه‏ها

اعتماد بین جامعه و دولت[۱]

این اعتماد را می‏توان به‏عنوان اطمینان به ‏اعتماد پذیری جامعه نسبت به‏نظام، باتوجه ‏به‏رشته پیامدها یا رویدادهای معین تعریف کرد (نادمی، ۵۲:۱۳۸۸).

اعتماد عمومی[۲]

اعتماد عمومی نیز باور مردم نسبت به رفتارها و اقدامات خاصی است که انتظار دارند از دولت ببینند(لومن[۳]، ۱۸۰:۱۹۷۹)

اطمینان عمومی[۴]

نوعی احساس مثبت است که مردم با گذشت زمان نسبت به دولت، مقامات سازمان‏های دولتی، عملکرد آنها پیدا می­کنند(منوریان و همکاران، ۱۳۸۸).

 

حس درست‏کاری[۵]

انجام دادن کار از روی راستی و درستی، با امانت‏داری کاری را انجام دادن، صحیح و سالم انجام دادن کارها (کثیری ، ۱۳۸۴: ۱۱۰).

خطر پذیری[۶]

بیان کننده میزان خطرپذیری مردم در برقراری ارتباط با دولت و مقامات سازمان­های دولتی برای ارائه آزادانه انتقادت و پیشنهادات آنان می­باشد(حسنی، ۱۳۸۹).

دولت الکترونیک[۷]

دولت الکترونیک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‏منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و ۲۴ ساعته به مردم می­باشد(هولدن[۸] ، ۲۰۰۳).

[۱]-TrustBetween SocietyAnd Government

[۲]-Public Trust

[۳]– Luhmann

[۴]-Confidence

[۵]-SenseOf Integrity

[۶]-Risk

[۷]-E- Government

[۸]–  Holden

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید