پایان نامه استفاده از مواد هوشمند در سازه های چند لایه


  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای کارشناسی ارشد“M.Sc”
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

عنوان :
استفاده از مواد هوشمند در سازه های چند لایه

 

چکیده :
در این سمینار مقدمه ای بر ماده پیزوالکتریک و ساختار کریستالی آنها توضیح داده شده است. تئوری لایه
بندی پیزوالکتریک که قادر به تحلیل و مدل نمودن الکترومکانیکال(Actuator) پیزوالکتریک میباشد. روابط
تبدیل لایه ها که جزء خواص ذاتی لایه های پیزوالکتریک به حساب می آید و همچنین معادلات بنیادین
تک لایه ها در سازه و روابط حاکم بر سازه های چند لایه ارائه گردیده است. آنالیز محاسباتی و عملی
المانهای Actuator پیزوالکتریک در سازه چه در حالت محصور و چه در حالت گیر دار انجام گرفته است. سه
نمونه از تیرهای پیزوالکتریک یک سرگیردار به همراه Actuator مورد قیاس و بررسی قرار گرفته است. سازه
های پیزوپلیمر بر اساس تئوری تک لایه کامپوزیتی ارائه گردیده و یک سازه چند لایه با لایه های غیر موازی
تحت میدان الکتریکی مورد تحلیل قرار گرفته است که دچار خمش و پیچش همزمان گردیده است.

مقدمه :
بیش از صد سال از کشف پدیده پیزوالکتریک توسط برادران Curie در سال 1880 می گذرد. امروزه صدها
نوع از مواد فروالکتریک(Ferroelectric) در صنایع مختلف به عنوان مواد هوشمند استفاده میگردد. استفاده از
این مواد زمانی کاربرد خود را نشان داد که نیاز به دو خصوصیت صلبیت و تغییر شکل الاستیک، به خصوص
در صنایع نیازمند به دقت بالامورد توجه قرار گرفت.
هنگامی که ماده ای پیزو الکتریک مثل PZT تحت کرنش مکانیکی قرار میگیرد، به صورت الکتریکی
قطب دار میشود، که میزان قطبیت آن بستگی به کرنش وارده دارد(مثل یک سنسور ویا حتی ژنراتور و )
بالعکس، ماده پیزوالکتریک تغییر شکل میدهد هنگامی که تحت اثر میدان الکتریکی قرار میگیرد.

فصل اول
کلیات :
اثر پیزوالکتریک مربوط به ساختار کریستالی مواد است. کریستالی که از خود خاصیت پیزوالکتریک نشان
میدهد، ساختارش باید فاقد مرکز تقارن باشد. هر تنشی اعم از کششی یا فشاری که به ساختار چنین
کریستالی وارد گردد، باعث تغییر حالت تعادل بین بارهای مثبت و منفی در هر سلول پایه از کریستال گردیده
و این پدیده باعث ایجاد قطب در روی سطح شبکه میگردد. این پدیده به صورت تجربی خطی است و نتیجتا”
میزان قطبیت مستقیما” به مقدار تنش وارده بستگی دارد، که به طبع اگر تنش وارده کششی و یا فشاری
باشد، میدان الکتریکی مثبت یا منفی ایجاد خواهد گردید. عکس این مطلب نیز صحیح بوده و اگر کریستال
تحت اثر میدان الکتریکی مثبت یا منفی قرار گیرد، دچار کرنش الاستیک مثبت و یا منفی خواهد گردید و
طول ماده پیزوالکتریک کوتاهتر و یا بلندتر خواهد گردید .
از مهمترین انواع این نوع کریستال مذکور و و مواد پیزوالکتریک، پیزوالکتریکهای سرامیکی هستند که
یکی از انواع مهم آن PZT است. این شاخه از مواد پیزوالکتریک امروزه جزو پر کاربردترین انواع بوده که
دارای ساختار tetragonal-rhombahedral بوده و شبیه به شبکه مکعبی میباشد و دارای فرمول کلی
میباشد کهA نشانه یون فلز divalent مثل باریم و سرب است،B نمایانگر یون 2 1 A + B −O
فلزtetravalent مثل تیتانیوم و زرکانیوم است .این نوع از مواد پیزوالکتریک مورد بحث این سمینار است

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید