پایان نامه استفاده از روش های ترکیبی با دیدگاه آنالیز اگزرژی


دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی سیستمهای انرژی

 استفاده از روش های ترکیبی با دیدگاه آنالیز اگزرژی به منظور اصلاح سیکل توربین گازی با تولید همزمان آب شیرین در سیستم تقطیر چندمرحله ای و امکان سنجی اقتصادی آن

اساتید راهنما:

دکتر مجید عمیدپور

 دکتر مسعود ضیاء بشرحق

 

چکیده

در حال حاضر در کشور ایران توربین های گازی زیادی در حال تولید انرژی الکتریکی می باشند که راندمان آنها در حدود 30% تا 40%  بسته به شرایط محیطی و عملکردی است، در واقع دو سوم از این انرژی حاصل از احتراق سوخت از طریق دود خروجی و اتلافات حرارتی هدر می رود. جهت افزایش راندمان این توربین های گازی و صرفه جویی در مصرف سوخت می توان از دود خروجی جهت راه اندازی واحدهای تولید آب شیرین بهره برد. تعداد نسبتا قابل توجهی از این نیروگاهها در مناطقی از کشور واقع شده که دسترسی به آب شور نیز وجود دارد. در این راستا می توان اصلاحاتی را نیز جهت افزایش راندمان سیکل توربین گاز پیشنهاد داد. هدف عمده در این پایان نامه ، ترکیب واحد تولید آب شیرین با سیکل اصلاح شده در نیروگاه توربین گازی خلیج قارس می باشد که افزایش راندمان بازیافت حرارت و تولید بهینه آب شیرین را نتیجه خواهد داد. ابتدا با استفاده از یک بویلر بازیاب دود خروجی توربین گاز جهت تولید بخار مورد نیاز واحدهای آب شیرین کن استفاده می شود. با توجه به درصد شوری آب مورد استفاده در واحدهای شیرین سازی آب و شرایط اقلیمی وپارامترهای عملکردی نیروگاهی میتوان آب شیرین را با درجه خلوص مطلوب تولید کرد. در این پروژه واحد ابشیرین کن تبخیر چندمرحله ای به منطور تولید اب شیرین و استفاده از حرارت بازیافت در  نظر گرفته شده است.همچنین امکان سنجی اقتصادی استفاده همزمان از سیستم ابشیرین کن اسمز معکوس بررسی میشود.نیروگاه خلیج فارس یک نیروگاه سیکل ترکیبی است که در حال حاضر به صورت سیکل باز (توربین گاز) بهره برداری میشود و دارای 6 واحد توربین گاز با قدرت نامی هر واحد 165 مگاوات است.نیروگاه در فاصله 20 کیلومتری دریا قرار دارد و سیستم خنک کن از نوع هوایی است.

واژه های کلیدی: آنالیز اگزرژی،تولید همزمان توان و آب شیرین در سیستم تقطیر چندمرحله ای،امکان سنجی اقتصادی اسمز معکوس در یک سیستم پیوندی

فهرست مطالب

عنوان         صفحه

فصل1 مقدمه ………………………………………………………..1

  • مقدمه…………………………………………………………..2

فصل2 طراحی ترمودینامیکی و تحلیل اگزرژی سیکل توربین گازی………………………10

2-1. مقدمه………………………………………………………………..11

2-2.مدل ترمودینامیکی سیکل………………………………………………….11

2-2-1کمپرسور……………………………………………………………………………..12

2-2-2 بررسی آنالیز اگزرژی توربین گازی……………………………………..15

2-2-3 بهبود عملکرد سیکل…………………………………………………….17

2-3 سیستم تبرید جذبی لیتیوم-بروماید…………………………………………………..21

2-4بررسی یک مرحله از واحد آب شیرین کن تبخیری با افت ناگهانی فشار…………………………………24

.2-4-1- مدلسازی ریاضی فرایند آب شیرین کن تبخیری با افت ناگهانی فشار………………………28

فصل3 امکان سنجی تولید آب شیرین نیروگاه خیج فارس……………………………………………32

3-1. مقدمه…………………………………………………………………..33

3-2.تعیین محل آب گیری در دریا………………………………………..34

3-2-1. وضعیت امواج…………………………………………………………34

3-2-2جزر ومد……………………………………………………………………..34

3-2-3 تعیین موقعیت سایت……………………………………………………….34

3-2-4 تعیین روش مناسب آب گیری از دریا………………………..35

3-2-5 تعیین محاسبات بالانس حرارتی بویلر بازیاب……………………………………….36

3-2-6تعیین مشخصه های ترمودینامیکی بویلر بازیاب…………………………………37

3-2-7استفاده از برق تولیدی بویلر بازیاب………………………………………..38

3-2 فاکتورهای موثر در هزینه های تولید………………………………………………38

فصل4 بررسی اقتصاد واحد تولید همزمان برق و آب شیرین…………………………………….41

4-1. بررسی اقتصاد آب شیرین کنها………………………………….42

4-1-1 روش MSF……………………………………………………42

4-2.بررسی هزینه های سرمایه گذاری در انواع مختلف آب شیرین کنها……………………………..45

فصل5 روشهای بهبود عملکرد سیکل توربین گازی با هدف گذاری در نقطه بهینه……………………………………48

5-1. سیستم تبرید جذبی………………………………………………………….49

5-1-1. مقدمه…………………………………………………………49

5-2-. اثرات تغییردما بر پارامتر های عملکردی توربین گازی…………………………………………………50

5-3 مزایا و معایب…………………………………………………………52

5-4. طرح فنی سیستم سرما ساز……………………………………………………………..53

5-5. نتایج حاصل از شبیه سازی درASPEN…………………………………………………56

5-6 محاسبات اگزرژی در واحد تولید توان و آب شیرین……………………………..60

5-6-1 محاسبات اگزرژی در بویلر احتراق کمکی…………………………………………..67

5-7 هزینه های احداث و نصب بویلر بازیاب………………………………………………………67

5-8سیستم عملکردی یک واحد تبرید جذبی لیتیوم-بروماید………………………………………..68

5-9نتایج حاصل از بهره برداری از دو واحد  MSFبا افزایش ظرفیت بار در یک واحد توربین……………………71

5-10محاسبه بار سرمایشی………………………………………78

5-11 بررسی وضعیت آب وهوایی محل استقرار نیروگاه………………………………………….82

5-12 آنالیز اقتصادی……………………………………………………………………………………….85

5-13تحلیل و ارزیابی ترمودینامیکی فرایند خنک کاری لایه ای توربین بر عملکرد سیکل………………..86

5-14مطالعه فرایند خنک کاری…………………………………………….88

515 مدلسازی توربین……………………………………………………………………….90

5-16مدل خنک کاری داخلی……………………………………………………………………..92

5-17 مدل خنک کاری نفوذی…………………………………………………………92

5-19 تحلیل ترمودینامیکی سیکل…………………………………………………..95

5-20تجزیه وتحلیل نتایج………………………………………………………………………….98

5-21پارامتر های انتخاب سیستمی برای واحدهای آب شیرین کن……………………..109

5-22 مقایسه سیستم اسمز معکوس با سیستم تبخیر چند مرحله ای…………………………………….109

5-23 نتیجه گیری…………………………………………………………..113

مرجع ومنابع……………………………………………………………..114

. مقدمه

توربین گاز مولد نیرویی است که مقدار زیادی انرژی را نسبت به ابعاد و وزنش تولید میکند. این وسیله دربیست سال گذشته خدمات قابل توجهی را در عرصه های صنعت و تکنیک ارائه نموده است.

امروزه کاربرد توربین های گاز در نیروگاه ها و به عنوان مولد برق بسیار با ارزش وحیاتی میباشد.

علاوه بر ان در صنایع دیگر مانند صنایع پتروشیمی،صنایع فضایی،سکوهای دریایی،ترن ها و غیره کاربرد گسترده ای پیدا کرده است.در مورد معایب توربین گازی میتوان به پایین بودن بازدهی و لزوم تعمیرات اساسی بعد از تعداد ساعات کارکرد کمتر و تغییرات قدرت و بازدهی ان بر اساس تغییرات جوی اشاره نمود. امارهای موجود حاکی از ان است که در حدود 38 درصد از ظرفیت نیروگاه های کل کشور از طریق  176 واحد توربین گازی با ظرفیت اسمی 9500 مگاوات تامین میشود. اما به علت شرایط اب و هوایی کشور خصوصا در مناطق مرکزی و جنوب که عمدتا تابستانهای گرم و طولانی دارد این توربینها با افت قدرت و بازدهی مواجهه میشوند. به طوریکه میتوان گفت حدود 1900 مگاوات(20 درصد توان اسمی) از ظرفیت توربین گازی در این فصول کاهش می یابد.

تئوری توربین های گازی خیلی زودتر از زمانیکه امکانات تکنولوژیکی به مهندسین توانایی ساخت آنها را فراهم اورد،مطرح شد.در حال حاضر کاربرد توربین های گاز بسیار متنوع و گسترده شده است و آنها را به یک وسیله قابل اعتماد و موثر در ابزار مولد قدرت تبدیل کرده است.یکی از اصول اساسی در طراحی، اصل صرفه جویی انرژی و بهینه سازی مصرف است.یکی از روشهای تولید اب شیرین استفاده از انرژی خروجی اگزوزهای توربین گازی میباشد

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد