پایان نامه ارکان مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری


آزار فعال (انجام فعل)

مشتمل بر تمام اعمال و رفتار عمدي با هدف ايراد درد جسماني است که کودکان در نتيجه ضرب و جرح، کتک خوردن، سوزاندن، شکنجه­هاي بدني، قطع عضو، انزوا، حبس، و… مشتمل مي شوند.

آزار شديد ممکن است انواع مختلف صدمات قابل ديدن و غيرقابل رويت را به وجود آورد.

1-2- آزار غيرفعال (ترک فعل)

آزار غيرفعال يا غفلت و سهل انگاري مشتمل بر اشکال مختلفي از جمله رها شدن و ترک شدگي، محروم کردن کودک از معمولترين و متداولترين نيازهاي خود مانند تغذيه، پوشاک، پناهگاه و رعايت اصول بهداشتي مي­باشد.[1]

2- آزار جنسي

تجاوز جنسی، اصطلاحی در پزشکی قانونی و جرم شناسی جنسی است. و به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد،یدون رضایت اوست. نزدیکی فرد بالغ با افراد کم سن وسال و کودکان، حتی اگر با رضایت او باشد،تجاوز محسوب می شود.

بکارگيري استفاده و واداشتن کودک به درگير شدن با هرگونه رفتار روشن جنسي يا نمايش رفتارهاي جنسي تجاوز تماس جنسي فحشا و هرگونه بهره­برداري جنسي از کودکان جهت کسب لذايذ و ارضاء ميل جنسي مي­باشد. آزار جنسي کودکان تحقيرآميزترين، ظالمانه­ترين و فجيع­ترين تجربه­اي است که يک کودک با آن مواجه مي­شود. سوءاستفاده جنسي خيانتي بسيار بزرگ و اساسي­ترين و ابتدايي­ترين اعتماد ميان کودک، والدين و ساير مراقبين او مي­باشد. اين عمل احساسات کودکان را به شدت مورد آسيب و تخريب قرار مي­دهد.

تجاوز به خلوت کودک نيز سوءاستفاده جنسي از اوست که از جمله دزدانه نگاه کردن به کودک هنگام تعويض لباس يا حمام است. در اين شرايط در حالي که هيچ کدام از اين رفتارها در تعريف رسمي سوءاستفاده جنسي قرار نمي­گيرد قربانيان اغلب احساس تجاوز مي­کنند و از بسياري از نشانه­هاي روانشناسي مشابه قربانيان زناي با محارم رنج مي­برند. اکثر موارد آزار جنسي با کودکان به وسيله افراد بزرگسال خانواده روي مي­دهد مهاجمين براي کودکان آشنا مي باشند.آنها به کودک دسترسي کامل دارند و کودک تحت سيطره کامل آنان مي­باشد.[2]

موارد سوء استفاده از کودکان به دلايلي پنهان مي­ماند اين علل عبارتند از: ناداني،تحمل،و احساس ندامت و گناه قرباني،مطمئن نبودن تشخيص آزار جنسي توسط پزشکان و عدم گزارش آن، تمايل دادگاه ها بر اصول محدود قراين و نگراني خانواده ­ها از برطرف نشدن و لاينحل ماندن موضوع بعلاوه ممکن است کودکان توسط مهاجمين به قتل، آزار و يا ترک کردن تهديد شوند.

آزار جنسي کودکان پديده­اي گسترده در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. البته در اين ميان کشورهاي در حال توسعه وضع وخيم­تري دارند زيرا کودکان در اين کشورها مورد تقاضاي توريست­ها و مقاصد پدوفيليا (بچه­بازي) در کشورهاي ثروتمند مي­باشند. اين توريست­ها به دليل حمايت مناسب از کودکان در کشورهاي توسعه يافته، نمي­توانند کودکان را مورد آزار جنسي قرار دهند.

اجراي قانوني مقابله با آزار جنسي کودک، مؤثر مي­باشد، اين جرائم داراي مجازات شديد و حبس طولاني مدت است و به علاوه احتمال دستگيري بسيار زياد است. از نظر مأموران مجري قانون و مردم اين نوع جرائم قابل چشم­پوشي و گذشت نيست. موقعيت کودکان در کشورهاي در حال توسعه کاملاً معکوس مي­باشد. در اين کشورها توسعه اقتصادي در اولويت قرار دارد و کودکان مورد بي­توجهي جامعه و دولت قرار مي­گيرند. کودک اغلب به علت ترس و احساس شديد سرافکندگي و گناه از افشاء آزار جنسي سر باز مي­زند. سوء استفاده جنسي از کودک، نشانه­هاي رفتار خاص در او ايجاد مي­نمايد اطلاعات گسترده کودک از مسائل جنسي بيانگر اين است که کودک در فعاليت جنسي شرکت داشته يا ناظر بوده است. رفتارهاي پرخاشگرانه و يا همراه با نمادهاي جنسي نسبت به کودکان ديگر در بين کودکاني که مورد سوء استفاده قرار گرفته­اند مشاهده مي­شود.

صدمه رواني و جسمي آزار جنسي نسبت به کودک با توجه به سن قرباني، مدت و نوع سوء رفتار و رابطه ميان کودک و مهاجم تغيير مي­يابد. اين صدمات اثرات طولاني مدت کودکان قرباني مي­گذارد اين کودکان فاقد اعتماد به نفس هستند. آن­ها به بزرگسالان اعتماد ندارند و داراي احساس نگراني و تحريک­پذيري شديد مي­باشند.

«از نظر روان شناختي، سوءاستفاده جنسي و تجاوز به عنف منشأ بسياري از اختلالات رواني مانند فويي­ها، اضطراب و افسردگي مي­باشد».[3]

بلامبرگ پنهان­ترين نوع کودک آزاري را، آزار جنسي مي­داند، ماهيت پنهان اين عمل شرم­آور موجب عدم افشاء اين پديده مي­باشد. سوءاستفاده جنسي توسط هر فرد بزرگسالي قابل انجام مي­باشد. ممکن است که اين عمل توسط اعضاي خانواده و يا محارم تحت عنوان «زناي با محارم» و يا به وسيله اشخاص ديگري صورت گيرد.[4]

با ظهور دين مسيح سوءاستفاده جنسي از کودک ممنوع و شرم آور اعلام شد. با افزايش قدرت کليسا اين عمل عنوان مجرمانه به خود گرفت و مرتکبين اين اعمال مجرم معرفي شدند.

«اکنون بر اساس يافته­هاي باليني، ويژگي­هاي رفتاري-رواني بزه ديدگان جنسي مورد کاوش قرار گرفته است. در حال حاضر سوءاستفاده جنسي را منشأ بسياري از اختلالات شخصيتي مي­دانند».[5]

آزار جنسي مانند آزار فيزيکي اشکال متفاوتي دارد: تجاوز به عنف، زناي با محارم، تجاوز براساس تعريف قانون موضوعه، لمس کردن تحريک­آميز و ساير اشکال رايج. علاوه بر رفتارهاي جنسي متداول راه­هاي ديگري براي استشمار جنسي کودکان وجود دارد. آنها ممکن است براي کسب درآمد والدين، سرپرستان و ساير دلالان محبت مجبور به تن دادن به فحشا شوند. سوء استفاده از کودکان در موضوع پورنوگرافي (فيلم­ها – مجله­ها) موجب استشمار جنسي – تجاري کودکان مي­شود.

مرکز ملي سوءاستفاده و غفلت، آزار جنسي را مواردي مي­داند که کودک براي کسب لذت جنسي يک شخص بزرگسال از طريق مقاربت يا تماس جنسي او مورد سوء استفاده قرار مي­گيرد. در يک تعبير کلي مي­توان کودک آزاري جنسي را به هر نوع تماس شخص بزرگسال با کودک در جهت تامين نيازهاي جنسي خويش تعبير نمود.[6]

البته با توجه به اينکه سن مجاز و قانوني براي اقدام به فعاليت­هاي جنسي در هر کشوري با توجه به متغيرهاي فرهنگي متفاوت است، مي­توان تعريف فوق را چنين تکميل کرد: هر نوع تماس فرد بزرگسال با کودکي که به سن مجاز و قانوني براي اقدام به فعاليت­هاي جنسي نرسيده است، به منظور ارضاء نيازهاي جنسي خويش،کودک آزاري تلقي مي­شود.

همان گونه که پيش از اين ذکر شد کودک آزاري جنسي به اشکال و انواع گوناگون صورت می­گيرد که بر حسب ضرورت به ذکر دو مورد آن می­پردازیم:

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید