پایان نامه ارشد هدف گذاری برنامه های پژوهشی برای معلمان

عنوان کامل پایان نامه : بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد

۳-۴) ابزار جمع آوری اطلاعات

 

ابزار مورد استفاده در این پژوهش، برای بررسی ظرفیت پژوهشی، پرسشنامه­ی کلی است که با توجه به نظریه­ی دسفورگز درباره­ی ظرفیت پژوهشی، دارای مؤلفه­های دانش و تخصص پژوهشی، انگیزه­ی پژوهشی و فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی می باشد.

به منظور اندازه­گیری انگیزه­ی پژوهشی معلمان، از پرسشنامه­ی انگیزش پژوهشی که توسط صالحی (۱۳۹۰)، طراحی شده استفاده گردید. این مقیاس دارای سه مؤلفه­ی بی­انگیزگی، انگیزه­ی درونی و انگیزه­ی بیرونی می باشد. برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرانباخ (همسانی درونی) استفاده شد که این ضریب برای کل آزمون ۹/. و برای خرده مقیاس­های بی­انگیزگی ۵۳/.، تنظیم بیرونی ۸۷/.، تنظیم درونی ۸۹/. بدست آمد. همچنین برای احراز روایی آن از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده گردید. در نهایت مقیاس انگیزش پژوهشی بر روی ۲۸۰ نفر از دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد اجرا شد.

در پژوهش حاضر نیز ابتدا روایی محتوایی پرسشنامه توسط شش نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی بررسی گردید و یک سؤال از مؤلفه­ی انگیزش درونی و یک سؤال از مؤلفه­ی انگیزش ییرونی نامناسب و تکراری تشخیص داده شد بنابراین این دو سؤال از پرسشنامه حذف گردید.

ضریب همسانی درونی برای مؤلفه­های انگیزش درونی، ۷۸/. ، انگیزش بیرونی، ۸۸/. و بی­انگیزگی، ۸۷/. ، بدست آمد که ضرایب مناسبی است. شیوه­ی نمره­گذاری این پرسشنامه به صورت لیکرت و امتیاز­بندی هر سؤال به صورت «بسیار موافق» نمره ۴، «موافق» نمره ۳، «مخالف» نمره ۲ و «بسیار مخالف» نمره ۱ ، است.

مجدداً روایی پرسشنامه از طریق  تحلیل عاملی اکتشافی در اجرای نهایی احراز گردید. با استفاده از این روش شاخص KMO  برابر با ۸۶/.  بدست آمد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. ظرفيت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفه­ی انگیزه­ی پژوهشی، فرصتهای پژوهشی و تخصص پژوهشی، از دیدگاه معلمان چگونه است؟
  2. شایستگی­های پژوهشی بر اساس مبانی نظری، نظرکارشناسان پژوهشی و معلمان خبره به چه صورت است؟
  3. وضعیت تخصص پژوهشی معلمان از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان چگونه است؟
  4. اولویت­بندی نیازهای آموزش پژوهش به معلمان به چه صورت است؟
  5. هدف­گذاری برنامه­های پژوهشی معلمان  چگونه باید باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید