پایان نامه ارشد میزان نگرش سرمایه¬گذاران و نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری سهام

ارسال شده در سایت پایان نامه

تحقیات انجام شده درباره نگرش سرمایه گذاران

مطالعات تجربی خارج از کشور

بر پایه فرضیه بازار کارا، سرمایه­گذاران رفتاری عقلایی دارند به این معنی که همه اطلاعات موجود و در دسترس را پردازش کرده و به دنبال حداکثر ساختن مطلوبیت انتظاری هستند.در مطالعاتی که در ابتدا در رابطه با مالی رفتاری انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش بنیادی شرکت مربوط است و رفتار احساسی سرمایه­گذاران تاثیری بر بازده بازار سهام ندارد. تاثیر این مطلب تا بدانجا پیش می رود که حتی اگر بعضی سرمایه­گذاران تحت تاثیر احساسات خود دست به معاملات نابخردانه بزنند و در روند طبیعی عرضه و تقاضا شوک تداخل ایجاد نمایند، دیگر سرمایه­گذاران و آربیتراژگران منطقی، اثر این شوک ها را خنثی می کنند. بنابراین قیمت سهام در سطح بنیادی باقی می­ماند. در ادامه مطالعاتی درباره گرایش احساسی سرمایه گذاران انجام شد. کیم و ها (۲۰۱۰) نگرش سرمایه­گذاران را حاشیه میزان خوشبینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهام می­دانند.

نتایج حاصل از مطالعاتی که توسط لی، شلیفر و تالر (۱۹۹۱)[۱] انجام شد نشان داد که بازده سهام کوچک به نسبت پرتفلیوهای سهام بزرگ رابطه ای مثبت و با اهمیت با نگرش سرمایه­گذاران خود دارد و البته این رابطه در طول زمان کاهش میابد. در مقابل مطالعات التون، گرابر و باس (۱۹۹۸)[۲] شواهدی را ارائه داد مبنی بر اینکه ریسک نگرش سرمایه­گذاران، خود را در قالب سایر ریسک­های سیستماتیک نشان می دهد. التون،گرابر و باس بواسطه یک مدل ساده دو عاملی که شامل شاخص سهام و شاخص نگرش سرمایه گذاران بود، به این نتیجه رسیدند که سهام شرکت های کوچک حساسیتی هم جهت و مثبت با نگرش سرمایه گذاران دارند و همچنین رابطه همزمانی قوی با دوره هایی که نرخ تنزیل صندوق های با سرمایه ثابت کاهش می یابد از خود نشان می­دهند. در مقابل سهام شرکت های بزرگ به میزان کمی با شاخص نگرش سرمایه­گذاران رابطه­ی منفی دارند. وقتی مدل خود را به مدل چند عاملی ارتقا دادند مشاهدات بیانگر تغییر نتایج بود به نحوی که نگرش رابطه­ای منفی با بازده سهام شرکت­های کوچک پیدا کرد. در نهایت التون و همکارانش به این نتیجه رسیدند که ریسک نگرش سرمایه­گذاران در مدل چند عاملی ریسک مناسب، خود را در قالب سایر عوامل ریسک نشان می­دهد.

مطالعاتی که براون و کلیف (۲۰۰۵)[۳]  انجام دادند، وجود ناسازگاری را بین اثر نگرش سرمایه­گذاران، اندازه و نسبت قیمت دفتری به بازار پرتفلیوها نشان میداد. براون و کلیف با محاسبه رگرسیون بلند­مدت بازده با در نظر گرفتن متغیر های اقتصادی ونیز متغیر با وقفه نگرش سرمایه­گذاران به این نتیجه رسیدند که سهام شرکت­های بزرگ نسبت به سهام شرکت­های کوچک حساسیت بیشتری به نگرش سرمایه­گذاران دارند. نتایج این تحقیقات در تضاد با مطالعات التون، گرابر و باس (۱۹۹۸) و بیکر و ورگلر (۲۰۰۶) است.

بیکر و ورگلر(۲۰۰۴)[۴] نیز به مطالعه روی اثر مقطعی نگرش سرمایه­گذاران پرداختند. در مدل دو عاملی، آنها رابطه­ای منفی و با اهمیت مابین نگرش سرمایه­گذاران و اندازه شرکت مشاهده کردند. در این پژوهش نیز همانند تحقیقات التون، گرابر و باس (۱۹۹۸) با گسترش تعداد عوامل مدل استفاده شده در مطالعه، کاهش قدرت رابطه بین اندازه شرکت و نگرش سرمایه­گذاران به وضوح قابل مشاهده بود.

چن و همکاران (۲۰۱۱)[۵]  در مطالعه ای که روی اثر رسانه های اجتماعی نظیر تلویزیون روی نگرش سرمایه­گذاران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین بازده فعلی و آتی سهام و نگرشی که سرمایه گذاران تحت تاثیر این رسانه­ها به آن دست پیدا می­کنند رابطه­ی مثبتی وجود دارد و این عامل بخصوص برای آن دسته از شرکت هایی که سهامشان توسط سهامداران خرد نگهداری می­شود قوی­تر است.

یانگ و یان (۲۰۱۱)[۶] و یانگ و ژانگ (۲۰۱۳)[۷]  به سطح معینی از شاخص نگرش سرمایه­گذاران دست یافتند که در سطوح پایین تر آن رابطه ای مثبت بین نگرس سرمایه­گذاران و بازده بازار وجود دارد و در سطوح بالاتر، رابطه فوق منفی شده و اثر نگرش بالا بر بازده مازاد منفی می­شود.

[۱] Lee, Shleifer And Thaler

[۲] Elton, Gruber And Busse

[۳] Brown And Cliff

[۴] Baker And Wurgler

[۵] Chen, Hailiang, Prabuddha, Hu And Byoung-Hyoun

[۶] Yang and Yan

[۷] Yang and Zhang

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها
پایان نامه خدمات ارایه شده توسط اداره اوقاف و امور خیریه شهررشت و وفاداری ارباب رجوع
پایان نامه بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسا...
پایان نامه ارشد :بررسی و مقایسه ماهیت حقوق شیوه های پرداخت
دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران