پایان نامه ارشد میزان رضایت اعضای هیات علمی از فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی دانشگاه


عنوان کامل پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

۴-۳-۶- سوال ششم پژوهش: آیا بین میزان تولیدات علمی پژوهشی اعضای هیات علمی و میزان مهارت های اطلاعاتی آنان رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

به منظور بررسی رابطه بین تولیدات علمی و مهارت های اطلاعاتی اعضای هیات علمی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج مربوط به این تحلیل در جدول۴-۱۳ نشان داده شده است.

 

طبق جدول فوق (۴-۱۳)، بین مهارت های اطلاعاتی و تولیدات علمی رابطه  مثبت و معنی داری وجود دارد (۰۱/۰P <، ۲۵/۰r =). همچنین، بین میزان آشنایی با زبان خارجی و تولیدات علمی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد به طوری که با افزایش نمره میزان آشنایی با زبان خارجی تولیدات علمی اعضای هیات علمی افزایش می یابد (۰۱/۰P <، ۲۰/۰r =). همان طور که در جدول نشان داده شده است، رابطه مثبت و معنی داری بین تمامی متغیرهای مربوط به مهارت های اطلاعاتی با تولیدات علمی وجود دارد.  این نتیجه به این معنی است که با افزایش نمره های هر یک از متغیرهای مورد بررسی، تولیدات علمی اعضای هیات علمی نیز افزایش می یابد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین میزان تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در ۵ سال گذشته
  • تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد استفاده اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی
  • تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید