پایان نامه ارشد مقايسه خودشکوفايي در دانشجويان پسر و دختر


عنوان کامل پایان نامه : بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين رابطه بين متغيرهاي تصوير ذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ مي باشد.

اهداف جزئي:

تعيين رابطه بين تصوير ذهني از خدا با خود شکوفايي

تعيين روابط بين تصوير ذهني از خدا با اضطراب مرگ

تعيين روابط بين خود شکوفايي با اضطراب مرگ

مقايسه ميزان اضطراب، خودشکوفايي وکيفيت تصوير ذهني از خدا در دانشجويان پسر و دختر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

۴-۴-۲-           ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا

مفهوم تصویر ذهنی از خدا ریشه در سنت روان تحلیل گری[۱] و تئوری روابط شئ دارد. فروید[۲] معتقد بود که خدا مانند پدر با هدف غایی کاهش تنش و دست یابی به لذت، درون­فکنی می شود. نظریه پردازان روابط شئ بعد از فروید از جمله فایربایرن و کلین[۳]، به جای تاکید بر انگیزه های جنسی بر انگیزه های هیجانی – اجتماعی بویژه نیاز به ایجاد و حفظ ارتباط با دیگران تاکید کرده اند (میشل، ۲۰۰۰).

سورنسون[۴] (۲۰۰۴) و آرون[۵] (۲۰۰۴) معتقدند که روان تحلیل گران جدید لازم است با دید بازتری به شکل گیری تصویر ذهنی از خدا نگاه کنند. تصویر ذهنی از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد، از جمله تحت تاثیر تجربیات معنوی و مذهبی فرد قرار می گیرد و به صورت سیال و پویا همراه با تجربیات جدید فرد پیاپی دچار تغییر می گردد. اگر واقعا تصویر ذهنی افراد از خداوند سیال است در طول زندگی این تصویر ذهنی مرتبا دچار تغییرات می گردد و لازم است یک الگوی پیچیده تری برای تبیین آن در نظر گرفته شود. در هر حال لازم است بین عوامل تعیین کننده و عوامل تاثیر گذار در کیفیت تصویر ذهنی از خدا فرق گذاشت. مثلا تحقیقات اولیه توسط چستون، پیدمونت، اینز و لاوین[۶] ( ۲۰۰۳) اظهار می دارند که در روند درمان گری تصویر ذهنی فرد از خدا دچار تغییر و تحول می گردد. هافمن و همکاران[۷] (۲۰۰۴) به این نتیجه رسیدند که برداشت معنوی از خدا [۸] در کیفیت تصویر ذهنی از خدا تاثیر می گذارد.

[۱] – psychoanalysis

[۲] – Freud

[۳] – Fierbairen & kelin

[۴] – Sorenson

[۵] – Aron

[۶] – Cheston, Piedmont, Eanes& Lavin

[۷] – Hoffman, Jones, Williams& Dillard

[۸] – god concept

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين رابطه بين متغيرهاي تصوير ذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ مي باشد.

اهداف جزئي:

تعيين رابطه بين تصوير ذهني از خدا با خود شکوفايي

تعيين روابط بين تصوير ذهني از خدا با اضطراب مرگ

تعيين روابط بين خود شکوفايي با اضطراب مرگ

مقايسه ميزان اضطراب، خودشکوفايي وکيفيت تصوير ذهني از خدا در دانشجويان پسر و دختر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید