پایان نامه ارشد مدیریت عوامل رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای


قلمرو تحقیق

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی :

قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه منابع انسانی و با موضوع تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی   و حرفه ای استان گیلان  باشد.

۱-۷-۲- قلمرو زمانی :

محدوده ی زمانی تحقیق سه ماهه آخر سال ۱۳۹۲ و شش ماهه اول سال  ۱۳۹۳ می باشد.

۱-۷-۳ – قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی تحقیق اداره کل آموزش فنی   و حرفه ای استان گیلان  می باشد.

 

۱-۸- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها:

۱-۸-۱- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل رهبری خدمتگزار :

۱- خدمت رسانی

تعریف نظری : برانگیخته شدن مدیران در موقعیت هایی که به طور کامل برای منافع صاحبان اصلی سازمان گام برداشته و خود را وقف سازمان و اهداف آن سازند( زاهدی ،۱۳۹۱، ص۱۳).

تعریف عملیاتی :عبارت است از مؤلفه مهر ورزی  که اشاره به ،خدمت به دیگران ، توقع جبران نداشتن و مهربانی و مؤلفه احترام به دیگران که به رفتار مؤدب ، احترام به عقاید و افکار و احترام به حقوق انسانی اشاره دارد(ونگ و ژن،۲۰۱۴).

۲- توانمند ساز :

تعریف نظری : یک حالت انگیز شی درونی در ارتباط با شغل و یک مفهوم چند بعدی از قبیل ،معنادار بودن ،شایستگی ، خودبینی ، اثرگذاری و احساس اعتماد داشتن تعریف می شود( قلی پور و همکاران ،۱۳۸۸،ص۱۰۹).

تعریف عملیاتی : عبارت است از ، گوش دادن مؤثر که به قطع نکردن صحبت ، توجه به پیشنهادات و عدم قضاوت دیگران اشاره دارد و متغیر ایجاد احساس معناداری به تأثیر همکاران بر اتفاقات سازمانی ، احساس استقلال ، همسویی بین هدف های فردی و سازمانی اشاره دارد(ونگ و ژن،۲۰۱۴).

۳- اعتماد :

تعریف نظری : پدیده ای پویا که به کنش متقابل و عامل های مختلف مانند پیامدهای شناختی بالقوه ، وابستگی و احساس امنیت در ساخت اعتماد مؤثر است(پناهی ، ۱۳۸۷، ص۸۹).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید