پایان نامه ارشد علل و عوامل ایجادکننده ی نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران


عنوان کامل پایان نامه : مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران 

۲-۱-۱۸-۲- نظریه­های بازتولید

نظریه بازتولید واکنشی در مقابل شکست نظام آموزشی اروپا برای نیل به برابری اجتماعی بود. با ظهور نظریه­ی بازتولید، توجه اصلی به انتقادات ناگفته و تاثیر الگوهای ضمنی مربوط به دانش­آموز خوب و دانش­آموز بد و همچنین رابطه­ی مدرسه و اقتصاد، معطوف شد. بر اساس نظریه بازتولید، مدرسه به­گونه­ای سازماندهی شده که امتیازات و مزایا را فقط شامل حال افرادی می­سازد که متعلق به خاستگاه­های بالای جامعه هستند. نظریه­های بازتولید به دو دسته یعنی نظریه بازتولید اجتماعی و نظریه بازتولید فرهنگی تقسیم می­شود (شارع­پور، ۱۳۹۰).

۲-۱-۱۸-۲-۱- نظریه بازتولید اجتماعی

بولز و جینتیس از جمله متفکرانی هستند که در دوران معاصر برای تحلیل نظام­های آموزشی، قبل از هرچیز به ویژگی نیروها و روابط اجتماعی تولید توجه کرده­اند. بخش عمده کار بولز و جینتیس در جهت اثبات این نکته بود که نظام آموزشی، عنصری اساسی در بازتولید تقسیم کار به­شمار می­رود. این تقسیم کار در نهایت، بیانگر تفوق و برتری طبقه سرمایه­دار است. پیوند سه نهاد خانواده، کار و مدرسه چهارچوبی اساسی برای نظریه بولز و جینتیس در خصوص نقش آموزش­وپرورش در بازتولید تقسیم کار اجتماعی فراهم می­سازد. بولز و جینتیس معتقدند که نابرابری آموزشی از تاروپود جامعه­ی سرمایه­داری است. بنابراین مادامی که نظام سرمایه­داری وجود داشته باشد، نابرابری نیز وجود خواهد داشت. آن­ها با توجه به نقش مدرسه در بازتولید تقسیم کار اجتماعی معتقدند که تفاوت­های طبقاتی موجود در خانواده، مدرسه و محیط کار، نابرابری­های طبقاتی را همیشگی و دایمی می­سازد. براساس این نظریه، در جامعه­ی سرمایه­داری روابط متقابلی بین آموزش­وپرورش و اقتصاد وجود دارد. کارکرد آموزش­وپرورش همانا تامین نیروی انسانی تحصیل­کرده برای بخش اقتصاد است و درواقع، ساختار درونی آن به­گونه­ای شکل گرفته که با نیازهای اقتصاد و صنعت هماهنگ باشد. ازاین­رو به اعتقاد آن­ها نظام آموزشی در بازتولید ساختار طبقاتی حاکم در جامعه نقش اساسی دارد. نقش نظام آموزشی این است که نوعی آگاهی و شعور را در افراد جامعه بازتولید کند، تا به این وسیله آن­ها سلسله­مراتب موجود را به­عنوان عدالت اجتماعی بپذیرند. خلاصه این­که به اعتقاد این دو محقق، در جوامع سرمایه­داری، آموزش مدرسه­ای سبب تحریف ماهیت آدمی شده و به­خصوص باعث ازخودبیگانگی انسان و غفلت او از آگاهی واقعی می­شود. بنابراین آموزش­وپرورش در جهت بازتولید آن نوع آگاهی که طبقه­ی سرمایه­دار خواهان آن است، عمل می­کند (همان).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. فهم مولفه­های نابرابری آموزشی از دیدگاه مکتب انتقادی (پائولو فریره)
  2. فهم مولفه­های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه دبیران و متخصصان تعلیم­وتربیت
  3. مقایسه مولفه­های نابرابری آموزشی از دیدگاه مکتب انتقادی (پائولو فریره) و نظام آموزشی ایران از دیدگاه دبیران و متخصصان تعلیم­وتربیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران